Thủ tục xin Giấy phép giáo dục nghề nghiệp

Thủ tục xin Giấy phép giáo dục nghề nghiệp

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay ngày càng đa dạng, kéo theo nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp mới được thành lập. Nhưng để được đào tạo, cũng như ghi danh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Vậy điều kiện và thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì? Luật Trần và Liên Danh xin cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục xin Giấy phép giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung chính bài viết

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp là gì ?

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, giáo dục nghề nghiệp là cấp học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Cao đẳng và các chương trình dạy nghề khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện dưới hai hình thức: đào tạo chính quy và đào tạo liên tục.

Đào tạo nghề là hoạt động dạy và học nhằm trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng và thái độ chuyên môn cần thiết để có thể tìm được việc làm hoặc tạo sự tự kinh doanh sau khi hoàn thành khóa học hoặc để nâng cao kỹ năng. trình độ chuyên môn.

Vì sao phải xin giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp?

– Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh không có giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì bị xử lý hành chính theo quy định tại văn bản hợp nhất số 1307/VBHN-BLĐTBXH năm. 2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

– Cụ thể, phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh, tổ chức đào tạo mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với một trong các mức sau đây: Từ 40.000.000 đồng 60.000.000 đồng đối với trung tâm dạy nghề; Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường trung cấp; Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường cao đẳng. Và cũng có một số hình phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động….

– Và theo quy định: “Cơ sở giáo dục nghề nghiệp chỉ được tuyển sinh và tổ chức đào tạo khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp”.

Công ty có được xin giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp không?

Trung tâm dạy nghề là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhưng hiện nay theo quy định của văn bản hợp nhất số 975/VBHN-BLĐTBXH để thực hiện các hoạt động giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là dạy nghề) có trình độ chuyên môn.

Ở cấp tiểu học, không chỉ các trung tâm được phép hoạt động mà các doanh nghiệp, tổ chức khác có chức năng, điều kiện cũng được phép tiến hành các hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi đáp ứng các điều kiện theo quy định. kiên quyết. Như vậy, các tổ chức, doanh nghiệp nếu muốn thực hiện đào tạo nghề sơ cấp và cấp chứng chỉ trình độ sơ cấp thì không cần thành lập trung tâm dạy nghề mà chỉ cần xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Ở cấp tiểu học đối với nghề mà mình giảng dạy, các em có thể tiến hành đào tạo, tuyển sinh cũng như cấp chứng chỉ cho học sinh. Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép thành lập trung tâm dạy nghề thì phải bảo đảm điều kiện và thực hiện thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề.

Điều kiện thực hiện thủ tục đăng ký giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Đối với đào tạo trình độ sơ cấp

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký giáo dục nghề nghiệp cấp tiểu học khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng để học tập, giảng dạy phải bình quân tối thiểu 04 m2/lớp;
  • b) Có đủ chương trình đào tạo, giáo trình cho từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • c) Có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiệp vụ, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật; đảm bảo tỷ lệ tối đa học sinh chuyển đổi thành giáo viên là 25 học sinh/giáo viên; đối với ngành nghề đòi hỏi năng khiếu thì tỷ lệ tối đa học sinh chuyển đổi sang giáo viên là 15 học sinh/giáo viên; có giáo viên thường trực cho nghề tổ chức đào tạo;
  • d) Đối với nghề đào tạo cấp tiểu học của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư nhân, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này. 1 Điều này, cơ sở đăng ký giáo dục nghề nghiệp cấp tiểu học còn phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động đào tạo nghề đã đăng ký.

Đối với đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng

Trường cao đẳng được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, cao đẳng; Trường trung cấp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trung cấp và cơ sở giáo dục đại học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp cao đẳng khi có đủ điều kiện. Những điều sau đây:

a) Các ngành, nghề đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được đưa vào danh mục nghề, ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành; phù hợp với cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của các bộ, ngành, địa phương. Trường hợp tên ngành, nghề đào tạo không có trong danh mục khóa đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành thì trường trung cấp, cao đẳng, đại học cơ sở giáo dục đại học phải trình bày lý do khoa học cho ngành, nghề đào tạo mới; xây dựng mô tả về ngành, nghề và phân tích công việc của ngành, nghề đó.

b) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo, cụ thể:

Có phòng học; phòng thí nghiệm; phòng và hội thảo để thực hành, thực hành; cơ sở sản xuất thực nghiệm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học theo chương trình đào tạo và quy mô đào tạo của từng ngành, nghề. Khu vực lớp học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, thực hành dùng cho học tập, giảng dạy phải bình quân từ 5,5 – 7,5 m2/lớp.

Có đủ trang thiết bị huấn luyện cho từng ngành, nghề đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn trang thiết bị tối thiểu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chưa ban hành danh mục, tiêu chuẩn trang thiết bị tối thiểu của các ngành nghề, nghề đăng ký giáo dục nghề nghiệp thì phải đảm bảo trang thiết bị huấn luyện theo quy định tại Thông tư này. chương trình đào tạo và tương ứng với quy mô đào tạo của ngành, nghề đã đăng ký.

Có thư viện với phần mềm, thiết bị mượn, tra cứu, nghiên cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin, tài liệu như sách, sách giáo khoa, bài giảng của các mô-đun, tín chỉ, mô-đun, môn học và các tài liệu liên quan để đáp ứng yêu cầu dạy và học.
Có đủ phòng làm việc, khu hành chính và trụ sở chính, đảm bảo cơ cấu tổ chức của các phòng, khoa, môn chuyên môn, đảm bảo diện tích ít nhất 06 m2/người để đào tạo trình độ trung cấp. 08 m2/người đối với đào tạo trình độ cao đẳng.
Có công trình xây dựng phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và các công trình y tế, dịch vụ phục vụ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và học sinh, sinh viên.

  • c) Có đủ chương trình đào tạo, giáo trình của từng ngành nghề đã đăng ký, xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
  • d) Có đủ số lượng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý phù hợp với cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo; đáp ứng các tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề, kỹ năng sư phạm theo quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện các mục tiêu, chương trình đào tạo, trong đó:

Tỷ lệ sinh viên/sinh viên/giáo viên, giảng viên tối đa là 25 học sinh/sinh viên/giáo viên, giảng viên cho các ngành, nghề trong lĩnh vực nhân văn, kinh tế, dịch vụ; 20 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và y tế; 15 học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên cho các ngành, nghề có yêu cầu năng khiếu.

Có một số giáo viên, giảng viên thường trực đảm nhận ít nhất 60% khối lượng chương trình của từng ngành, nghề đào tạo.

Tỷ lệ giáo viên, giảng viên có trình độ sau đại học không thấp hơn 15% tổng số giáo viên, giảng viên của trường trung học cơ sở và không ít hơn 30% tổng số giáo viên, giảng viên của trường. Để đảm bảo mỗi ngành giảng dạy ở trình độ đại học đều có giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên.

Giáo viên, giảng viên nước ngoài giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định. quy định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục xin Giấy phép giáo dục nghề nghiệp
thủ tục xin Giấy phép giáo dục nghề nghiệp

đ) Đối với các khóa đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của trường trung cấp, cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tư thục và trường trung cấp, cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài ngoài ngoài các điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều này còn phải có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm và duy trì hoạt động của ngành, nghề. đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng.

Hồ sơ khi xin giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp?

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và tư thục, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

a) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
c) Báo cáo điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định này và kèm theo các văn bản hỗ trợ;
d) Bản sao Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm:

a) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) và Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

c) Báo cáo điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Va ban hành kèm theo Nghị định này và kèm theo các văn bản hỗ trợ;
d) Bản sao Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đối với cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm:

a) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao Quyết định thành lập hoặc chấp thuận thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);
c) Báo cáo điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục Vb ban hành kèm theo Nghị định này và kèm theo các văn bản hỗ trợ;
d) Bản sao Điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động.

Thẩm quyền cấp giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp?

Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho trường trung cấp, trung tâm dạy nghề và doanh nghiệp.

Quy trình xin giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp?

Đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học:

a) Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến Tổng cục Dạy nghề;
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Dạy nghề kiểm tra điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp giấy chứng nhận không được cấp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Dạy nghề gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến Sở Lao động và Thương binh Hoa Kỳ. và Xã hội nơi các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thực hiện quản lý địa phương.

Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp:

a) Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại chi nhánh, địa điểm đào tạo không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi chi nhánh đặt trụ sở, và các địa điểm đào tạo khác của cơ sở;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra điều kiện bảo đảm hoạt động giáo dục nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký giáo dục, đào tạo nghề. đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến Tổng cục Lao động – Thương binh và Xã hội. Cục Dạy nghề theo dõi, quản lý.

Các trường hợp đăng ký bổ sung sau khi xin giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp?

– Tăng quy mô tuyển sinh của từng ngành nghề đào tạo từ 10% trở lên so với thang điểm tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

– Bổ sung ngành, nghề đào tạo (mở mới ngành nghề, ngành nghề đào tạo).
– Bổ sung, thay đổi trình độ đào tạo hoặc điều chỉnh quy mô tuyển sinh giữa các cấp đào tạo với nhau giữa các ngành, nghề trong cùng một nhóm, nghề.
– Chia, tách, sáp nhập, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến các nội dung ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

– Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh, địa điểm đào tạo đến nơi khác, nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh hoặc địa điểm đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo.
– Thành lập chi nhánh mới để tổ chức các hoạt động đào tạo.

– Mở địa điểm đào tạo mới hoặc phối hợp với các tổ chức, cá nhân tổ chức các hoạt động đào tạo ngoài trụ sở chính, chi nhánh.

– Đổi tên cơ sở dạy nghề

– Hủy bỏ tuyển sinh hoặc giảm quy mô tuyển sinh đối với ngành, nghề đào tạo đã được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Các trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

– Có hành vi gian lận nhằm thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc để có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

– Một trong những điều kiện không được đảm bảo

– Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

– Hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp bị xử phạt hành chính trong phạm vi phải tạm đình chỉ hoạt động;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Thu hồi giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

– Có hành vi gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

– Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

– Sau khi hết thời hạn tạm dừng tuyển sinh không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ tuyển sinh;

– Hành vi vi phạm pháp luật về giáo dục nghề nghiệp bị xử phạt hành chính trong phạm vi phải thu hồi;

– Cơ sở giáo dục, đào tạo nghề bị giải thể theo quy định của pháp luật;
– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Hồ Sơ khách hàng cần cung cấp

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã ngành dạy nghề hoặc bản sao quyết định thành lập thể hiện đào tạo nghề;

– Danh sách giáo viên thường trực có bằng chứng liên quan;

– Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học;

– Chương trình đào tạo, chương trình đào tạo;

– Chứng từ, hóa đơn, chứng từ mua bán thiết bị phục vụ học nghề;

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về thủ tục xin Giấy phép giáo dục nghề nghiệp. Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Công ty luật uy tín để được tư vấn những thủ tục pháp lý nhanh chóng nhất.

Đánh giá

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139