Thay đổi người đại diện theo pháp luật

thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật (NĐDTPL) là một trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có tính chất phức tạp nhất. Nếu bạn không nắm rõ những quy định của pháp luật hiện hành, bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức, chi phí để tìm hiểu và thực hiện thủ tục. Khi thay đổi NĐDTPL có phải thay đổi giấy phép kinh doanh? Có phải thay đổi người đại diện trên giấy chứng nhận đầu tư? Có phải thay đổi các loại giấy phép con của doanh nghiệp? Thủ tục thay đổi giám đốc công ty cần những thành phần hồ sơ giấy tờ gì? Quy định về NĐDTPL ra sao?

Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm; Vì việc thay đổi đại diện pháp luật các đối tác bạn hàng chưa thể biết kịp thời được.

Khi thay đổi NĐDTPL doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng, vì các thông tin của người đại diện pháp luật cũ vẫn còn trên hệ thống của ngân hàng.

Lưu ý khi thay đổi NĐDTPL có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho NĐDTPL mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.

Đối với công ty có giấy phép con sau thành lập như: giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép này vì trên giấy phép có thông tin về NĐDTPL cũ;

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi NĐDTPL của công ty bao gồm:

– Thông báo thay đổi NĐDTPL của công ty;

– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi NĐDTPL;

– Bản sao biên bản họp về việc thay đổi NĐDTPL;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân;

+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

– Mục lục hồ sơ (Ghi theo thứ tự trên);

– Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi NĐDTPL của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí đắng ký doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

– Tiếp nhận hồ sơ:

+ Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ.

+ Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết kết quả hồ sơ thay đổi NĐDTPL:

+ Đối với hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy phép kinh doanh);

+ Đối với hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nơi giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

– Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại;

Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện công ty theo pháp luật

– 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Người đại diện pháp luật của công ty là ai?

Chính là người đứng đầu của công ty và được doanh nghiệp ủy quyền, thay mặt công ty thực hiện các giao dịch với đối tác, khách hàng hoặc với cơ quan nhà nước để mang về lợi ích cho doanh nghiệp. người đại diện theo pháp luật của từng loại hình sẽ có một số quy định khác nhau về chức danh.

Các chức danh của người đại diện theo pháp luật trong công ty

Các chức danh này sẽ phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà luật doanh nghiệp đã được ban hành.

1.Giám đốc;

2.Tổng Giám đốc;

3.Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

4.Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

5.Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;

6.Và các chức danh quản lý khác được quy định tại điều lệ công ty.

Như vậy, NĐDTPL có thể đứng chức danh giám đốc/Tổng giám đốc/chủ tịch công ty và các chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật là gì?

– NĐDTPL của công ty là chủ tịch hội đồng quản trị/ Chủ tịch hội đồng thành viên/ Giám Đốc/ Tổng Giám và các chức danh quản lý khác sẽ được quy định rõ tại điều lệ công ty.

Theo pháp luật hiện hành, NĐDTPL phải là người thường trú ở Việt Nam, trong trường hợp không có mặt tại Việt Nam quá 30 ngày thì phải có giấy ủy quyền cho người khác theo quy định tại luật doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền và nhiệm vụ của NĐDTPL.

Hiện tại công ty Cổ phần và công ty TNHH có thể có nhiều NĐDTPL.

– NĐDTPL thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

– NĐDTPL của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Luật Trần và Liên Danh

Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn giúp bạn chuẩn bị và thực hiện các thủ tục trước và sau khi thay đổi NĐDTPL. Nếu sau khi tham khảo và tư vấn và nhờ thực hiện dịch vụ.

Chúng tôi luôn đảm bảo các về vấn đề thời gian cũng như giá cả dịch vụ thay đổi NĐDTPL tốt nhất trên thị trường.

Luật Trần và Liên Danh tư vấn chức danh cho NĐDTPL phù hợp với nhu cầu của công ty;

Luật Trần và Liên Danh tư vấn điều kiện đối với NĐDTPL của công ty;

Luật Trần và Liên Danh tư vấn cho doanh nghiệp trình tự, thủ tục thay đổi NĐDTPL cho công ty;

Luật Trần và Liên Danh soạn thảo hồ sơ thay đổi thay đổi NĐDTPL cho công ty;

Luật Trần và Liên Danh đại diện, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi NĐDTPL cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật Trần và Liên Danh thay mặt khách hàng đăng bố cáo thủ tục thay đổi NĐDTPL cho công ty;

Tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau khi thay đổi NĐDTPL cho công ty như thông báo với ngân hàng, đối tác, các cơ quan quản lý liên quan khác.

Ngoài ra Luật Trần và Liên Danh còn thực hiện các thủ tục thành lập công ty, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và nhiều dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp khác.

thay đổi người đại diện theo pháp luật
thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Luật Trần và Liên Danh

Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn giúp bạn chuẩn bị và thực hiện các thủ tục trước và sau khi thay đổi NĐDTPL. Nếu sau khi tham khảo và tư vấn và nhờ thực hiện dịch vụ. Chúng tôi luôn đảm bảo các về vấn đề thời gian cũng như giá cả dịch vụ thay đổi NĐDTPL tốt nhất trên thị trường.

– Tiếp nhận thông tin và yêu cầu của khách hàng về việc thay đổi NĐDTPL.

– Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn trực tiếp qua điện thoại, qua email hoặc trực tiếp đến công ty của bạn để trao đổi các thông tin pháp lý cần thiết, các nội dung cần thực hiện.

– Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo yêu cầu của khách hàng.

– Cử nhân viên đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với cơ quan chức năng, và tiến hành các thủ tục thay đổi NĐDTPL của công ty.

Chuẩn bị giấy tờ để thực hiện dịch vụ thay đổi NĐDTPL

– Bản sao công chứng không quá 03 tháng các giấy tờ chứng thực còn hiệu lực của NĐDTPL mới như: Chứng minh thư/ hộ chiếu/Căn cước công dân đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nếu cá nhân là người nước ngoài.

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có);

Hồ sơ thay đổi NĐDTPL được công ty Luật Trần và Liên Danh soạn thảo bao gồm:

– Thông báo nội dung thay đổi NĐDTPL của công ty;

– Quết định được thực hiện bằng văn bản về nội dung thay đổi;

– Bản sao hợp lệ biên bản họp (Đối với trường hợp là công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty Cổ phần);

– Giấy ủy quyền dịch vụ thay đổi NĐDTPL

Đại diện khách hàng thực hiện các công việc với cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất dịch vụ thay đổi NĐDTPL

Đại diện nộp hồ sơ đăng ký thay đổi NĐDTPL tại Bộ phận một cửa liên thông về đăng ký kinh doanh, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh/ Thành phố sở tại.

Quá trình tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ thụ lý hồ sơ sẽ kiểm tra đầu mục hồ sơ, nội dung cần thiết bên trong hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ điều kiện giấy tờ sẽ giao biên nhận hồ sơ cho người nộp;

Đại diện doanh nghiệp nhận kết quả hồ sơ là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với thông tin NĐDTPL mới.

Bàn giao lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới tới khách hàng;

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thay đổi NĐDTPL công ty là 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

Đến với dịch vụ thay đổi NĐDTPL tại Luật Trần và Liên Danh bạn sẽ cảm thấy yên tâm và hài lòng. Bởi vì, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất với chi phí rẻ nhất. Khách hàng sẽ được đạt lợi ích cao nhất và tiết kiệm tối đa thời gian cho khách hàng để bạn chuyên tâm vào các công việc kinh doanh.

Trên đây là bài viết tư vấn về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Luật Trần và Liên Danh. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139