Miễn trừ

Đây là phần miễn trừ trách nhiệm của Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên đọc kỹ các nội dung miễn trừ dưới đây để đảm bảo không có sự hiểu lầm và tránh những hậu quả pháp lý không đáng có.

Toàn bộ thông tin trong website luatsutran.vn chỉ có mục đích duy nhất là giới thiệu thông tin về chúng tôi. Vì sự thay đổi của hệ thống pháp luật, lỗi của những nhà cung cấp dịch vụ, lỗi đánh máy, lỗi kỹ thuật và nhiều nguyên nhân khách quan khác, Luật sư Trần và Liên danh không cam kết và không đảm bảo những thông tin trong trang web là chính xác và có giá trị pháp lý đương nhiên. Chúng tôi khuyến cáo bạn không nên sử dụng các thông tin trong trang web này như là một nội dung tư vấn của Luật sư cho bất cứ hành vi hoặc sự kiện pháp lý nào.

Chúng tôi khuyên khích việc liên hệ trực tiếp bằng điện thoại hay email để có sự tương tác trực tiếp giữa bạn với chúng tôi nhằm mục đích kiểm tra tính chính xác của những thông tin bạn truy vấn trên website của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo rằng, bạn cần có những biện pháp bảo mật thích hợp khi gửi thông tin hoặc tài liệu cho chúng tôi. Trong trường hợp các thông tin của bạn là những thông tin nhạy cảm hoặc cần bảo mật tuyệt đối, bạn nên liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có cách thức gửi thông tin phù hợp.

Mọi nội dung của trang web luatsutran.vn không cấu thành bất cứ một tư vấn pháp lý nào của chúng tôi, không tạo ra bất cứ một quan hệ Luật sư – Khách hàng giữa chúng tôi với bạn. Việc tương tác giữa bạn với Luật sư Trần và Liên danh sẽ không phát sinh bất cứ một quan hệ Luật sư – Khách hàng nào cho đến khi có văn bản thoả thuận chính thức về việc thực hiện một dịch vụ pháp lý cụ thể được ký kết giữa người có thẩm quyền của chúng tôi với bạn.

Mọi việc sao chép, lưu giữ sử dụng những thông tin, tài liệu của trang web này vì mục đích phi thương mại phải đảm bảo tính nguyên tác và phải trích dẫn nguồn gốc.

Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh!

Giám đốc

(Đã ký)

Luật sư Trần Văn Bình

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139