Luật sư dân sự

luật sư dân sự

Luật Trần và Liên Danh có đội ngũ luật sư dân sự với kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực luật dân sự sẽ hỗ trợ bảo vệ tốt nhất những quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng. Cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế – xã hội, hệ thống pháp luật ở nước ta cũng ngày càng phát triển và hoàn thiện.

Tuy nhiên, các quy định của pháp luật đối với các vấn đề dân sự cũng như các thủ tục liên quan đến các hoạt động, giao dịch dân sự lại vô cùng phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Để giải quyết những vướng mắc của Khách hàng, Luật Trần và Liên Danh với đội ngũ Luật sư tư vấn luật dân sự giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ khách hàng tư vấn các vấn đề dân sự liên quan đến các lĩnh vực sau.

Tổng quan về pháp luật dân sự

Các vấn đề liên quan đến nhân thân

Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về các chế định liên quan đến nhân thân như sau:

Năng lực hành vi dân sự

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo các mức độ khác nhau căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của cá nhân đó, được quy định từ Điều 19 đến Điều 24 của Bộ luật này.

Căn cứ vào các quy định về năng lực hành vi dân sự, pháp luật dân sự phân biệt và chia năng lực hành vi dân sự của cá nhân thành các mức độ:

Năng lực hành vi đầy đủ

Năng lực hành vi một phần

Mất năng lực hành vi dân sự

Hạn chế năng lực hành vi dân sự

Có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi

Tuyên bố mất tích

Tuyên bố mất tích là một trong những thủ tục pháp lý được quy định trong Bộ luật Dân sự 2015. Việc tuyên bố một người mất tích mang tính chất quan trọng, giúp bảo vệ quyền lợi, lợi ích của những người liên quan ở nhiều khía cạnh, như: Quan hệ dân sự; Hôn nhân gia đình; Kinh doanh; Thương mại; Lao động,… Các quy định liên quan đến tuyên bố mất tích đối với cá nhân như việc quản lý tài sản, hủy quyết định tuyên bố mất tích được quy định trong Điều 68 và Điều 70 của Bộ luật này.

Tuyên bố chết

Tương tự tuyên bố mất tích, việc tuyên bố cá nhân chết là một chế định đặc biệt nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và các chủ thể liên quan. Các điều kiện để tuyên bố một cá nhân là đã chết và hậu quả pháp lý đối với người bị tuyên bố là đã chết cũng như việc hủy bỏ quyết định tuyên bố chết được quy định cụ thể từ Điều 71 đến Điều 73 của Bộ luật Dân sự 2015.

Chế định giám hộ, đại diện

Giám hộ và đại diện theo pháp luật là hai chế định khác nhau cùng bảo vệ quyền lợi cho cùng một đối tượng (đương sự) là người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật dân sự. Việc xác định người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ cho người chưa thành niên (dưới 18 tuổi) là rất quan trọng, góp phần bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo quy định pháp luật.

Chế độ pháp lý của pháp nhân và các tổ chức khác

Chế độ pháp lý của pháp nhân:

Pháp nhân là một tổ chức (một chủ thể pháp luật) có tư cách pháp lý độc lập, có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội,… theo quy định của pháp luật.

Bộ luật Dân sự 2015 quy định một số vấn đề quan trọng về pháp nhân như: Điều kiện để trở thành pháp nhân; Quốc tịch của pháp nhân, tài sản của pháp nhân, thành lập, chi nhánh, đại diện pháp nhân, năng lực pháp luật dân sự và trách nhiệm dân sự của pháp nhân và các hoạt động hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chấm dứt, phá sản pháp nhân…

Chế độ pháp lý của các tổ chức khác không phải là pháp nhân:

BLDS năm 2015 không hạn chế sự tham gia các quan hệ pháp luật dân sự của các tổ chức không có tư cách pháp nhân, thậm chí còn ghi nhận và đảm bảo cho các thực thể pháp lý này tham gia các quan hệ pháp luật phù hợp với địa vị pháp lý của tổ chức này. Cách thức tham gia quan hệ pháp luật cũng như tư cách pháp lý của những tổ chức không phải là pháp nhân có những điểm đặc thù nhất định, tùy theo từng loại tổ chức mà chế độ pháp lý sẽ được quy định khác nhau.

luật sư dân sự
luật sư dân sự

Các lĩnh vực tư vấn pháp luật Dân sự – Công ty luật chúng tôi cung cấp

Giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự:

+ Tư vấn luật dân sự các vấn đề trước, trong và sau khi xác lập giao dịch dân sự;

+ Luật sư tư vấn pháp luật dân sự tư vấn xác lập, thực hiện và chấm dứt các loại hợp đồng dân sự; Tư vấn trách nhiệm, nghĩa vụ khi thực hiện hợp đồng (nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm…);

+ Tư vấn, hỗ trợ rà soát, soạn thảo các loại giao dịch, hợp đồng dân sự như hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho, hợp đồng vay mượn tài sản, hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm; hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền;

+ Luật sư tư vấn pháp luật dân sự hỗ trợ rà soát, soạn thảo các văn bản liên quan đến các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ: Cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký quỹ, thế chấp, bảo lãnh.

Tư vấn pháp luật về thừa kế:

+ Luật sư dân sự tư vấn luật dân sự về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật;

+ Tư vấn giải quyết tranh chấp di sản thừa kế, chia di sản thừa kế;

+ Luật sư dân sự tư vấn về quan hệ thừa kế giữa con với cha đẻ, mẹ đẻ; con nuôi với cha nuôi, mẹ nuôi; quan hệ thừa kế giữa con riêng với bố dượng, mẹ kế;

+ Luật sư dân sự tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát các văn bản liên quan đến thừa kế như: Soạn thảo di chúc; lập văn bản khai nhận di sản thừa kế, văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, văn bản từ chối nhận thừa kế và các văn bản khác;

+ Tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan.

Tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình:

+ Luật sư dân sự tư vấn pháp luật về trình tự thủ tục đăng ký kết hôn, ly hôn (ly hôn thuận tình, ly hôn đơn phương);

+ Tư vấn luật dân sự về tài sản riêng, tài sản chung của vợ chồng; chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, chia tài sản khi ly hôn, chia tài sản sau khi ly hôn;

+ Luật sư dân sự tư vấn pháp luật về trình tự thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử, nhập khẩu, tách khẩu, nhận nuôi con nuôi…

+ Tư vấn luật dân sự về các vấn đề pháp lý khác có liên quan trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Luật sư dân sự tư vấn pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài:

Luật sư tư vấn về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được định nghĩa là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cũng có nhiều khác biệt so với các quan hệ dân sự giữa cá nhân, tổ chức trong nước:

+ Luật sư tư vấn pháp luật dân sự tư vấn về việc áp dụng pháp luật đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài;

+ Tư vấn về các quan hệ nhân thân, tài sản có yếu tố nước ngoài.

Luật sư dân sự tư vấn, hỗ trợ pháp lý khác liên quan đến lĩnh vực dân sự:

+ Luật sư dân sự tư vấn pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;

+ Tư vấn các vấn đề về người đại diện, người giám hộ;

+ Luật sư chúng tôi tư vấn hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục dân sự, soạn thảo, rà soát các hồ sơ, tài liệu liên quan đến lĩnh vực dân sự.

Nội dung công việc dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự

Dịch vụ Luật sư Dân sự của Công ty chúng tôi tư vấn cho Quý Khách hàng các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Dân sự.

Luật sư của chúng tôi hỗ trợ Khách hàng thực hiện các công việc sau:

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc của Khách hàng, xem xét hồ sơ liên quan đến lĩnh vực dân sự, tư vấn các quy định của pháp Luật liên quan đến hồ sơ dân sự mà Khách hàng gặp phải.

Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng thu thập hồ sơ tài liệu, trích lục hồ sơ liên quan đến lĩnh vực dân sự đáp ứng đầy đủ hồ sơ để tiến hành xử vụ việc.

Tùy từng vụ việc của Khách hàng mà Luật sư của chúng tôi sẽ đưa ra hướng tư vấn và các bước thực hiện để đạt hiệu quả công việc tốt nhất cho Khách hàng.

Cụ thể: Soạn thảo đơn yêu cầu trích lục thông tin; soạn thảo hợp đồng, hồ sơ liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định của cơ quan hành chính nhà nước và theo yêu cầu của khách hàng để xử lý vụ việc…

Tùy từng vụ việc của Khách hàng mà Luật sư đưa ra hướng tư vấn để đạt kết quả tốt nhất cho Khách hàng.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự sẽ đại diện ủy quyền thay mặt Khách hàng (đối với những vụ việc luật cho phép ủy quyền) tiến hành nộp hồ sơ và nhận kết quả theo yêu cầu của khách hàng.

Ngoài ra, Đội ngũ Luật sư dân sự của Công ty chúng tôi sẽ tư vấn các hướng giải quyết thủ tục tối ưu, hạn chế rủi ro cho Khách hàng nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Khách hàng.

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự của Chúng tôi đề ra các phương án xử lý vấn đề pháp lý cụ thể, nhanh chóng nhằm giải quyết tốt công việc và rút ngắn thời gian thực hiện công việc, tạo hiệu quả công việc cao.

Phí Luật sư Tư vấn pháp luật Dân sự được tính như thế nào?

Chúng tôi luôn đảm bảo chi phí Luật sư Dân sự phù hợp với nội dung công việc. Với uy tín đặt lên hàng đầu, công ty Luật chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp với hoàn cảnh của khách hàng, nhưng vẫn đảm bảo được tiến độ và chất lượng thực hiện công việc mà các bên đã thỏa thuận theo đối tượng hợp đồng.

Mức phí sẽ được tính dựa trên:

– Mức độ phức tạp của công việc;

– Thời gian của Luật sư bỏ ra để thực hiện công việc;

– Yêu cầu đặc biệt của khách hàng về một số vấn đề khác.

Chi phí Nhà nước: Đây là khoản chi phí Công ty Luật thay mặt khách hàng nộp vào Nhà nước, nó có thể bao gồm các khoản tạm ứng án phí, án phí, phí thi hành án, lệ phí…và nói chung các khoản tiền mà cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan tư pháp sẽ thu (có hoá đơn chứng từ).

Thông thường, khoản chi phí này khách hàng tự nộp hoặc nhờ Công ty Luật nộp thay. Tuy nhiên, cũng có thể có những ngoại lệ như trong các thoả thuận thù lao theo tỷ lệ hoặc trong các dịch vụ trọn gói khác thì Công ty sẽ thu khoản phí này và tự quyết toán với Nhà nước.

Cam kết của Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự khi thực hiện Công việc

Công ty chúng tôi cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ. Đảm bảo thực hiện công việc theo đúng tiến độ đã thỏa thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng với quy tắc ứng xử và đạo đức hành nghề của luật sư.

Với phương châm “UY TÍN – HIỆU QUẢ – CHUYÊN NGHIỆP”, chúng tôi luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho khách hàng những lời khuyên, lời tư vấn pháp lý đúng đắn và hướng giải quyết vấn đề nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Đồng thời mục đích cuối cùng mà chúng tôi hướng đến là góp phần mang đến sự am hiểu về kiến thức luật dân sự đến khách hàng, đến cộng đồng.

Chúng tôi Luôn có những chính sách ưu đãi đặc biệt đối với những khách hàng đã tin tưởng và đã sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật dân sự của công ty đó là chính sách hậu mãi như: Tư vấn pháp luật miễn phí, tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp, hỗ giảm phí tư vấn khi sử dụng dịch vụ và các ưu đãi khác dành cho khách hàng.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139