Giải thể văn phòng đại diện

các ngành nghề hạn chế nhà đầu tư nước ngoài

Khi văn phòng đại diện hoạt động không còn hiệu quả hay không cần thiết nữa thì doanh nghiệp thường sẽ lựa chọn giải thể văn phòng đại diện để giảm thiểu chi phí. Vậy thủ tục giải thể văn phòng đại diện ra sao? Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện như thế nào? Thủ tục giải thể văn phòng đại diện với cơ quan thuế có phức tạp hay không? Bài viết sau đây của Luật Trần sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích về thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện và những vấn đề liên quan khi giải thể. Hãy cũng chúng tôi tìm hiểu nhé!

giải thể văn phòng đại diện

Khi nào doanh nghiệp phải giải thể văn phòng đại điện?

 • Doanh nghiệp có thể chủ động giải thể văn phòng đại diện trước khi giấy phép kinh doanh hết hạn khi công ty không thể hoạt động kinh doanh do thu lỗ, phá sản,…
 • Do công ty mẹ chấm dứt hoạt động kinh doanh trên cùng một lãnh thổ.
 • Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập văn phòng đại diện mà doanh nghiệp đó không đề nghị gia hạn.
 • Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.
 • Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp hoạt động chưa đủ ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết theo quy định pháp luật

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty

Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Hồ sơ gồm:

1. Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu Phụ lục II-16 của Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

2. Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

3. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện.

4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận đầu tư/ Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp.

5. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện.

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

– Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Thông tư số 01/2021 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

Trình tự thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty

Bước 1: Nộp hồ sơ khóa mã số thuế văn phòng đại diện.

* Hồ sơ gồm:

 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế – mẫu 24/ĐK-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (bản sao).
 • Giấy đăng ký mã số thuế bản chính (nếu có).
Bước 2: Làm thủ tục trả dấu hoặc làm xác nhận không sử dụng dấu (nếu có)

* Hồ sơ gồm:

 • Văn bản xin trả dấu/xác nhận không sử dụng dấu.
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Con dấu và giấy đăng ký mẫu con dấu bản chính ( trường hợp trả con dấu).
Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ giải thể văn phòng đại diện

* Hồ sơ gồm:

 • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
 • Quyết định giải thể văn phòng đại diện.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể văn phòng đại diện(nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
 • Danh sách người lao động cũng như quyền lợi tương ứng của người lao động trong văn phòng đại diện
 • Danh sách các chủ nợ cũng như số nợ chưa thực hiện thanh toán (nếu có)
 • Con dấu văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bản sao (nếu có)

– Sau khi hoàn tất hồ sơ, doanh nghiệp nộp hồ sơ trả giấy phép kinh doanh văn phòng đại diện lên Sở kế hoạch và đầu tư.

– Thời gian trong vòng 5 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ và doanh nghiệp đáp ứng đủ nghĩa vụ về thuế thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng của VPĐD trong Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp về trạng thái chấm dứt hoạt động. Sau đó, ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì doanh nghiệp sẽ nhận được văn bản nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết

– Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Ủy ban nhân dân thành phố.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện : không có.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện : Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

* Cơ quan phối hợp (nếu có) : các bộ ngành, cơ quan có liên quan.

Bạn đang có nhu cầu: dịch vụ giải thể văn phòng đại diện, tìm hiểu về quy định giải thể văn phòng đại diện, quy trình giải thể văn phòng đại diện, các bước tiến hành giải thể văn phòng đại diện, chi phí giải thể văn phòng đại diện, thời gian giải thể văn phòng đại diện, kết quả của việc giải thể văn phòng đại diện?

Hãy liên hệ với Luật sư trần!!!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139