Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

Khi mà xu thế hội nhập đang ngày càng phát triển thì mối quan hệ của con người cũng như sự hợp tác trong công việc không chỉ bó hẹp ở môi trường trong nước mà còn được mở rộng ra môi trường quốc tế. Ngoại ngữ là một trong những yếu tố đóng vai trò cầu nối quan trọng trong học tập và công việc.

Tại Việt Nam, nhu cầu học và đào tạo ngoại ngữ ngày càng tăng cao, trong có Điện Biên. Tuy nhiên, để thành lập được trung tâm ngoại ngữ không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vây, Luật Trần và Liên Danh đưa ra bài viết về Những chuẩn bị cần thiết thành lập trung tâm ngoại ngữ, Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên để quý bạn đọc có thể tham khảo và chuẩn bị những điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 06 năm 2019;

– Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

– Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP;

– Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

II. CHUẨN BỊ VỀ ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI ĐIỆN BIÊN

2.1. Điều kiện tên trung tâm ngoại ngữ

Tên trung tâm ngoại ngữ phải được đặt theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học (“Quy chế”) ban hành kèm Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT. Theo đó tên trung tâm phải đáp ứng điều kiện:

– Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó;

– Tên trung tâm phải được ghi thống nhất trên giấy phép, quyết định thành lập, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm;

– Tên trung tâm ngoại ngữ được đặt theo cấu trúc: trung tâm ngoại ngữ + tên riêng. Ví dụ: Trung tâm Ngoại ngữ ASD, Trung tâm ngoại ngữ Hello Việt Nam...

2.2. Điều kiện cơ sở vật chất

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 135/2018/NĐ-CP về điều kiện cơ sở vật chất đ trung tâm ngoại ngữ được hoạt động phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

2.3. Điều kiện đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 5 Quy chế của thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về cơ cấu tổ chức của trung tâm ngoại ngữ thì Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người đứng đầu trung tâm ngoại ngữ. Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Cho nên Giám đốc trung tâm đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 Có nhân thân tốt;

 Có năng lực quản lý;

 Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

 Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

2.4. Điều kiện đối với giáo viên trung tâm ngoại ngữ

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đối với giáo viên là người Việt Nam phải đáp ứng một trong hai điều kiện:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

– Đối với giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) phải đáp ứng điều kiện:

+ Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

– Đối với giáo viên là người nước ngoài đủ điều kiện dạy ngoại ngữ phải đáp ứng điều kiện:

+ Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

+ Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

+ Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Tuỳ theo từng giáo viên mà trung tâm ngoại ngữ căn cứ vào các điều kiện trên đây để tuyển dụng và yêu cầu cung cấp các hồ sơ về bằng cấp phù hợp theo quy định pháp luật.

III. CHUẨN BỊ VỀ CÁC LOẠI TÀI LIỆU ĐỂ MỞ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu nêu dưới đây để có thể xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ. Các tài liệu bao gồm:

(1) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp;

(2) Xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở bằng việc hoạt động của trung tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội;

(3) Hồ sơ của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ gồm:

– Bằng tốt nghiệp đại học Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký;

 Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp tỉnh trở lên cấp;

(4) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trung tâm  Hợp đồng cho thuê địa điểm trung tâm từ 02 năm trở lên;

(5) Hồ sơ cá nhân của giáo viên trung tâm ngoại ngữ gồm:

– Bản sao có chứng thực các giấy tờ: CMND/CCCD/Hộ chiếu;

– Văn bằng, chứng chỉ liên quan của giáo viên theo quy định tại mục 2.4 bài viết này;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức có thẩm quyền chứng thực chữ ký.

Nếu sử dụng Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ càng cho quý khách.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên
Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên

III. CHUẨN BỊ VỀ HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI ĐIỆN BIÊN

3.1. Tờ trình đề nghị cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ sau khi chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, bước tiếp theo tổ chức, cá nhân phải chun bị tờ trình để xin cấp giấy phép hoạt động. Nội dung tờ trình phải gồm có: Tên doanh nghiệp; Quốc hiệu, tiêu ngữ; Tên trung tâm ngoại ngữ và tên tờ trình đầy đủ; Thông tin về doanh nghiệp cụ thể và thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thông tin về cơ sở, trung tâm ngoại ngữ; Thông tin giám đốc; Thông tin cam kết.

Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp

Cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ hoặc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh, thành phố nơi hoạt động đào tạo ngoại ngữ ban hành quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Thông thường, quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ phải bao gồm tên trung tâm ngoại ngữ, địa điểm hoạt động, thông tin của giám đốc trung tâm ngoại ngữ và một số điều khoản khác…

Lập đề án thành lập trung tâm

– Đề án thành lập trung tâm phải bao gồm: Tên trung tâm, địa điểm trung tâm; Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh của trung tâm; Chương trình đào tạo giảng dạy, cơ sở vật chất của trung tâm; Văn bản chứng minh nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động; Cơ cấu tổ chức của trung tâm; Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm; Các quy định về học phí, lệ phí; Chứng chỉ cấp cho học viên sau khi hoàn thành khoá học tại trung tâm.

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Quy trình sử dụng Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng của Luật Trần và Liên Danh

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua điện thoại và đặt lịch hẹn khảo sát;

Bước 2: Chuyên viên Luật Trần và Liên Danh đến trung tâm ngoại ngữ của Quý khách khảo sát và tư vấn chi tiết;

Bước 2: Gửi danh mục công việc phía Luật Trần và Liên Danh thực hiện kèm báo giá chi tiết;

Bước 2: Ký hợp đồng và thực hiện dịch vụ theo đúng quy định mở trung tâm ngoại ngữ.

Những lý do bạn nên sử dụng Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Đà Nẵng tại Luật Trần và Liên Danh 

1/ Chi phí thực hiện dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ hợp lý, tiết kiệm. Nếu trung tâm của bạn chưa đủ điều kiện thẩm định, Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn và hướng dẫn bạn hoàn tất những yêu cầu còn thiếu.

2/ Được luật sư của Luật Trần và Liên Danh tư vấn miễn phí lựa chọn loại hình doanh nghiệp ưng ý, ngành nghề kinh doanh phù hợp với thực tế, mức vốn điều lệ tương xứng với doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn tên doanh nghiệp đẹp, không trùng lặp, và các điều kiện cần thiết ban đầu để thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ.

3/ Quý khách không phải đi lại (chỉ có tại Luật Trần và Liên Danh), Nhân viên Luật Trần và Liên Danh soạn hồ sơ và đến tận nơi để ký hồ sơ, và bàn giao giấy phép, con dấu. Đồng thời tư vấn hỗ trợ đến cùng khi khách hàng hoạt động ổn định, với phương châm: “đặt quyền lợi khách hàng lên cao nhất”.

4/ Luật Trần và Liên Danh sở hữu đội ngũ chuyên viên, luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, có kiến thức chuyên sâu về vấn đề pháp lý, thủ tục mở công ty. Có khả năng tư vấn và đưa ra các giải pháp phù hợp để giúp khách hàng thuận lợi đăng ký kinh doanh.

Đến với Luật Trần và Liên Danh, doanh nghiệp sẽ được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan đến thành lập trung tâm ngoại ngữ một cách tận tình nhất.

5/ Luật Trần và Liên Danh đảm bảo quy trình làm việc chuyên nghiệp, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giao giấy phép tận nơi cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chỉ cần cung cấp giấy tờ liên quan và ủy quyền cho Luật Trần và Liên Danh, còn lại mọi vấn đề chúng tôi sẽ giúp khách hàng hoàn thành.

6/ Luật Trần và Liên Danh luôn cam kết mang lại dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ trọn gói uy tín, chất lượng nhất. Đảm bảo không phát sinh chi phí không rõ nguồn gốc, cam kết tiến hành nhanh chóng, rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp tối thiểu cho khách hàng.

Lưu ý: Tư vấn nêu trên chỉ được coi là tài liệu tham khảo, Quý khách hàng, người truy cập tuyệt đối không được coi là ý kiến pháp lý chính thức cuối cùng của Luật sư để giải quyết hoặc làm việc với bên thứ 3. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc, câu hỏi liên quan, vui lòng liên hệ đến Luật Trần và Liên Danh để được giải đáp. Hoặc đăng ký ngay dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ của chúng tôi để không phải bă khoăn về hồ sơ, thủ tục mở trung tâm. 

Lưu ý

Khi thành lập trung tâm sẽ phải có tất cả các tài liệu đính kèm và dự án chính xác để thành lập một trung tâm ngoại ngữ thông qua luật pháp. Nếu bạn không biết các quy định của pháp luật về vấn đề này, tốt nhất là sử dụng dịch vụ thành lập một trung tâm tiếng Anh để có thể chuẩn bị các tài liệu đầy đủ và hợp pháp nhất

Trên đây là toàn bộ tư vấn của Luật Trần và Liên Danh về các điều kiện, tài liệu cần chuẩn bị để có thể mở trung tâm ngoại ngữ và giới thiệu Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Điện Biên. Quý khách hàng trong khi tham khảo bài viết nếu có thắc mắc cần được tư vấn, quý khách hàng có thể liên hệ Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139