Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ có được không?

cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ có được không

Thông thạo ngoại ngữ đang dần trở thành một kỹ năng không thể thiếu trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập như hiện nay. Chính vì thế mà nhu cầu học ngoại ngữ cũng như số lượng trung tâm ngoại ngữ cũng ngày một tăng cao. Tuy nhiên không phải ai cũng biết xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ như thế nào, và rất nhiều câu hỏi được đặt ra, như cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ có được không?

Trong bài viết dưới đây, Luật Trần và Liên Danh sẽ giới thiệu đến quý khách hàng một số điều kiện về thành lập trung tâm ngoại ngữ và trả lời cho câu hỏi cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ có được không?

Thế nào là trung tâm ngoại ngữ?

Căn cứ theo điều 2 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT thì vị trí pháp lý của trung tâm ngoại ngữ như sau:

Trung tâm ngoại ngữ là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

Trung tâm ngoại ngữ công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.

Trung tâm ngoại ngữ tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.

Trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài Khoản riêng.

Cá nhân có thành lập trung tâm ngoại ngữ được không?

Theo điều 2 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT quy định có ba hình thức trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;

Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập;

Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài góp vốn toàn bộ hoặc một phần thành lập;

Như vậy từ quy định này chúng ta có thể thấy rằng cá nhân trong nước hoặc cá nhân nước ngoài có thể đầu tư thành lập trung tâm ngoại ngữ và đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.

Lưu ý: Nếu như cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ làm giám đốc của trung tâm ngoại ngữ thì cần đảm bảo các điều kiện như sau:

Có nhân thân tốt;

Có năng lực quản lý;

Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương

Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP về điều kiện để trung tâm ngoại ngữ như sau:

Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT

Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;

Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

Những điều kiện này phải được chứng minh trong hồ sơ xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ bằng các văn bản tài liệu.

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ: Điểm a, khoản 1, Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa điểm là người có thẩm quyền quyết định cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ.

Hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Trình tự thực hiện như sau:

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Quy trình thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Bước 1: Thành lập trung tâm ngoại ngữ 

Thành phần hồ sơ để thực hiên thủ tục thành lập trung tậm ngoại ngữ 

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

– Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ;

– Nội quy hoạt động của trung tâm;

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

–  Cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động có xác nhận của UBND xã, phường nơi đặt địa điểm;

– Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

– Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân, giấy khám sức khỏe của bệnh viện huyện trở lên, Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong vòng 6 tháng gần nhất; Giáo viên người nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của nhà nước.

–  Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh thư nhân dân; Giấy khám sức khỏe của bệnh viện huyện trở lên;

–  Các quy định về học phí, lệ phí;

– Mẫu chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ có được không
cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ có được không

Thẩm quyền thực hiện thủ tục thành lập trung tâm 

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

Thời gian thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ 

– Thẩm quyền: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ

– Thời gian thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Bước 2: Xin giấy phép hoạt động giáo dục cho trung tâm ngoại ngữ 

Sau khi đã thực hiện thủ tục xong thành lập trung tâm ngoại ngữ. Để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục thì phải thực hiện xin giấy phép hoạt động giáo dục.

– Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ hoạt động giáo dục

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

+  Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

– Thành phần hồ sơ xin giấy phép hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ 

Để trung tâm ngoại ngữ có thể hoạt động giáo dục được thì phải xin cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp với các loại giấy tờ như sau:

+ Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

+ Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

+ Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

+  Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

 – Sau khi chuẩn bị xong bộ hồ sơ như trên thì Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ lên Sở và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Giám  đốc Sở Giáo dục và đào tạo quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Luật Trần và Liên Danh sẽ thay mặt khách hàng hoàn thành thông qua Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị nhiều hồ sơ, thủ tục, giấy tờ liên quan phức tạp. Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo ý kiến thành lập một trung tâm ngoại ngữ để không lãng phí thời gian học các thủ tục này.

Sau khi nhận được sự ủy quyền của khách hàng Luật Trần và Liên Danh sẽ tiến hành

Tư vấn chi tiết về các thông tin liên quan như tên công ty không trùng lặp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ thông tin của Luật Trần và Liên Danh về Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ như thế nào? Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139