Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Nước Ngoài

Posted on Leave a commentPosted in Đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp, được pháp luật thừa nhận và cơ quan […]

Thủ Tục Thay Đổi Giám Đốc Công Ty Nước Ngoài

Posted on Leave a commentPosted in Đầu tư

Người đại diện theo pháp luật của công ty là một trong những thông tin hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Luật đầu tư 2005 quy định Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vì vậy mà Giấy chứng nhận đầu […]

Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật Công Ty Nước Ngoài

Posted on Leave a commentPosted in Đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Người đại diện theo pháp luật công ty nước ngoài là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp, được pháp luật thừa nhận và cơ quan […]

Thay Đổi Người Đại Diện Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Posted on Leave a commentPosted in Đầu tư

Người đại diện nhà đầu tư nước ngoài là người mà công ty đăng ký với vị trí là “người đại diện theo pháp luật” – thể hiện trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy đăng ký doanh nghiệp, được pháp luật thừa nhận và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, […]