Tư vấn luật hình sự

tư vấn luật hình sự

Luật sư hình sự đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, góp phần vào việc giải quyết các vụ án được khách quan, đúng pháp luật, với mục đích và nhiệm vụ nhằm bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của bi can, bị cáo, người bị tố cáo, người bị hại theo quy định pháp luật.

Luật sư hình là phạm trù rộng liên quan đến tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử hình sự … Luật Trần và Liên Danh có đội ngũ Luật sư giỏi, với chuyên môn tư vấn luật hình sự chuyên sâu với nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng sẽ mang lại quyền lợi lớn tới quý thân chủ.

Khi nào cần luật sư tư vấn hình sự?

Khi chưa rõ về quy định pháp luật hình sự hiện hành.

Khi nhận được giấy mời, giấy triệu tập của cơ quan điều tra.

Khi bị tạm giữ, tạm giam, lấy lời khai cần luật sư tư vấn.

Khi đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đang trong quá trình tố tụng thì nên cần luật sư tư vấn hình sự để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của cho mình…

Nội dung tư vấn luật hình sự

Xác Định Tội Danh

Luật sư với vai trò đại diện cho bị can, bị cáo quyền bào chữa, quyền gỡ tội, thay mặt cho bị can, bị cáo đưa ra những lý lẽ chứng minh những yếu tố làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, khi tham gia tố tụng luật sư còn cung cấp bổ sung chứng cứ (gỡ tội) cho cơ quan tiến hành tố tụng giúp cơ quan tiến hành tố tụng xác định đúng tội danh tránh bỏ lọt tội phạm, đúng người đúng tội tránh xảy ra các trường hợp oan sai.

Thủ Tục Tố Tụng Hình Sự

Từ khi bước vào giai đoạn tố tụng hình sự, cá nhân, pháp nhân đã cần phải có sự tư vấn của luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích cho bản thân minh. Nội dung chính của tư vấn thủ tục tố tụng hình sự bao gồm:

Soạn thảo đơn từ cho quá trình tố tụng

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự

Đơn trình báo vi phạm

Đơn kêu oan

Đơn xin bảo lãnh

Đơn kháng cáo

Đơn xin sao lục bản án quyết định

Đơn xin giảm nhẹ hình phạt

Đơn xin chuyển khung hình phạt

Đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Trong quá trình điều tra

Đây là bước đầu tiên của quá trình tố tụng hình sự, theo quy định tại Điều 74 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, người bào chữa có quyền tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can. Đây là một trong những quy định của pháp luật nhằm đảm bảo trong quá trình điều tra không xảy ra tiêu cực, không bị ép cung, “mớm” cung, dùng nhục hình đối với bị can, bị cáo.

Hay nói cách khác, luật sư hình sự, lúc này đóng vai trò là người bảo vệ quyền và lợi ích cho bị can bị cáo không bị xâm phạm, tránh những tiêu cực trong quá trình điều tra của cơ quan điều tra, với những nhiệm vụ như sau:

Điều tra, xác minh bằng chứng, chứng cứ

Làm việc với bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần để xác định tỷ lệ thương tật.

Làm việc với cơ quan điều tra

Tham vấn quy định của pháp luật về tội danh đang bị Viện kiểm sát truy tố;

Tham gia các buổi hỏi cung, làm việc trực tiếp với bị cáo tại cơ quan điều tra, hỗ trợ thu thập tài liệu chứng cứ…

Xem xét lỗi, từ đó đưa ra phương án tốt nhất để bảo vệ cho thân chủ của mình

Trong giai đoạn truy tố

Luật sư tiến hành nghiên cứu hồ sơ, xem xét và đánh giá chứng cứ nhằm đưa ra các nhận định, xây dựng các lập luận hướng giải quyết vụ án để chuẩn bị cho phiên tòa nhằm bảo vệ thân chủ.

Trong quá trình xét xử

Luật sư đại diện cho thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo biện luận trước tòa, tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, với đại diện bị hại nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan

Sau đó hỗ trợ thực hiện thủ tục kháng cáo khi có căn cứ cho rằng bản án được tuyên chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.

Thủ Tục Bào Chữa, Bảo Vệ Cho Bị Can, Bị Cáo

Để đăng ký bào chữa cho người được bào chữa thì trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, người bào chữa phải đăng ký bào chữa.

Khi tiến hành đăng ký bào chữa Luật sư phải xuất trình các giấy tờ sau:

Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực

Giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội;

Trường hợp luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý thì xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và Thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực.

Trường hợp Luật sư được chỉ định bào chữa quy định tại Điều 76 BLTTHS 2015 thì Luật sư xuất trình các giấy tờ sau:

Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực

Văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề là cá nhân.

Và các trường hợp khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.

tư vấn luật hình sự
tư vấn luật hình sự

Tiêu chí chọn Luật Sư Hình Sự Giỏi

Tiêu chí để lựa chọn Luật sư hình giỏi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho bản thân là:

Một yếu tố quan trọng là Luật sư có chuyên môn trong lĩnh vực hình sự, vì phải hiểu rõ lý luận pháp luật, cập nhật thường xuyên những thay đổi của pháp luật, am hiểu cơ chế hoạt động điều tra thì mới có thể bảo vệ tốt cho thân chủ của mình.

Luật sư có kinh nghiệm trong hoạt động tố tụng hình sự, trong thực tiễn và tham gia tố tụng trong nhiều vụ án vì càng tham gia nhiều vụ án thì càng tích lũy được nhiều bản lĩnh, kinh nghiệm thâm niên lâu có thể giải quyết được không chỉ những vấn đề pháp luật mà vấn đề quan hệ với các cơ quan tố tụng, cơ quan điều tra.

Thấu hiểu hoàn cảnh, động cơ, lý do, hoàn cảnh của thân chủ ví dụ như: do hoàn cảnh khó khăn, do nền tảng gia đình không tốt, do rơi vào tình thế bắt buộc, … từ đó mới xây dựng được phương án, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho thân chủ.

Vai trò của Luật Sư tư vấn hình sự

Sự tham gia của luật sư trong một vụ án hình sự có vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ bảo vệ quyền và lơi ích chính đáng, với sự có mặt của một luật sư tình trạng bức cung, nhục hình, và các hình thức khác xâm hại đến quyền của bị can, bị cáo sẽ không còn.

Đưa ra lời khuyên cho thân chủ bảo vệ tối đa lợi ích của thân chủ.

– Trong một vụ án hình sự, luật sư tham gia bào chữa hình sự có quyền sau đây để bảo vệ thân chủ:

Gặp, hỏi người bị buộc tội;

Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của pháp luật;

Được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước về thời gian, địa điểm lấy lời khai, hỏi cung và thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

Xem biên bản về hoạt động tố tụng có sự tham gia của mình, quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;

Đề nghị thay đổi người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật; đề nghị thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;

Đề nghị tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của Bộ luật này; đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

Thu thập, đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật, yêu cầu;

Kiểm tra, đánh giá và trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá;

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản;

Đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa từ khi kết thúc điều tra;

Tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng;

Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án nếu bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất theo quy định của Bộ luật này.

– Thời điểm luật sư tham gia bào chữa hình sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích của thân chủ:

Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.

Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Chúng tôi, công ty tư vấn luật Toàn Quốc với đội ngũ luật sư tham gia bào chữa hình sự chuyên nghiệp, sẽ tận tâm phục vụ quý khách, mong muốn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình

Như vậy Luật sư có thể tham gia bào chữ hình sự để bảo vệ quyền và lợi ích cho thân chủ ngay từ khi khởi tố bị can hoặc từ khi ngượi bi bắt có mặt tại trụ sử của cơ quan điều tra.

Dịch vụ pháp lý tư vấn pháp luật hình sự của Luật Trần và Liên Danh

Luật sư trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, tư vấn pháp lý các vấn đề về tội phạm, hướng dẫn soạn thảo các văn bản cần thiết trong quá trình tham gia tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền;

Luật sư tham gia cùng bị can, bị cáo, nghi can, nghi phạm tại các buổi hỏi cung, làm việc;

Luật sư tham gia cùng bị hại, thân nhân người bị hại tại các buổi làm việc. Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn trong suốt quá trình tham gia tố tụng;

Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo, người có quyền và lợi ích hợp pháp, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp v…v…v.

Luật sư tham gia với tư cách người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại (nếu trong vụ án hình sự có sự yêu cầu của bên bị hại);

Luật sư tham gia trong giai đoạn giải quyết vụ án hình sự: điều tra, truy tố, … giám đốc thẩm, tái thẩm…. hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục kháng cáo.

Hướng dẫn viết đơn kháng cao, kháng nghị, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Hướng dẫn thủ tục xin miễn chấp hành hình phạt, ân xá.

Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục khác khi thi hành án…

Vì tính chất nghề nghiệp, nên Luật sư tham gia vào vụ án hình sự chỉ có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho một bên. Nếu đã tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại thì không thể là người bào chữa cho bị can, bị cáo.

Do vậy, khi đã là Luật sư tư vấn, tham gia tố tụng cùng khách hàng, Luật sư chỉ đặt lợi ích, quyền lợi hợp pháp của khách hàng của mình lên hàng đầu.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139