Tư vấn kết hôn với người nước ngoài

tư vấn kết hôn với người nước ngoài

Kết hôn với người nước ngoài (hôn nhân có yếu tố nước ngoài) trong hơn 10 năm trở lại đây tăng mạnh. Vậy, pháp luật Việt Nam quy định về thủ tục, trình tự, điều kiện kết hôn với người nước ngoài như thế nào? Luật sư của Công ty TNHH Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn kết hôn với người nước ngoài và giải đáp cụ thể trong bài viết dưới đây.

Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam?

Thưa luật sư, xin cho tôi hỏi hiện nay tôi muốn xin giấy xác nhận tình trạng độc thân và kết hôn với người nước ngoài. Tôi muốn biết thủ tục kết hôn này cần những giấy tờ gì? Thực hiện ở đâu? Thời gian thực hiện là bao lâu thì được giải quyết? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Tư vấn kết hôn với người nước ngoài, thủ tục đăng ký kết hôn với nguời nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo trình tự sau:

Thứ nhất, bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng kí kết hôn gồm các giấy tờ sau đây:

– Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định;

– Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên, do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng.

– Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không quy định cấp giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó;

– Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

– Bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);

– Bản sao có công chứng hoặc chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm tú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm tú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam).

Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó.

Thứ hai, về nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Hồ sơ nêu trên cần phải lập thành 2 bộ và nộp tại Phòng Tư pháp cấp huyện/quận nơi bạn thường trú. Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả hai bên đương sự phải có mặt.

Trong trường hợp có lý do khách quan mà một bên không thể có mặt được thì phải có đơn xin vắng mặt và ủy quyền cho bên kia đến nộp hồ sơ. Không chấp nhận việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua người thứ ba.

Về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Căn cứ vào Mục 3 Chương III Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch, theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

– Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định. Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhằm mục đích kết hôn thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

– Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 37 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu.

Nội dung Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

– Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình.

Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

– Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định.

Lưu ý: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp.

tư vấn kết hôn với người nước ngoài
tư vấn kết hôn với người nước ngoài

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Tư vấn kết hôn với người nước ngoài, căn cứ Mục 1 Chương IV Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết.

Trưởng phòng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra và đề xuất của Phòng Tư pháp trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 33 của Nghị định này thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn, Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

– Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn.

Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký.

– Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

– Việc đăng ký kết hôn bị từ chối nếu một hoặc cả hai bên vi phạm điều cấm hoặc không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện từ chối đăng ký kết hôn, Phòng Tư pháp thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho hai bên nam, nữ.

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài và thủ tục bảo lãnh ra nước ngoài?

Kính thưa Luật sư. Tôi có chị gái hiện đã nhập tịch và đang sinh sống tại Úc, hiện chị đang chuẩn bị thủ tục để kết hôn với bạn trai là người Comlombia, hiện cũng đang sống tại Úc (nhưng chưa nhập tịch). Phía lãnh sự quán có yêu cầu người thân trong gia đình làm bản cam kết chứng nhận hai anh chị có quen biết và được gia đình đồng ý.

Vậy tôi xin Luật Sư tư vấn là có bản mẫu cho bản cam kết này không (cả tiếng Việt và tiếng Anh) và tôi nghe nói bản cam kết này không cần công chứng có đúng không ạ?

Xin chân thành cảm ơn Luật Sư.

Trả lời:

Căn cứ pháp lý giải quyết việc kết hôn với người nước ngoài

Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch

Nghị định 126/2014/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Điều kiện và thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Điều 8 Luât hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về điều kiện kết hôn:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  1. a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  2. b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  3. c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  4. d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.
  5. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Những trường hợp cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2014, tư vấn kết hôn với người nước ngoài:

– Người đang có vợ hoặc có chồng thì không thể đăng ký kết hôn với người khác được;

– Người mất năng lực hành vi dân sự thì không được kết hôn;

– Những người cùng dòng máu về trực hệ hoặc giữa những người có họ trong phạm vi ba đời thì không thể kết hôn cùng nhau;

– Cha, mẹ nuôi không được kết hôn với con nuôi;

– Những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi thì không được kết hôn với nhau;

– Những người đã từng là bố chồng với con dâu thì không được kết hôn với nhau;

– Những người đã từng là mẹ vợ với con rể thì không được kết hôn với nhau;

– Những người đã từng là bố dượng với con riêng của vợ thì không được kết hôn với nhau;

– Những người đã từng là mẹ kế với con riêng của chồng thì không được kết hôn với nhau;

– Những người cùng giới tính không được kết hôn với nhau.

Việc lãnh sự quán có yêu cầu người thân trong gia đình làm bản cam kết chứng nhận hai anh chị có quen biết và được gia đình đồng ý cho kết hôn để làm rõ về việc hai người kết hôn là tự nguyện và hợp pháp.

Đối với mẫu xác nhận này bạn tự lập mà không có mẫu sẵn, việc xác lập này không cần công chứng vì không thuộc thẩm quyền công chứng của cơ quan nào cả. Bản chất giấy xác nhận này sẽ hoàn thiện hơn về hồ sơ kết hôn tại buổi phỏng vấn kết hôn.

Việc bảo lãnh người thân ra nước ngoài sau kết hôn

Các trường hợp xin thị thực dài hạn hoặc định cư tại nước ngoài (bảo lãnh) cụ thế sẽ do luật pháp nước nơi bạn chuẩn bị đến quy định.

Ví dụ chính phủ Cộng hòa liên bang Đức quy định những trường hợp sau đây cần xin cấp thị thực dài hạn:

– Đoàn tụ gia đình.

– Đi du học.

– Đi trông trẻ tại Đức.

– Đi làm việc.

– Kết hôn/ đoàn tụ với vợ hoặc chồng tương lai (tức là chưa kết hôn).

Chào luật sư. Mẹ em 52 tuổi vừa làm thủ tục kết hôn với ba dượng em là người Nhật chính gốc được gần 01 năm. Xin cho em hỏi, em năm nay 26 tuổi (sinh năm 1990) còn độc thân thì có thể được bảo lãnh sang Nhật sinh sống và làm việc được không? Nếu được thì cần những giấy tờ và thủ tục như thế nào? Ba dượng hay mẹ em là người bảo lãnh thì tốt? Em xin cảm ơn.

Nếu muốn xác định rõ hơn thông tin về việc bảo lãnh thân nhân và điều kiện được bảo lãnh thì bạn tham khảo pháp luật nước nơi mình muốn cư trú, cụ thể là pháp luật của Nhật Bản.

Thưa luật sư, hiện tại em đang học đại học năm thứ nhất tại Nhật Bản. Người yêu em trước kia là du học sinh nhưng vì một số lí do như đóng học muộn nên bị nhà trường đuổi học từ tháng 12 năm 2015.

Nhưng vì visa của người yêu vẫn còn, cứ nghĩ là visa còn nên ở lại Nhật tiếp tục làm việc cho tới tháng 7 năm 2016. Vì sức khỏe không tốt thường xuyên phải đi bệnh viện trong thời gian ở Nhật. Trước khi về Việt Nam, hai đứa em đã làm thủ tục kết hôn tại Nhật Bản.

Em muốn hỏi bây giờ em muốn đón vợ em qua Nhật có được không và làm như thế nào ạ? Vấn đề tài chính em đi theo diện học bổng, học không mất tiền được bao trọn gói và đi làm tháng 15 man. Em có đủ điều kiện đón vợ em qua không ạ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Bạn nên liên hệ lãnh sự quán của nước ta tại Nhật Bản để hỗ trợ trong công tác đưa người thân sang Nhật. Ngoài ra vợ bạn phải đủ điều kiện xuất cảnh tại Việt Nam. Nếu là diện du học sinh bạn phải chứng minh khả năng tài chính khi đưa người thân sang Nhật.

Trên đây là nội dung tư vấn kết hôn với người nước ngoài của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại để được giải đáp tốt nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139