Trung cấp dược có được mở quầy thuốc không?

trung cấp dược có được mở quầy thuốc không

Hiện nay, cùng với sự phát triển không ngừng về mọi mặt của xã hội, con người đặc biệt quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Do đó, có rất nhiều quầy thuốc được mở ra nhưng từ phía người có nhu cầu muốn mở quầy thuốc không biết cần phải làm những gì, đến cơ quan nào, cần điều kiện gì để mở được quầy thuốc kinh doanh.

Với người có nhu cầu mua thuốc cũng không biết rõ quầy thuốc mình đang mua có mở đúng quy định pháp luật hay không? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến bạn đọc thắc mắc bằng trung cấp dược có được mở quầy thuốc không?

Điều kiện mở nhà thuốc

Trước khi trả lời câu hỏi Bằng trung cấp dược có mở được nhà thuốc không thì bài viết xin giải đáp về điều kiện mở nhà thuốc hiện nay.

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 32 Luật Dược 2016 thì “đ) Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền;”.

Như vậy nhà thuốc là một trong các cơ sở bán lẻ thuốc. Cá nhân muốn mở nhà thuốc thì cần đáp ứng yêu cầu điều kiện kinh doanh.

Thứ nhất: Về điều kiện về cơ sở bán lẻ:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 33 Luật Dược 2016 thì nhà thuốc tư nhân phải có địa điểm, khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Thứ hai: Về điều kiện đối với nhà thuốc cần có:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ủy ban nhân dân quận/huyện cấp;

– Chứng chỉ hành nghề Dược do sở Y tế cấp; Để có chứng chỉ Dược cá nhân cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Tốt nghiệp đại học các ngành Dược, Y đa khoa, Y học cổ truyền hoặc Dược học cổ truyền, sinh học, hóa học…

+ Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp các ngành: Dược, ngành Y, Y học cổ truyền, Dược học cổ truyền…

+ Tốt nghiệp Trung cấp dược.

+ Có chứng chỉ sơ cấp Dược; giấy chứng nhận về lương Dược, lương Y; giấy chứng nhận hoặc văn bằng bài thuốc gia truyền; các loại giấy chứng nhận, chứng chỉ khác về Y Dược được cấp trước khi bộ Luật Dược được thông qua ngày 10/04/2016 có hiệu lực.

– Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược phẩm;

Thứ ba: Về điều kiện đối với cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn tại nhà thuốc:

– Có đầy đủ bằng cấp chuyên môn;

– Phải có kinh nghiệm thực hành ít nhất 2 năm tại các cơ sở chuyên môn về thuốc;

– Có đủ sức khỏe và năng lực hành vi dân sự;

– Không vi phạm phạm luật hay trong thời gian bị cấm hành nghề;

– Hiểu và cam kết thực hiện các bộ luật liên quan đến sức khỏe và quy chế dược;

– Có số vốn ít nhất là 100 triệu trở lên.

Bằng trung cấp dược có mở quầy thuốc được không?

Căn cứ theo quy định tại Luật Dược năm 2016: quầy thuốc là một trong số các hình thức của cơ sở bán lẻ thuốc.

Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ đối với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược để mở được quầy thuốc căn cứ theo quy định tại Điều 18 Luật dược năm 2016.

Để mở được quầy thuốc cần có cá nhân ra chịu trách nhiệm chuyên môn, người này theo quy định cần phải có một trong các văn bằng sau: có thể là bằng dược sỹ hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược và đặc biệt cần có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược được mở hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Thực hành chuyên môn chủ yếu với những nọi dung sau: bán buôn, bán lẻ thuốc; xuất nhập khẩu thuốc; dược lâm sàng, cung ứng thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh; sản xuất thuốc; kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc; nghiên cứu dược; bảo quản thuốc; phân phối thuốc; quản lý dược tại cơ quan quản lý về dược.

Theo đó, từ phân tích trên chúng ta có thể thấy với bằng trung cấp dược có được mở quầy thuốc nhưng cần có thêm 18 tháng thực hành chuyên môn tại các cơ sở dược phù hợp.

Ví dụ: Bạn A vừa ra trường có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành dược, bạn A cần điều kiện gì để được mở một quầy thuốc? Bạn A cần có thêm 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp như ở các quầy thuốc khác.

trung cấp dược có được mở quầy thuốc không
trung cấp dược có được mở quầy thuốc không

Để bán thuốc tây cần điều kiện bằng cấp gì hay không?

Để mở hiệu thuốc, quầy thuốc tây đầu tiên, người có nhu cầu cần lắm bắt được điều kiện mở là gì? Và có nguyện cọng mở loại hình kinh doanh nào? (nhà thuốc hay quầy thuốc, bởi vì giữa nhà thuốc và quầy thuốc là hai mô hình bán thuốc kinh doanh về dược khác nhau).

Điều kiện đối với người đứng ra đảm nhận và chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở bán lẻ thuốc được quy định tại điều 18 Luật Dược năm 2016 như sau:

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc cần phải đáp ứng điều kiện là có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược hay còn được gọi là Bằng dược sỹ và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc có thể cùng là người làm công tác dược lâm sàng tại nhà thuốc, dược lâm sàng là thuật ngữ thông dụng trong y văn và thực hành dược. Dược lâm sàng là những dịch vụ mà người dược sỹ thực hành tại nhà thuốc.

– Người đứng ra chịu trách nhiệm trực tiếp chuyên môn chính về dược tại quầy thuốc nơi mình muốn mở quầy phải đáp ứng điều kiện có bằng tốt nghiệp chuyên ngành dược từ trung cấp trở lên và điều kiện thứ hai là có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp như tại các quầy thuốc, cơ sở bán buôn lẻ thuốc khác.

Tóm tắt các bước để mở được quầy thuốc hoặc hiệu thuốc tây hợp pháp (chúng tôi muốn phân tích chủ yếu xoay quanh cơ sở bán lẻ thuốc) gồm các bước sau:

Bước 1: Cần thành lập doanh nghiệp hợp pháp theo quy định, để doanh nghiệp đáp ứng điều kiện này, cần tuân thủ những quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2014 về thành lập doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

Lưu ý thứ nhất, về loại hình doanh nghiệp, chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu thành lập của công ty, hiện nay với mô hình mở hiệu thuốc trên, các doanh nghiệp thường lựa chọn loại hình: Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc hai thành viên), Công ty Cổ phần, hoặc có thể thành lập hộ kinh doanh với ngành nghề bán lẻ thuốc.

Lưu ý thứ hai, chọn tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh phù hợp với nhu cầu và mong muốn từ phía người lập, nhưng lưu ý cần kiểm tra lại tên công ty trên trang: dangkykinhdoanh.gov.vn để tránh tình trạng trùng tên với doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đó.

Lưu ý thứ ba, chọn ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, với hoạt động bán lẻ thuốc tây có thể tham khảo những mã ngành trong hệ thống ngành nghề kinh doanh số 4 như sau:

+ 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: Bán lẻ thuốc chữa bệnh)

Chọn mức vốn điều lệ của doanh nghiệp tương ứng với ngành nghề kinh doanh, với ngành nghề kinh doanh này không đòi hỏi người mở doanh nghiệp cần đáp ứng vốn pháp định.

Soạn điều lệ doanh nghiệp theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 có đề cập.

Bước 2: để mở hiệu thuốc hay quầy thuốc gọi chung là cơ sở bán lẻ thuốc doanh nghiệp cần phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

–  Thứ nhất: Doanh nghiệp cần chuẩn bị Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược (doanh nghiệp lấy mẫu đơn này trong mẫu số 19 phụ lục I Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành);

– Thứ hai: Doanh nghiệp cần chuẩn bị tài liệu kỹ thuật tương ứng với cơ sở bán lẻ thuốc, tài liệu này bao gồm nội dung về mô hình hình vẽ cơ sở bán lẻ thuốc, các dụng cụ thiết bị phục vụ bán lẻ như: cách bày trí tủ thuốc, nơi đặt thiết bị bảo quản thuốc… về nhân sự theo nguyên tắc Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và một số tài liệu chuyên môn kỹ thuật kèm theo;

– Thứ ba: Doanh nghiệp cần chuẩn bị Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể (do UBND cấp quận/huyện cấp);

– Cuối cùng: Doanh nghiệp cần chuẩn bị bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược của người đứng ra đảm nhận và chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại cơ sở muốn mở.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ trên nộp lên Sở y tế nơi doanh nghiệp muốn đặt cơ sở bán lẻ thuốc.

Sở y tế sẽ cử người xuống trực tiếp tại cơ sở để xác minh cơ sở theo quy định của pháp luật và theo hồ sơ đã gửi đầy đủ trước đó. Nếu cơ sở của doanh nghiệp đáp ứng hết điều kiện, Sở y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, nếu không đáp ứng điều kiện Sở y tế gửi công văn yêu cầu khắc phục.

Quyền và nghĩa vụ của quầy thuốc

Thứ nhất, về quyền:

– Các quyền chung của cơ sở kinh doanh thuốc, được quy định tại các Điểm a, b, c và đ Khoản 1 Điều 42 của Luật này. Cụ thể như sau:

“a) Thực hiện một, một số hoặc tất cả hoạt động kinh doanh dược nếu đáp ứng đủ Điều kiện tương ứng với từng loại hình cơ sở kinh doanh theo quy định của Luật này;

  1. b) Hưởng chính sách ưu đãi khi thực hiện hoạt động kinh doanh dược theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc lưu động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.”

Theo đó quầy thuốc có các quyền cơ bản như các cơ sở kinh doanh thuốc khác là: thực hiện hoạt động kinh doanh; hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước và tổ chức bán lẻ lưu động tại các vùng khó khăn (quy định tại Mục 3, Chương II, Nghị định 54/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược).

Đồng thời, quầy bán thuốc lẻ có quyền:

“b) Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh Mục thuốc thiết yếu và Danh mục thuốc không kê đơn, trừ vắc xin; trường hợp mua, bán thuốc thuộc Danh Mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật này. Đối với quầy thuốc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì được bán thêm một số loại thuốc khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

  1. c) Tham gia cấp phát thuốc của bảo hiểm, chương trình, dự án y tế khi đáp ứng yêu cầu và Điều kiện của bảo hiểm, chương trình, dự án đó.”

Các điểm vừa nêu trích trong Khoản 1, Điều 48, Luật dược 2016.

Thứ hai, về nghĩa vụ:

Được quy định tại, Khoản 2, Điều 42, giống như các đối tượng là cơ sở kinh doanh dược khác. Khái quát các nghĩa vụ đó là: Có Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

Thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do lỗi của cơ sở; Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cung ứng thuốc, nguyên liệu làm thuốc khi xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, thảm họa; Báo cáo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế trong trường hợp tạm dừng hoạt động từ 06 tháng trở lên hoặc chấm dứt hoạt động;

Thông báo, cập nhật danh sách người có Chứng chỉ hành nghề dược đang hành nghề tại cơ sở; Niêm yết công khai Chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược; Báo cáo hằng năm và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý về dược; Tuân thủ quy định trong việc mua, bán thuốc thuộc Danh Mục thuốc hạn chế bán lẻ;

Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng đồng Việt Nam; Lưu giữ chứng từ, tài liệu có liên quan về thuốc; Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo đúng Điều kiện trên nhãn; Ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, hạn dùng cho người sử dụng trong trường hợp bán lẻ thuốc không đựng trong bao bì ngoài của thuốc; Chỉ bán thuốc kê đơn tại cơ sở bán lẻ thuốc khi có đơn thuốc.

Ngoài ra, không được bán nguyên liệu làm thuốc, trừ dược liệu.

Trên đây là tư vấn của Công ty TNHH Luật Trần và Liên Danh đối với thắc mắc trung cấp dược có được mở quầy thuốc không? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật qua điện thoại miễn phí để có thể được giải đáp nhanh chóng nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139