Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn

thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn là thủ tục hành chính do doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh hoặc thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính của chi nhánh khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính của doanh nghiệp.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Địa điểm kinh doanh là đơn vị nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp, được đặt cả ở trong hoặc ngoài tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chi nhánh và không cần phải nằm trong địa chỉ đăng kí trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh một nhóm ngành cụ thể đã lựa chọn từ công ty mẹ.

Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện được coi là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện, bảo vệ cho quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp theo ủy thác. Có thể thực hiện các hoạt động với mục đích sinh lời nhưng không phải với tất cả mọi ngành nghề và doanh nghiệp chịu tất cả các khoản chi phí phát sinh từ VPĐD.

Chi nhánh là gì?

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hay một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả hoạt động với mục đích sinh lời (tùy ngành nghề), đại diện theo ủy quyền. Có 02 loại chi nhánh cơ bản, đó chính là: chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Chức năng

Đối với Địa điểm kinh doanh

Đóng vai trò là một văn phòng liên lạc.

Là nơi diễn ra hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đến thị trường và đối tác mới.

Đối với Văn phòng đại diện

Đóng vai trò là một văn phòng liên lạc

doanh nghiệp chịu tất cả các khoản chi phí phát sinh từ VPĐD.

Là nơi diễn ra một số hoạt động của công ty như: nghiên cứu, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận đến thị trường và đối tác mới.

Tuy nhiên, văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời hay tự kí kết hợp đồng riêng mà phải theo ủy quyền và dùng con dấu của doanh nghiệp đó.

Đối với chi nhánh

Chi nhánh có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh với mục đích sinh lời nhưng không phải với tất cả mọi ngành nghề.

Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp có quyền trên toàn bộ các vấn đề liên quan đến chi nhánh.

Doanh nghiệp chịu tất cả các khoản chi phí phát sinh từ chi nhánh.

Điểm giống nhau

Đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp.

Hồ sơ – quá trình thành lập gần như tương đồng.

Không giới hạn số lượng thành lập.

Điểm khác nhau


Địa điểm kinh doanh

Văn phòng đại diện 

Chi nhánh

 

Phạm vi thành lập

Trong hoặc ngoài Tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Con dấu pháp nhân

Không có 

Có thể có hoặc không theo sự ủy quyền của công ty mẹ

Được quyền đăng ký sử dụng con dấu pháp nhân

Hạch toán-kế toán

Hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính

Không có hình thức kinh doanh nên không có hạch toán

Có 02 loại: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập

Khai thuế và đóng thuế

Hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính

Có thực hiện kinh doanh nên phải đóng Thuế môn bài 1.000.000đ/năm và các loại thuế khác. 

Có thực hiện kinh doanh nên phải đóng Thuế môn bài 1.000.000đ/năm và các loại thuế khác. 

Điều kiện thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Ngành nghề kinh doanh: Đúng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Đặt tên cho chi nhánh công ty: Được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu; Phải mang tên doanh nghiệp kèm cụm từ “chi nhánh”; Phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính; Được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh phát hành.

(Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020; khoản 1 Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Trường hợp thành lập chi nhánh trong nước

Thông báo thành lập chi nhánh.

Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Trường hợp lập chi nhánh ở nước ngoài:

Theo quy định của pháp luật của nước đó.

Thông báo về việc lập chi nhánh ở nước ngoài.

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

(Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 1, khoản 4 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Thủ tục mở chi nhánh công ty cổ phần

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

(Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1, 2, 3 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP)

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty cổ phần tại Luật Trần và Liên danh

Tư vấn về điều kiện, thủ tục hợp pháp về thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần.

Hỗ trợ hoặc thay mặt soạn thảo đơn từ, văn bản liên quan tới việc thành lập chi nhánh.

Nhận ủy quyền tham gia hoạt động thành lập chi nhánh.

Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty cổ phần

Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện?

Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, tùy vào nhu cầu cụ thể mà có thể lựa chọn loại hình cho phù hợp.

(Khoản 1, khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020)

Văn phòng công chứng có thể mở chi nhánh không?

Văn phòng công chứng không được phép mở chi nhánh theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 7 Luật Công chứng 2014 “Nghiêm cấm tổ chức hành nghề công chứng mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở, địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.”

Khi nào phải thành lập chi nhánh công ty theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn?

Nghĩa vụ thành lập chi nhánh công ty là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp phát sinh hoạt động kinh doanh theo tổ chức đơn vị trực thuộc dạng chi nhánh. Vậy chi nhánh công ty có những đặc điểm gì?

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc công ty, có chức năng thực hiện một phần chức năng kinh doanh của công ty bao gồm cả đại diện theo ủy quyền. Do đó thành lập chi nhánh công ty luôn hữu ích hơn đăng ký địa điểm kinh doanh.

Chi nhánh công ty được cấp mã số thuế phụ dạng 13 số. Chi nhánh được đăng ký con dấu riêng, tài khoản ngân hàng và phát hành hóa đơn điện tử.

Công ty được quyền lựa chọn thành lập chi nhánh hoạch toán phụ thuộc hoặc thành lập chi nhánh hoạch toán độc lập để tiện cho hoạt động quản lý doanh nghiệp của mình.

Công ty được thành lập chi nhánh công ty khác tỉnh với số lượng không hạn chế.

thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn
thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn

Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn ở đâu?

Khi đã có đủ hồ sơ, chủ đơn hoặc bên làm dịch vụ sẽ nộp hồ sơ, đóng phí và lệ phí tại Sở Kế hoạch và đầu tư tại nơi dự định đặt trụ sở chính của công ty. Trong thời gian 5 ngày từ ngày nộp đơn, Chuyên viên sẽ xử lý hồ sơ và đưa ra quyết định chấp nhận hồ sơ hợp lệ hay không.

Trường hợp nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu hồ sơ hợp lệ

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty 2022 theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn như thế nào?

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty sẽ được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tư vấn thành lập chi nhánh công ty

Trong bước này, Luật sư và chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với khách hàng để xác định nhu cầu của khách hàng. Tư vấn các quy định của pháp luật về chi nhánh.

Bước 2: Chuẩn bị thông tin, soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh

Chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin cần thiết cho việc soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, sau đó chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ và chuyển cho khách hàng ký.

Bước 3: Nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn

Hồ sơ thành lập chi nhánh sau khi hoàn thành sẽ được chúng tôi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký hoạt động. Sau khi hồ sơ được nộp, chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận thành lập chi nhánh công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hồ sơ sau khi được nộp và chấp nhận hợp lệ, sở kế hoạch đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng tiến hành nhận giấy chứng nhận nêu trên.

Bước 5: Tiến hành nộp hồ sơ thông báo về việc thành lập chi nhánh với cơ quan quản lý Thuế

Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng nộp thông báo thành lập chi nhánh tới cơ quan thuế để đăng ký hạch toán thuế cũng như các vấn đề liên quan đến thuế cho chi nhánh.

Trên đây là 05 bước cơ bản cho việc thành lập chi nhánh công ty, quý khách hàng vui lòng tham khảo.

Thời gian thành lập chi nhánh công ty theo thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn?

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số chi nhánh, sau đó cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho công ty thành lập chi nhánh.

Thứ hai, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Công ty phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Luật Trần và Liên danh

Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tư vấn đầy đủ và chính xác các quy định của pháp luật về việc thành lập chi nhánh. Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo các hồ sơ, giấy tờ sau đó chuyển cho khách hàng ký. Chịu trách nhiện nộp hồ sơ, trao đổi trực tiếp với chuyên viên thụ lý, nhận và thông báo kết quả cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

– Tư vấn các Quy định của Pháp luật trước, trong và sau khi thành lập chi nhánh.

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ: Luật Trần và Liên danh sẽ tư vấn soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh và chuyển cho khách hàng ký.

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sau khi khách hàng hoàn thành việc ký hồ sơ và giấy tờ, Công ty Luật Trần và Liên danh sẽ thay mặt Quý khách hàng nộp hồ sơ, trao đổi với chuyên viên thụ lý, nhận kết quả và chuyển cho Quý khách hàng.

Thành lập chi nhánh công ty là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty bạn. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn quy trình thành lập chi nhánh cho hàng nghìn doanh nghiệp, nắm rõ các quy định quy trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng như pháp luật thuế, Luật Trần và Liên danh là đối tác tin cậy nhất để thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp của bạn.

Mục tiêu của tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý:

Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, người thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý có thể kết hợp thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật để đạt được các mục tiêu sau đây:

– Cung cấp thông tin pháp lý cho các đối tượng.

– Giúp cho các đối tượng hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình trong các quan hệ pháp luật.

– Hướng dẫn cho các đối tượng về phương pháp xử sự trong các hoàn cảnh cụ thể phù hợp với pháp luật và tránh được những hậu quả pháp lý bất lợi.

– Hướng dẫn công dân, tổ chức tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đặc thù của tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý về thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn

Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý là một lĩnh vực hoạt động pháp luật có nhiều yếu tố đặc thù:

– Là một hoạt động lao động trí óc ở cường độ cao do các chuyên gia pháp luật thực hiện;

– Là hoạt động đòi hỏi phải có kỹ năng nghề nghiệp cao;

– Là một hoạt động tổng hợp, được phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa phân tích và tổng hợp pháp luật, thu thập và đánh giá chứng cứ, tìm kiếm và áp dụng văn bản pháp luật, nhận định và đưa ra giải pháp. Các hoạt động này được tiến hành đồng thời và diễn ra trong một thời điểm;

– Là một hoạt động đa dạng; quá trình tư vấn, trợ giúp pháp lý đòi hỏi kết hợp một lúc nhiều kỹ năng như nghe, nói, phân tích, tổng hợp, giải thích, phổ biến, lý giải, đưa ra giải pháp, lời khuyên, soạn thảo văn bản, hoà giải các đối tượng với nhau…;

– Người được tư vấn, trợ giúp pháp lý thường đều có nhu cầu tìm hiểu pháp luật song trong suy nghĩ cũng còn có sự thủ suy nghĩ, nhìn lệch lạc về hành vi của đối phương, ấn tượng với các giải quyết của cơ quan Nhà nước;

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại huyện Hóc Môn của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139