Thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

Tư vấn thủ tục ban đầu với cơ quan thuế dành cho các doanh nghiệp mới được khai sinh theo quy định mới nhất của Luật thuế và Luật doanh nghiệp hiện hành. Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu công ty, công ty phải tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý thuế ban đầu để nộp tại chi cục thuế quận, huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Có nghĩa là: khi doanh nghiệp được cấp đăng ký kinh doanh là đã bắt đầu hoạt động). Tránh các trường hợp đáng tiếc đối với các doanh nghiệp mới thành lập thường cho rằng khi nào xuất hóa đơn thì mới hoạt động.

Đăng ký thuế lần đầu là gì?

Đăng ký thuế lần đầu là việc công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiến hành kê khai, thông báo với cơ quan thuế lần đầu tiên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về chế độ kế toán, phương pháp khấu hao tài sản và các thủ tục khác về thuế để thực hiện các hoạt động kê khai, quyết toán, nộp thuế trong quá trình hoạt động của công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Thủ tục cần hoàn tất trước khi nộp hồ sơ khai thuế

Treo bảng hiệu tại trụ sở công ty: Một số nội dung cần thể hiện đầy đủ trên bản hiệu là địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế công ty, tên công ty… Người quản lý thuế sẽ tới tận công ty để kiểm tra xem doanh nghiệp có tình trạng hoạt động như thế nào, bảng hiệu đã được chuẩn bị, treo đầy đủ chưa.

Mua chữ ký số (chứng thư số/token): Đây là điều bắt buộc, nó dùng để nộp tờ khai lệ phí môn bài lên Tổng cục thuế.

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty và nộp tiền vào tài khoản. Sau khi hoàn thành các bước này, dùng chữ ký số trình tiền trong tài khoản để nộp tiền vào Kho bạc nhà nước khoản tiền lệ phí môn bài.

Thời hạn và nơi nộp kê khai thuế ban đầu

Tùy thuộc doanh nghiệp của bạn đầu tư bằng hình thức nào, phiếu chuyển tương ứng sẽ được Sở Kế Hoạch Đầu Tư chuyển về Cục/Chi cục thuế để doanh nghiệp nắm rõ và liên hệ làm việc trực tiếp.

Nơi nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Cục thuế quận/huyện nơi công ty đặt trụ sở chính là cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trên phiếu Thông Báo Về Cơ Quan Thuế Quản Lý gửi về doanh nghiệp sẽ ghi rõ vấn đề này. Sau khi hoàn thành bước thành lập công ty, Sở kế hoạch đầu tư sẽ trả kèm thông báo về cơ quan thuế và giấy phép kinh doanh.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu

Trong trường hợp doanh nghiệp bắt đầu sản xuất kinh doanh ngay sau khi nhận giấy phép kinh doanh thì ngày cuối cùng của tháng ghi trên giấy phép kinh doanh chính là thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế ban đầu. Hoặc, trong trường hợp doanh nghiệp nhận được giấy phép kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động thì thời hạn trong 30 ngày kể từ ngày ghi trên giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, nếu có thể hãy cố gắng hoàn thiện ngay thủ tục kê khai thuế ban đầu trong khoảng thời gian sớm nhất.

Hồ sơ khai thuế ban đầu thường gồm các giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC;

– Bảng đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định được quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC;

– Quyết định bổ nhiệm kế toán;

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc;

– Tờ khai lệ phí môn bài;

– Phiếu đăng ký thông tin doanh nghiệp;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng thực của đại diện pháp luật;

– Giấy uỷ quyền (trường hợp uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ).

Các bạn lưu ý, tùy vào yêu cầu của cơ quan thuế ở từng địa phương mà công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh của bạn phải chuẩn bị một số hoặc tất cả các giấy tờ nêu trên. Do đó, để có thể chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác thì bạn nên liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý thuế trực tiếp của công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh của bạn trước để được hướng dẫn.

Nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu theo thủ tục ban đầu với cơ quan thuế ở đâu?

Khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết theo mục 3, bạn nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp, công ty, hộ kinh doanh của bạn đặt trụ sở chính (Chi cục thuế hoặc Cục thuế).

Lưu ý, bạn cần làm 2 bản hồ sơ để nộp: 1 bản để cơ quan thuế lưu, 1 bản để công ty mang về lưu trữ hồ sơ sau khi đóng dấu đã nhận hồ sơ đầy đủ.

Để biết được cơ quan quản lý thuế của công ty/hộ kinh doanh, bạn có thể truy cập trang web của Tổng cục thuế.

Thời hạn phải thực hiện đăng ký thuế lần đầu?

Hiện tại, không có quy định về thời hạn thực hiện đăng ký thuế lần đầu. Tuy nhiên, bạn nên đăng ký thuế lần đầu ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để hoàn tất tất cả các thủ tục có liên quan đến việc thành lập công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tránh các rủi ro thuế có thể xảy ra cho bạn.

Đối với Lệ phí môn bài, pháp có quy định cụ thể về hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài và hạn nộp lệ phí môn bài đối với công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập.

Một số thủ tục cần hoàn tất trước khi nộp hồ sơ khai thuế lần đầu

Trước khi nộp hồ sơ trên đến cơ quan quản lý thuế, công ty cần hoàn tất các công việc sau:

♦Treo bảng hiệu tại trụ sở công ty: Bảng hiệu phải thể hiện đầy đủ các thông tin như tên công ty, mã số thuế công ty, địa chỉ trụ sở chính. Công ty phải treo biển tại địa chỉ trụ sở trong suốt thời gian hoạt động.

♦Mua chữ ký số, gói dịch vụ hóa đơn điện tử và đăng ký kê khai, nộp thuế điện tử, thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

♦Kê khai, nộp tờ khai và lệ phí môn bài.

♦Mở tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế quản lý.

Sử dụng mã số thuế như thế nào?

Mã số thuế được sử dụng như sau:

– Người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện các giao dịch kinh doanh; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, đăng ký tờ khai hải quan và thực hiện các giao dịch về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau.

– Người nộp thuế phải cung cấp mã số thuế cho cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc ghi mã số thuế trên hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông với cơ quan quản lý thuế.

– Cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại phối hợp thu ngân sách nhà nước, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế sử dụng mã số thuế của người nộp thuế trong quản lý thuế và thu thuế vào ngân sách nhà nước.

– Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác phải ghi mã số thuế trong hồ sơ mở tài khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế.

– Tổ chức, cá nhân khác trong việc tham gia quản lý thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp của người nộp thuế khi cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

– Khi bên Việt Nam chi trả tiền cho tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuyên biên giới dựa trên nền tảng trung gian kỹ thuật số không hiện diện tại Việt Nam thì phải sử dụng mã số thuế đã cấp cho tổ chức, cá nhân này để khấu trừ, nộp thay.

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty (bắt buộc) theo thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

-Mở tài khoản ngân hàng dùng để nộp thuế điện tử theo quy định bắt buộc của Tổng cục thuế và dùng chính tài khoản đó để nộp thuế qua mạng nếu có phát sinh số thuế phải nộp dương

. -Khi mở tài khoản ngân hàng cho công ty xong, doanh nghiệp lưu ý thông báo số tài khoản với sở kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.(Trước là nộp mẫu số 08 cho cơ quan thuế nhưng từ cuối năm 2016 thì Sở kế hoạch đầu tư chịu trách nhiệm quản lý.)

* Thủ tục mở TK ngân hàng

+ Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của ngân hàng có chữ ký của người đại diện công ty và dấu của công ty.

+ CMND của người đại diện (bản sao công chứng )

+ Giấy phép ĐKKD (bản sao công chứng)

+ Giấy đăng ký mẫu dấu (bản sao công chứng )

+ Quyết định bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng

thủ tục ban đầu với cơ quan thuế
thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

Đăng ký chữ ký số (Thiết bị kê khai thuế qua mạng )

-Chữ ký số là dạng USB thay cho chữ ký và con dấu của người đại diện pháp luật nhằm ký lên tờ khai hoặc thao tác khác trên mạng nhằm xác định mọi thao tác là của doanh nghiệp mình.

-Doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp chữ ký số như: viettel, fpt, vina token….. Sauk hi liên hệ với nhà cung cấp họ sẽ tạo cho mình 1 tài khoản nộp thuế online với user đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp chúng ta. Họ sẽ cung cấp password và mã pin.

Nộp tờ khai thuế môn bài theo thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

BẬC THUẾ MÔN BÀI

VỐN ĐĂNG KÝ

MỨC THUẾ MÔN BÀI CẢ NĂM (ĐVT: ĐỒNG)

Bậc 1

>10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

>5 tỷ

2.000.000

Bậc 3

>2 tỷ

1.500.000

Bậc 4

<2 tỷ

1.000.000

-Ngày thành lập trước 01/07 thì nộp cả năm.

-Ngày thành lập sau 01/07 thì nộp nửa năm.

Các bạn truy cập phần mềm HTKK 3.8.0 -> Tờ khai thuế môn bài -> Kích chuột vào ô vuông đã khoanh tròn (doanh nghiệp mới thành lập trong năm ) -> điền thông tin nội dung theo cột

Chuẩn bị hồ sơ thuế ban đầu và lên nộp cho thuế theo thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

STT

TÊN HỒ SƠ

SỐ LƯỢNG

1

Giấy chứng nhận ĐKKD ( bản sao công chứng)

3 bản

2

Giấy ủy quyền ( không phải giám đốc)

1 bản

3

Tờ khai thuế môn bài và giấy nộp tiền vào NSNN

1 bản

4

Mẫu 01/GTGT về việc đăng ký phương pháp tính thuế

1 bản

5

Bảng đăng ký phương pháp tính khấu hao

1 bản

6

CMND của người đại diện pháp luật (bản sao có công chứng)

3 bản

7

Công văn đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn

1 bản

8

Mẫu 08/MST tờ khai thông tin đăng ký thuế

1 bản

9

CMND của kế toán trưởng (bản sao có công chứng)

3 bản

 Lưu ý: Từ ngày 05/11/2017 doanh nghiệp không phải nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế nữa. ( TT 93/2017/TT-BTC sửa đổi , bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính đã bỏ hướng dẫn nộp mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.

-Nếu doanh nghiệp đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế ban đầu theo thủ tục ban đầu với cơ quan thuế

-Doanh nghiệp mang hồ sơ lên CCT Quận ( huyện ) nơi đặt trụ sở gặp bộ phận 1 cửa để được hướng dẫn đăng ký thuế ban đầu.

-Tiếp đó các bạn trình phiếu chuyển và gặp người quản lý thuế trực tiếp của doanh nghiệp.

-Sau khi đã nộp đầy đủ các hồ sơ, thì đợi nhân viên thuế xuống doanh nghiệp làm việc.

-Khi đã có quyết định của cơ quan thuế là doanh nghiệp bạn được kê khai theo PP khấu trừ, thì doanh nghiệp bạn sẽ được phép làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT.

Chú ý: Ngoài hồ sơ khai thuế ban đầu cũng cần phải xây dựng thang bảng lương cho nhân viên và làm hồ sơ đăng ký bảo hiểm với cơ quan bảo hiểm.

-Sau khi chuẩn bị xong thì đến CCT gặp bộ phận 1 cửa để được hướng dẫn đăng ký thuế ban đầu.

Giấy hẹn nhận kết quả mẫu 01/GTGT sau 5-7 ngày làm việc.

-Chuẩn bị đơn “ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN” (Giám đốc ký tên và đóng dấu).

Khi lên lấy kết quả 06/GTGT thì nộp đơn đề nghị sử dụng hóa đơn và sẽ nhận được phiếu hẹn trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc.

-Sẽ có nhân viên thuế điện thoại hẹn và đến doanh nghiệp kiểm tra:

+ Có treo bảng hiệu công ty không

+ Có phòng làm việc và thiết bị làm việc không

+ Có hợp đồng thuê nhà hay mượn nhà hay không ( hợp đồng trên 1 năm).

Nếu người đại diện pháp luật có tên trong hộ khẩu hoặc KT3 của nơi đăng ký trụ sở thì không cần hợp đồng thuê hay mượn nhà.

– Nếu đáp ứng đủ những điều kiện trên thì các bạn sẽ được phép mua hóa đơn GTGT.

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục ban đầu với cơ quan thuế của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139