Phòng công chứng phú mỹ hưng

phòng công chứng phú mỹ hưng

Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứng. Vậy văn phòng công chứng được thành lập như thế nào? Cùng tìm hiểu về các điều kiện mở phòng công chứng phú mỹ hưng qua bài viết này nhé!

Thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

– Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ yêu cầu công chứng, gồm các giấy tờ sau đây:

+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;

+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch (nếu có);

+ Bản sao giấy tờ tuỳ thân;

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Bản sao như nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

– Công chứng viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.

– Trong trường hợp có căn cứ cho rằng trong hồ sơ yêu cầu công chứng có vấn đề chưa rõ, việc giao kết hợp đồng, giao dịch có dấu hiệu bị đe doạ, cưỡng ép, có sự nghi ngờ về năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng hoặc có sự nghi ngờ đối tượng của hợp đồng, giao dịch là không có thật thì công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng làm rõ hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định; trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng.

– Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.

– Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe. Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Người yêu cầu công chứng phải ký vào văn bản công chứng trước mặt công chứng viên. Việc điểm chỉ được thay thế việc ký trong văn bản công chứng trong các trường hợp người yêu cầu công chứng không ký được do khuyết tật hoặc không biết ký.

Khi điểm chỉ, người yêu cầu công chứng sử dụng ngón trỏ phải; nếu không điểm chỉ được bằng ngón trỏ phải thì điểm chỉ bằng ngón trỏ trái; trường hợp không thể điểm chỉ bằng hai ngón trỏ đó thì điểm chỉ bằng ngón khác và phải ghi rõ việc điểm chỉ đó bằng ngón nào, của bàn tay nào.

Việc điểm chỉ cũng có thể thực hiện đồng thời với việc ký trong các trường hợp sau đây: Công chứng di chúc; Theo đề nghị của người yêu cầu công chứng; Công chứng viên thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu công chứng.

– Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng, giao dịch.

Sau khi nộp phí và thù lao công chứng theo quy định của pháp luật thì bạn được nhận bản chính Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan nhà đất.

Thủ tục thành lập phòng công chứng phú mỹ hưng

Theo điều 23 Luật Công chứng 2014, trình tự, thủ tục thành lập văn phòng công chứng được quy định như sau:

Bước 1:

Công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng gửi hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hồ sơ gồm có:

Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng.

Đề án thành lập Văn phòng công chứng nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên.

Bước 2:

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Bước 3: 

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp của địa phương cho phép thành lập. Khi đăng ký hoạt động phải có đơn đăng ký hoạt động, giấy tờ chứng minh về trụ sở ở địa phương nơi quyết định cho phép thành lập.

Bước 4:

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các giấy tờ đăng ký hoạt động, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Văn phòng công chứng được hoạt động kể từ ngày Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động.

Báo giá dịch vụ công chứng tại nhà của phòng công chứng phú mỹ hưng

Bảng báo giá dịch vụ công chứng tại nhà này có mức phí thì tùy theo từng văn phòng công chứng quy định nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Luật Trần và Liên danh xin cung cấp tới các bạn bảng giá Chi Phí Công chứng tại nhà: Căn cứ tùy theo hợp đồng, giao dịch và địa điểm và thời gian công chứng.

Công chứng hợp đồng, giao dịch tại phòng công chứng phú mỹ hưng được xác định theo giá trị Hợp đồng:

Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh,…

Công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (tính trên giá trị quyền sử dụng đất)

Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản giá trị;

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản thừa kế, di chúc, văn bản khước từ tài sản, xác nhận tài sản riêng, hợp đồng giao dịch khác,…

Công chứng hợp đồng vay tiền (tính trên giá trị khoản vay)

Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản,…

Công chứng các loại hợp đồng giao dịch khác được xác định theo giá trị hợp đồng, tài sản.

Giá trị hợp đồng, giao dịch hoặc tài sản

Tổng giá (Phí dịch vụ)

Trong đó: Lệ phí, thuế phí thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan thực hiện

 Lệ phí + thuế phí

Phí soạn thảo

Phí ký ngoài VP

Dưới 50 triệu đồng

1.500

50k

500

500

50 triệu  đồng đến 100 triệu đồng

2.000

100k

500

500

100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

3.000

0,1% giá trị

600

800

01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

5.000

1 triệu+ 0,06% GT

600

800

03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

8.000

2,2 triệu + 0,05% GT

600

800

05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

11.000

3,2 triệu + 0,04% GT

800

1000

Trên 10 tỷ đồng

12.000

5,2 triệu + 0,03% GT

1000

1000

Công chứng hợp đồng, giao dịch được không xác định theo giá trị Hợp đồng:

Giá trị hợp đồng, giao dịch hoặc tài sản

Tổng giá (Phí dịch vụ)

Trong đó: Lệ phí, thuế phí thay mặt khách hàng nộp cho cơ quan thực hiện

 Lệ phí + thuế phí

Phí soạn thảo

Phí ký ngoài VP

Công chứng hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền cá nhân,…

2.000

50k

500

500

Công chứng sao y bản chính, chứng thực chữ ký, chứng nhận bản dịch, dịch thuật công chứng,…

10k/trang

2k/trang

phòng công chứng phú mỹ hưng
phòng công chứng phú mỹ hưng

Ghi chú:

Giá trên chưa bao gồm 10% phí GTGT (VAT), và còn tùy thời gian địa điểm công chứng.

Phí soạn thảo khoảng: Từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng tùy theo vụ việc.

Lệ phí nhà nước: Căn cứ theo loại văn bản, giá trị tài sản, thời gian và địa điểm công chứng.

Phí ký tại nhà: Tùy theo địa điểm. Nếu làm ở ngoại thành hay tỉnh lẻ thì khác nội thành.

Đăng ký hành nghề công chứng và cấp Thẻ công chứng viên cho công chứng viên tại phòng công chứng phú mỹ hưng

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2021/TT-BTP, tổ chức hành nghề công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính 01 bộ hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ cho công chứng viên của tổ chức mình đến Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Giấy đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên.

– Quyết định bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại công chứng viên.

– 01 ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm của công chứng viên được đề nghị đăng ký hành nghề và cấp Thẻ.

– Giấy tờ chứng minh công chứng viên là hội viên Hội công chứng viên tại địa phương (trường hợp địa phương chưa có Hội công chứng viên thì nộp giấy tờ chứng minh là hội viên Hiệp hội công chứng viên Việt Nam).

– Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của công chứng viên tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đăng ký hoạt động.

– Quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư, Chứng chỉ hành nghề đấu giá, quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại, giấy tờ chứng minh đã chấm dứt công việc thường xuyên khác; giấy tờ chứng minh đã được Sở Tư pháp xóa đăng ký hành nghề ở tổ chức hành nghề công chứng trước đó hoặc văn bản cam kết chưa đăng ký hành nghề công chứng kể từ khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ra quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Sở Tư pháp gửi quyết định cho người được đăng ký hành nghề và tổ chức hành nghề công chứng đã nộp hồ sơ đề nghị đăng ký hành nghề, đồng thời đăng tải trên phần mềm quản lý công chứng của Bộ Tư pháp và Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp thông tin về họ, tên của công chứng viên, số và ngày cấp Thẻ công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng nơi công chứng viên hành nghề.

Lưu ý, công chứng viên chỉ được ký văn bản công chứng sau khi được Sở Tư pháp đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên. Sau khi được đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên, công chứng viên không được làm việc theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác; không được giữ chức danh lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp hoặc tham gia các công việc mà thường xuyên phải làm việc trong giờ hành chính.

Trên đây là bài viết tư vấn về phòng công chứng phú mỹ hưng của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139