Hồ sơ thuận tình ly hôn

hoạt động xây dựng chuyên dụng là gì

Thủ tục ly hôn và nơi nộp đơn ly hôn thuận tình được pháp luật quy định như thế nào? hồ sơ thuận tình ly hôn bao gồm những loại giấy tờ gì? Đây là một trong những vấn đề pháp lý được người dân đặc biệt quan tâm. Luật sư tư vấn và giải đáp một số vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề trên:

Thuận tình ly hôn cần những gì ?

Thưa Luật sư, tôi và chồng kết hôn từ năm 2012 và đã có một con chung sinh năm 2013. Hiện giờ, chúng tôi thuận tình ly hôn thì thủ tục cần những gì và phải nộp ở đâu? Tôi nghe nói là cần giấy xác nhận của địa phương vậy không cần xác nhận có được không? 

Trả lời:

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về thuận tình ly hôn như sau:

Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

Như vậy, cả hai vợ chồng bạn được xem là thuận tình ly hôn khi hai bên thật sư tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận được với nhau về vấn nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

Về thủ tục thuận tình ly hôn bao gồm:

Thứ nhất, chuẩn bị hồ sơ thuận tình ly hôn gồm có:

– Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn (Bản chính);

– Chứng minh nhân dân của vợ chồng (Bản sao có chứng thực);

– Giấy khai sinh của các con (Bản sao có chứng thực);

– Sổ hộ khẩu gia đình (Bản sao có chứng thực);

– Đơn yêu cầu thuận tình ly hôn theo mẫu.

Hồ sơ thuận tình ly hôn được nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi làm việc của một trong hai bên.

Thứ ba, về án phí sơ thẩm, cụ thể như sau:

I

Án phí dân sự

1

Án phí dân sự sơ thẩm

1.1

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch

300.000 đồng

1.3

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch

 

a

Từ 6.000.000 đồng trở xuống

300.000 đồng

b

Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% giá trị tài sản có tranh chấp

c

Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000. 000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d

Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng

đ

Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

e

Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

Có thể hiểu đơn giản mức án phí ly hôn thuận tình là: 300.000 đồng nếu không tranh chấp tài sản. Nếu có tranh chấp tài sản thì mức án phí sẽ đóng thêm giao động từ 3 đến 5% giá trị tài sản tran chấp (bao gồm cả lệ phí thẩm định giá). 

Hồ sơ thuận tình ly hôn

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn theo mẫu sô 01 được ban hành kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP;

Bản chính Giấy đăng ký kết hôn. Nếu không giữ hoặ ckhoong còn thì có thể liên hệ với cơ quan hộ tịch nơi đã đăng ký kết hôn trước đó để cấp bản sao;

Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu của hai vợ chồng. Nếu không có thì có thể thực hiện theo hướng dẫn của Tòa án để nộp giấy tờ tùy thân khác;

Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh của các con (nếu có con chung);

Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu gia đình;

Các tài liệu, chứng cứ chứng minh tài sản chung như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ); đăng ký xe; sổ tiết kiệm… (Bản sao có chứng thực).

Các tài liệu, chứng cứ chứng minh thỏa thuận về thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn là có căn cứ và hợp pháp.

Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn phải có các nội dung chính sau đây:

Ngày, tháng, năm làm đơn;

Tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

Tên, địa chỉ; số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người yêu cầu;

Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó;

Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó (nếu có);

Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình;

Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ.

Vợ, chồng cùng yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn yêu cầu. Trong trường hợp này vợ, chồng cùng được xác định là người yêu cầu.

Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự ……………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): ……………………..; Fax (nếu có):…………………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân…………………………………………..
việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………..

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Các thông tin khác (nếu có):(………………………………………………………………………

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

 

………, ngày…. tháng….năm……. 

NGƯỜI YÊU CẦU(12)

hồ sơ thuận tình ly hôn
hồ sơ thuận tình ly hôn

Thủ tục giải quyết thuận tình ly hôn

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Vợ hoặc chồng phải chuẩn bị các loại giấy tờ đã nêu ở trên và nộp hồ sơ tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi vợ hoặc chồng cư trú, làm việc.

Người nộp hồ sơ có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Tòa án hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc bằng phương thức gửi trực tuyến.

Bước 2: Nhận đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Nếu nộp đơn trực tiếp tại Tòa án hoặc qua dịch vụ bưu chính, Tòa án thông qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn và ghi vào sổ nhận đơn. Khi nhận đơn nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Khi nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người nộp đơn.

Nếu Tòa án nhận đơn được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải in ra bản giấy, ghi vào sổ nhận đơn và thông báo ngay việc nhận đơn cho người nộp đơn qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.

Bước 3: Xử lý đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Trường hợp đơn yêu cầu chưa ghi đầy đủ nội dung:

Thẩm phán yêu cầu người yêu cầu sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Nếu người yêu cầu thực hiện đầy đủ yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Thẩm phán tiến hành thủ tục thụ lý yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn.

Trường hợp hết thời hạn quy định mà người yêu cầu không sửa đổi, bổ sung đơn yêu cầu thì Thẩm phán trả lại đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho họ.

Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thực hiện như sau:

Thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;

Tòa án thụ lý đơn yêu cầu khi người yêu cầu nộp cho Tòa án biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự;

Trường hợp người yêu cầu được miễn hoặc không phải nộp lệ phí thì Thẩm phán thụ lý việc dân sự kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

Bước 4: Thụ lý đơn

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu.

Bước 5: Chuẩn bị xét đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và tiến hành hòa giải

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu là 01 tháng kể từ ngày tòa án thụ lý đơn yêu cầu.

Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, trước khi tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ, khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán có thể tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em về hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn và nguyện vọng của vợ, chồng, con có liên quan đến vụ án.

Thẩm phán phải tiến hành hòa giải để vợ chồng đoàn tụ; giải thích về quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng, giữa cha, mẹ và con, giữa các thành viên khác trong gia đình, về trách nhiệm cấp dưỡng và các vấn đề khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.

Bước 6: Ra quyết định

Trường hợp sau khi hòa giải, vợ, chồng đoàn tụ thì Thẩm phán ra quyết định đình chỉ giải quyết yêu cầu của họ.

Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành thì Thẩm phán ra quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự theo quy định tại Điều 212 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

Hai bên thực sự tự nguyện ly hôn;

Hai bên đã thỏa thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản chung, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con;

Sự thỏa thuận phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con.

Trường hợp hòa giải đoàn tụ không thành và các đương sự không thỏa thuận được về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì Tòa án đình chỉ giải quyết việc dân sự về công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn và thụ lý vụ án để giải quyết. Tòa án không phải thông báo về việc thụ lý vụ án, không phải phân công lại Thẩm phán giải quyết vụ án. Việc giải quyết vụ án được thực hiện theo thủ tục chung do Bộ luật này quy định.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về hồ sơ ly hôn thuận tình. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139