Giấy phép lữ hành quốc tế

giấy phép lữ hành quốc tế

Du lịch là một trong những ngành nghề tiềm rất tiềm năng hiện nay của nước ta. Đặc biệt là tổ chức du lịch cho khách nước ngoài muốn đi du lịch tại Việt Nam, người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Để đảm bảo điều kiện hợp pháp trong hoạt động trên thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cần hoàn tất các thủ tục xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế. Vào năm 2021, các thủ tục pháp lý thay đổi một vài điểm. Trong bài viết này, Chúng tôi sẽ đề cập tới các nội dung xoay quanh quá trình xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế.

Phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế

Đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn từ Việt Nam khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ có phạm vi kinh doanh như sau:

Cung cấp dịch vụ lữ hành quốc tế dành cho các Tour khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam du lịch nước ngoài.

Được phép kinh doanh đồng thời dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.

Lưu ý:

Nếu doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh lữ hành nội địa sẽ không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các Tour du lịch khách du lịch quốc tế tới Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều kiện xin giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế:

Cá nhân, tổ chức phải thành lập doanh nghiệp đăng kí ngành nghề kinh doanh lữ hành quốc tê. Cá nhân, tổ chức không nằm trong các đổi tượng tại không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014.

Doanh nghiệp bặt buộc phải đăng kí ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở. Mức ký quỹ đối với doanh nghiệp đăng kí ngành nghề kinh doanh khách du lịch nước ngoài vào Việt nam là 250 triêu đồng.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh cả hai hình thức ký quỹ là 500 triệu đồng. Khi Doanh nghiệp gửi tiền ký quỹ thì khoản tiền này được duy trì trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành phải có bằng cấp từ cao đẳng trở lên về chuyên ngành lữ hành như: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hoặc Quản trị lữ hành hoặc điều hành tour du lịch hoặc Marketing du lịch hoặc du lịch hoặc du lịch lữ hành.

Người phụ trách kinh doanh của doanh nghiệp có bằng cao đẳng trở lên nhưng chuyên ngành khác thì để đáp ứng điều kiện phải kèm theo thêm chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tê. Đối với văn bằng của người điều hành hoạt động kinh doanh được cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì văn bằng chỉ được chấp nhận khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công nhận theo quy định pháp luật.

Người điều hành và người phụ trách kinh doanh du lịch có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực lữ hành ít nhất bốn năm trở lên. Thời gian được xác định dựa trên số thời gian khi làm việc trong lĩnh vực Quản lý hoạt động lữ hành; Xây dựng và điều hành chương trình du lịch; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch; Hướng dẫn du lịch.

Giấy xác nhận hoặc giấy tờ có giá trị tương được chứng minh đang làm viêc hoặc đã làm việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp người yêu cầu.

Cá nhân, tổ chức xin giấy phép có phương án kinh doanh dịch vu lữ hành quốc tế và có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế.

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm:

Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành.

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao có công chứng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ của người điều hành công ty dịch vụ lữ hành

Bảo sao có công chứng hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm của doanh nghiệp lữ hành với người phụ trách.

Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế, theo hướng dẫn đăng ký kinh doanh đầy đủ gồm:

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ đến tổng cục du lịch để đề nghị cấp giấy phép.

Tổng cục du lịch sẽ cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ. Ngoài ra, cục cũng sẽ thông báo đến các cơ quan du lịch tại tỉnh thành doanh nghiệp đặt trụ sở.

Nếu hồ sơ bị từ chối, tổng cục du lịch sẽ gửi thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

giấy phép lữ hành quốc tế
giấy phép lữ hành quốc tế

Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Trường hợp doanh nghiệp làm hư hỏng hoặc mất giấy phép kinh doanh, trình tự xin cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

Gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp lưu ý dùng đúng mẫu đơn đề nghị được cấp bởi Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.

Cơ quan nhà nước sẽ tiến hành cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị. Trường hợp doanh nghiệp bị từ chối, cơ quan nhà nước sẽ gửi văn bản thông báo lý do.

Bên cạnh đó, tổng cục du lịch sẽ có trách nhiệm thông báo đến cơ quan du lịch cấp tỉnh khi cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp.

Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp có thể đề nghị cấp đổi giấy phép trong các trường hợp sau:

Phạm vi kinh doanh thay đổi.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi.

Bộ hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm:

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp.

Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh theo mẫu.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao có công chứng.

Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh trong phạm vi kinh doanh.

Trình tự cấp đổi như sau:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để đề nghị cấp đổi giấy phép.

Cơ quan nhà nước sẽ tiến hành cấp đổi giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị. Trường hợp từ chối, cơ quan nhà nước sẽ gửi văn bản thông báo lý do đến doanh nghiệp.

Tổng cục du lịch sẽ có trách nhiệm thông báo đến cơ quan chuyên môn du lịch khi cấp đổi giấy phép cho doanh nghiệp.

Thu hồi Giấy phép trong các trường hợp sau:

Tiến trình thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sẽ diễn ra trong các trường hợp sau:

Doanh nghiệp phá sản, chấm dứt kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Có hành động gây hại đến chủ quyền quốc gia, lợi ích quốc phòng, an ninh.

Làm giả hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép.

Không đáp ứng được một trong các điều khoản liên quan đến kinh doanh lữ hành quốc tế trong bộ luật Du lịch.

Có hành động cho các tổ chức khác mượn giấy phép kinh doanh lữ hành.

Không đổi giấy phép kinh doanh lữ hành theo quy định của bộ du lịch.

Lợi dụng việc kinh doanh để cho phép người nước ngoài nhập cảnh hoặc người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài trái phép.

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép có thể nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép sau 6-12 tháng kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực, tùy vào quy định của từng trường hợp vi phạm cụ thể được nêu rõ trong luật Du lịch.

Mức ký quỹ cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành

(Áp dụng từ ngày 28/10/2021 đến hết 31/12/2023)

Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: Theo quy định tại Nghị định 94/2021/NĐ – CP hướng dẫn chi tiết Luật Du lịch 2017 quy định như sau:

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa:

20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ

Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định pháp luật.

Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ

Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 94/2021.

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng trong những trường hợp sau đây:

Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về quy trình làm giấy phép lữ hành quốc tế. Để tìm hiểu chi tiết về dịch vụ hỗ trợ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline để được tư vấn tốt nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139