Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Giay phep kinh doanh lu hanh quoc te 1

Giấy phép Kinh doanh lữ hành quốc tế là giấy phép mà các doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh lữ hành phải làm hồ sơ và phải được Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép hoạt động. Hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế được ghi nhận tại Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017, Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017, Nghị định 94/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2021 và văn bản liên quan. 

Là điều kiện bắt buộc phải thực hiện khi doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành, vì vậy các nội dung liên quan đến trình tự thủ tục, hồ sơ, phạm vi hoạt động, thời gian hoạt động…là nội dung mà các doanh nghiệp khi muốn xin Giấy phép Kinh doanh lữ hành quốc tế thường quan tâm. Là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý, với kinh nghiệm đã từng xin giấy phép này, Luật Trần và Liên danh xin chia sẻ một số nội dung liên quan đến thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế để bạn đọc tiện đường tham khảo.

ĐIỀU KIỆN XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, doanh nghiệp phải chuẩn bị và đáp ứng được những điều kiện như sau:

Điều kiện về pháp nhân và ngành nghề kinh doanh:

Khi muốn xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, khách hàng cần phải thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh có ngành nghề Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, kinh doanh lữ hành quốc tế (mã 7912). Trường hợp chưa có mã ngành nghề này khi đăng ký thì doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh trước khi thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Như vậy, doanh nghiệp cần đảm bảo doanh nghiệp đang hoạt động đầy đủ và đáp ứng được các yêu cầu về ngành nghề kinh doanh.

Điều kiện về ký quỹ ngân hàng: 

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế hiện hành được quy định như sau:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”.

Mức ký quỹ nêu trên doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện ký quỹ tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Ngoài ra doanh nghiệp cần lưu ý:

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 có thể đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức quy định tại Điều 1 Nghị định này và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi;

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, doanh nghiệp ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định tại Nghị định này phải đổi Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mức ký quỹ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 và gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đổi.

Điều kiện về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành:

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. 

Theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các bằng cấp đào tạo sau được coi là chuyên ngành về lữ hành:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;
Quản trị lữ hành;
Điều hành tour du lịch;
Marketing du lịch;
Du lịch;
Du lịch lữ hành;
Quản lý và kinh doanh du lịch;
Quản trị du lịch MICE;
Đại lý lữ hành;
Hướng dẫn du lịch;
Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp; Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp. Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m khoản này thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.’’

Trường hợp người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế không học các chuyên ngành nêu trên thì phải tham gia các khóa học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế gồm các nội dung đào tạo như sau:
Kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam; các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch; tổng quan du lịch; marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp; giao lưu văn hóa quốc tế;
Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch; nghiệp vụ xuất nhập cảnh; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa và quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp;
Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Phạm vi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm các dịch vụ lữ hành sau đây:
– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;
– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài;
– Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài;
Là đơn vị chuyên thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chúng tôi xin chia sẻ một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế. Nếu bạn có vấn đề chưa hiểu hoặc có thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp để chúng tôi tư vấn cho bạn.

Giay phep kinh doanh lu hanh quoc te 1

 

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế gồm có:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017) ;
– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
– Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;
– Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
– Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thời gian cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Công ty Luật Trần và Liên danh là tổ chức tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong việc xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chúng tôi có quy trình làm việc rõ ràng, cụ thể với khách hàng đồng thời có kinh nghiệm xử lý các vấn đề phát sinh khi khách hàng hoặc hồ sơ của khách hàng có những nội dung chưa phù hợp hoặc không đúng quy định. Cụ thể:
– Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh lữ hành quốc tế, các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
– Tư vấn cho khách hàng các điều kiện để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Tư vấn hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng.
– Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép;
– Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục để xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Tổng Cục Du lịch;
– Tư vấn các quy định cho doanh nghiệp kinh doanh lữ hành sau khi có giấy phép hoạt động;
– Tư vấn thành lập chi nhánh Văn phòng đại diện công ty du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc có vấn đề bạn chưa hiểu về thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành. 

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139