Giải thể công ty tnhh 2 thành viên

tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Trước khi tiến hành thủ tục giải thể công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, để đảm bảo trình tự thủ tục thực hiện được đúng với quy định của pháp luật và tiết kiệm được thời gian giải quyết thì quý khách hàng cần phải hiểu về các quy định liên quan đến điều kiện và thủ tục giải thể công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trong bài viết dưới đây của Luật Trần chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng điều kiện và thủ tục giải thể công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Lý do phải giải thể công ty TNHH hai thành viên?

Giải thể công ty TNHH hai thành viên với nhiều lý do nào đó mà doanh nghiệp của bạn không thể tiếp tục hoạt động được nữa, bạn cần tiến hành thủ tục giải thể công ty. Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên là những thủ tục cần thiết để xóa mã số thuế và các nghĩa vụ liên quan của công ty TNHH hai thành viên, thủ tục giải thể sẽ trở lên đơn giản với bạn nếu bạn nắm các quy định pháp luật nhưng nó sẽ trở lên cực kì rắc rối bạn cần trải qua rất nhiều thủ tục hành chính rườm rà. Bạn mệt mỏi vì không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm như thế nào nếu bạn không hiểu rõ các thủ tục về giải thể công ty TNHH hai thành viên? Hiểu nỗi băn khoăn của bạn và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh chóng nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục giải thể nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khi nào thì giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên?

– Công ty tự nguyện giải thể: Trong trường hợp này, quý khách hàng có thể hiểu, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên quyết định giải thể vì lý do khách quan hoặc chủ quan nào đó. Có thể là do công ty hoạt động không hiệu quả, làm ăn thua lỗ hoặc chủ doanh nghiệp muốn giải thể để lựa chọn con đường khác là thành lập công ty mới…. Đây là trường hợp giải thể tự nguyện, lúc này đối với công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên cần sự đồng ý của Hội đồng thành viên.

thông báo giải thể công ty

– Giải thể bắt buộc: Nếu nằm trong trường hợp này, dù quý khách không muốn giải thể công ty thì cũng buộc phải làm thủ tục giải thể. Bởi lẽ doanh nghiệp quý khách đã vi phạm phải 1 hoặc 1 số lỗi nào đó trong Luật Doanh nghiệp hiện hành hoặc là quy định của pháp luật khác. Trường hợp giải thể công ty này có thể hình thành khi công ty bị tịch thu Giấy phép đăng ký kinh doanh, hoặc nhận quyết định giải thể từ Tòa án, từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Hoặc một lý do khác là khi công ty có số lượng thành viên quy định trong Luật này không đúng mà trong 6 tháng không có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Cụ thể theo luật định thì công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì ít nhất phải có hai thành viên hoạt động, nhưng lại chỉ có 1 thành viên hoạt động mà không chuyển đổi lại loại hình công ty thì phải giải thể. Ngoài ra, công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên nếu hết hạn hoạt động mà không ra hạn thêm thì cũng phải giải thể theo trình tự.

Điều kiện giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên muốn giải thể cần phải tiến hành thanh toán hết các khoản nợ, cũng như thực hiện mọi nghĩa vụ hợp đồng, quyết toán các khoản công nợ, nợ ngân hàng, nợ thuế, nợ đối tác, hợp đồng cho các bên liên quan. Nếu như không có điều kiện giải quyết hết các khoản nợ thì phải có phương án kế hoạch theo thỏa thuận giữa các bên. Chỉ khi doanh nghiệp tiến hành thanh toán hết mọi khoản nợ thì lúc đó doanh nghiệp mới đảm bảo điều kiện giải thể công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Nếu như công ty không thanh toán hết khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác thì khi nộp hồ sơ giải thể, các Cơ quan chức năng sẽ không tiếp nhận hồ sơ và bị trả lại hồ sơ giải thể, điều này tương ứng với việc công ty sẽ không hoàn thành được việc giải thể công ty của mình.

– Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên muốn giải thể cũng cần đảm bảo điều kiện là không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hay là bất kỳ cơ quan trọng tài nào khác.

– Hội đồng thành viên đều nhất chí về việc đi đến quyết định giải thể công ty đó. Nếu như Hội đồng thành viên không chấp thuận việc giải thể công ty thì đương nhiên công ty đó cũng không đủ điều kiện để được giải thể.

Thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể

Bước 1: Công ty tổ chức họp thông qua quyết định giải thể công ty.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong công ty, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Bước 3: Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của công ty. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 5: Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng

Công ty TNHH hai thành viên trở lên giải thể theo quyết định của Tòa án hoặc bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, công ty phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của công ty phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty.

Bước 3: Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý khi giải thể công ty TNHH 2 thành viên 

Khi thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên các bạn cần phải chú ý ở việc thực hiện các khoản nợ. Cụ thể cần phải giải quyết theo thứ tự như: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội các quyền lợi khác của người lao động; Nợ thuế và các khoản nợ khác; Nếu sau khi đã hoàn tất các khoản nợ mà kinh phí còn dư thì thuộc về các thành viên trong Hội đồng thành viên công ty.

Khi giải thể công ty TNHH 2 thành viên hoàn tất các bạn cần phải biết được những việc công ty không được làm như sau: 

– Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

– Cất giấu, tẩu tán tài sản;

– Cầm cố, thế chấp, tặng cho, cho thuê tài sản;

– Bằng tài sản công ty mà chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm 

– Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;

– Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng liên quan giải thể doanh nghiệp;

– Huy động vốn dưới mọi hình thức khác

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Trần chúng tôi về điều kiện và thủ tục giải thể công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đến quý khách hàng.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139