Thủ Tục Giãn Tiến Độ Đầu Tư

tư vấn doanh nghiệp 3

tư vấn doanh nghiệp 3Khi cấp Giấy chứng nhận dự án đầu tư, nhà đầu tư có đăng ký tiến độ đưa dự án đi vào hoạt động chính thức. Tuy nhiên, trong qua trình triển khai dự án thì việc chậm tiến độ là rất dễ xảy ra, vì vậy nhà đầu tư phải làm thủ tục giãn tiến độ đầu tư dự án. Sau đây chúng tôi gửi đến Quý khách hàng toàn bộ thủ tục giãn tiến độ đầu tư như sau:

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

Trình tự thực hiện 

Bước 1:

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất.

Trong trường hợp Nhà đầu tư ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa Nhà đầu tư và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ cho Nhà đầu tư; nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì chuyên viên tiếp nhận/hướng dẫn giải thích để nhà đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất giãn tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

Bước 4:

Nhà đầu tư căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

  • Thành phần hồ sơ:Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Theo mẫu);
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức).

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  • Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư; hoặc
  • Văn bản thông báo từ chối (nêu rõ lý do).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư – Mẫu I.9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.

Lệ phí:

Không có.

Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đề nghị giãn tiến độ đầu tư (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
  • Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì thực hiện theo thủ tục tương ứng về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư mà không thực hiện theo thủ tục này.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Đầu tư 2020;
  • Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT

Dịch vụ của công ty Luật Trần và Liên danh

Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về đầu tư hoặc tất cả những dịch vụ khác liên quan, bạn vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trần và Liên danh theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh

Điện thoại: 024-6292- 6678

Di Động: 0969-078- 234

Email:lienhe@luatsutran.vn

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139