Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

dịch vụ tư vấn văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có trách nhiệm thực hiện các hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp, nhằm bảo vệ quyền lợi mà không vì mục đích sinh lời.

Với dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Luật Trần, bạn không cần phải mất thời gian tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ, Luật Trần sẽ thay bạn hoàn tất mọi vấn đề thủ tục.

Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp chủ quản.

Văn phòng đại diện và chi nhánh có gì khác nhau?

Văn phòng đại diện là gì?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp.

– Về hoạt động kinh doanh: văn phòng đại diện được lập ra với chức năng là văn phòng liên lạc; thực hiện hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới. Văn phòng đại diện được thực hiện các hình thức xúc tiến thương mại (hợp đồng quảng cáo xúc tiến sản phẩm), nhưng không được thực hiện hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp.

– Về thẩm quyền: Riêng về việc ký kết hợp đồng của văn phòng đại diện thì phải theo ủy quyền của doanh nghiệp và đóng dấu doanh nghiệp đó, văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng.

– Về tài chính: Doanh nghiệp chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện. Việc hạch toán của văn phòng đại diện là phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh (CN) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

– Về hoạt động kinh doanh, chi nhánh được thực hiện các hoạt động có mục đích sinh lời trong phạm vi những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải bất cứ ngành, nghề nào được đăng ký bởi doanh nghiệp, chi nhánh cũng được phép hoạt động.

Có thể thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động sinh lợi nhuận trực tiếp (ký hợp đồng mua bán hang hóa, dịch vụ của công ty).

– Về thẩm quyền đại diện: giám đốc chi nhánh không đương nhiên có thẩm quyền đại diện cho chi nhánh, mà quyền này chỉ phát sinh khi có sự ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quyền điều phối toàn bộ vấn đề liên quan đến chi nhánh, kể cả vấn đề đại diện.

– Về tài chính: chi nhánh không độc lập về tài chính đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp này phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh có thể hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Điểm giống nhau

Văn phòng đại diện và chi nhánh đều là đơn vị phụ thuộc của công ty, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện ở trong cùng tỉnh thành, trong nước cũng như nước ngoài.

văn phòng đại diện và chi nhánh đều hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó, được thừa sự ủy quyền của người đứng đầu tổ chức hay chủ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch của văn phòng đại diện và chi nhánh.

Điểm khác nhau

Chi nhánh: Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.

Văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện của công ty không được phép thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công ty mẹ hay nói cách khác là không được phép sản xuất, kinh doanh như doanh nghiệp mẹ.

Nên thành lập văn phòng đại diện hay chi nhánh công ty?

Qua các so sánh trên chúng ta thấy:

Văn phòng đại diện phù hợp với những công ty chỉ có nhu cầu thành lập một địa chỉ hợp pháp cho một người đại diện để tiện giao dịch tại các địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của công ty. Mọi hoạt động như kê khai thuế,phát hành hoá đơn tôi vẫn kê khai và báo cáo ở nơi công ty đăng ký kinh doanh.

Do đó, nếu bạn muốn có một địa chỉ hợp pháp để tiện giao dịch với các đối tác tại cùng địa bàn: VD Hà Nội hoặc TP. HCM, mà không cần thiết phải thực hiện hoạt động kinh doanh, sinh lời thì bạn thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội hoặc TP. HCM.

Chi nhánh phù hợp với việc mở rộng phạm vi kinh doanh. Ngoài ra chi nhánh là bao gồm cả chức năng của văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (thực hiện cả chức năng kinh doanh và đại diện theo ủy quyền).

Nếu bạn muốn mở rộng kinh doanh sang các địa phương khác (tỉnh khác) thì nên lựa chọn hình thức thành lập chi nhánh hơn là văn phòng đại diện.

dịch vụ tư vấn văn phòng đại diện

Nếu như chi nhánh quyền hoạt động kinh doanh trực tiếp (thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp), và có cả chức năng đại diện theo uỷ quyền, thì văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Công ty luật Trần có đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn luật doanh nghiệp. Thành lập văn phòng đại diện là một trong những nội dung của Dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Công ty luật Trần.

Khách hàng sử dụng dịch vụ thành lập văn phòng đại diện từ Công ty luật Trần và Liên danh sẽ được nhiều lợi ích dưới đây.

Tư vấn về các quy định chung của pháp luật về văn phòng đại diện

Quy định về đặt tên văn phòng đại diện

– Quy định về trụ sở văn phòng đại diện (ở trong nước hoặc nước ngoài)

– Quy định về ngành nghề kinh doanh

– Quy định về đăng ký kê khai thuế

– Các trường hợp không được làm người đứng đầu văn phòng đại diện

– Quan hệ công tác giữa văn phòng đại diện và công ty mẹ

– Những quy định pháp luật khác mà khách hàng quan tâm

Hướng dẫn soạn thảo hồ sơ, thủ tục thành lập văn phòng đại diện

–  Thông báo thành lập văn phòng đại diện (theo mẫu)

–  Quyết định về việc Thành lập văn phòng đại diện

–  Biên bản họp các thành viên về việc lập văn phòng đại diện

–  Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện

–  Điều lệ công ty (nếu địa điểm văn phòng đại diện khác tỉnh, thành phố với địa điểm đặt trụ sở công ty – bản sao)

– Giấy chứng đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Giấy tờ chứng minh trụ sở hợp lệ

– Các giấy tờ khác liên quan đến việc văn phòng đại diện trong trường hợp không đăng ký kê khai nộp thuế hoặc đăng ký kê khai nộp thuế trực tiếp

– Giấy tờ cá nhân của người đứng đầu văn phòng đại diện (CMND hoặc hộ chiếu)

Tiến hành thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Công ty luật Trần và liên danh đại diện cho khách hàng thực hiện các công việc dưới đây:

– Nộp hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện tại tại Sở Kế hoạch và đầu tư

– Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện

– Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện

– Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện

– Đăng ký khắc dấu cho văn phòng đại diện

– Bố cáo thành lập văn phòng đại diện

– Thông báo việc sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật (thay cho việc ‘nhận giấy chứng nhận mẫu dấu’ tại cơ quan công an như trước đây)

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện trọn gói của Công ty luật Trần

1. Các giấy tờ do khách hàng cung cấp:

– Giấy phép kinh doanh của công ty mẹ (bản sao có chứng thực)

–  CMND của người đứng đầu chi nhánh (Bản sao có chứng thực)

–  Tài liệu chứng minh địa chỉ hợp pháp của chi nhánh (Địa chỉ chi nhánh)

Lưu ý: Khách có thể gửi thông tin qua fax, email hoặc gọi điện để nhân viên chúng tôi đến nhận giấy tờ.

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập văn phòng đại diện (Công ty luật Trần và liên danh thực hiện)

3. Gửi hồ sơ qua email (hoặc gửi trực tiếp) cho khách hàng ký

4.Thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thành lập văn phòng đại diện

5. Nhận kết quả thành lập văn phòng đại diện, bố cáo thành lập văn phòng đại diện

6. Công ty luật Trần cam kết: Cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện với thời gian nhanh nhất, phí thấp nhất không phát sinh.

7. Dịch vụ gia tăng theo yêu cầu của khách hàng:

– Tư vấn soạn thảo nội quy, quy chế hoạt động của văn phòng đại diện công ty

– Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện

– Giảm tới 15% phí dịch vụ cho các yêu cầu tiếp theo của khách hàng.

NỘP HỒ SƠ TẠI PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Doanh nghiệp thực hiện trình tự các bước sau:

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện hoạt động. Doanh nghiệp nộp lệ phí Đăng ký kinh doanh, Chuyên viên kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.
  • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

NHẬN KẾT QUẢ

Đối với hồ sơ hợp lệ: Tới ngày hẹn trả kết quả, doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần bổ dung, doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Nhận thông báo bổ sung hồ sơ
  • Bước 2: Điều chỉnh lại hồ sơ theo nội dung trong thông báo và nộp lại hồ sơ theo quy trình trên.

Để được hỗ trợ trọn gói dịch vụ thành lập văn phòng đại diện, hãy gọi ngay cho chuyên viên của Luật Trần, đội ngũ chuyên gia tư vấn  sẽ hướng dẫn chi tiết các quy trình, thủ tục thành lập văn phòng đại diện cho Quý doanh nghiệp. Hài lòng tuyệt đối là những gì chúng tôi cam kết mang lại cho Quý khách.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139