Dịch vụ kê khai thuế ban đầu

dịch vụ kê khai thuế ban đầu

Thủ tục kê khai thuế ban đầu là việc doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế sau khi thành lập công ty. Trong vòng 10 ngày sau thành lập, doanh nghiệp phải làm hồ sơ kê khai thuế ban đầu lên cơ quan thuế cấp quận doanh nghiệp đặt trụ sở. Thủ tục làm hồ sơ không quá phức tạp nhưng nếu kế toán không có nhiều kinh nghiệm sẽ gặp không ít khó khăn, bị kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Cùng tìm hiểu về dịch vụ kê khai thuế ban đầu cảu Luật Trần Liên danh ngay sau đâu để tháo gỡ mọi khó khắn vướng mắc nêu trên.

Tư vấn các quy định của pháp luật về hồ sơ pháp lý thuế ban đầu

Tư vấn và soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế quận

Tư vấn về thời gian kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế

Tư vấn về thủ tục mua hóa đơn lần đầu

Tư vấn nộp thuế môn bài tại kho bạc nhà nước

Tư vấn về thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm giám đốc và kế toan trưởng;

Tư vấn về thủ tục kê khai hồ sơ pháp lý & thủ tục mua hóa đơn

Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp

Các nội dung có liên quan

Kê khai thuế ban đầu là bao gồm những nội dung gì

Việt Luật  tư vấn cho khách hàng kê khai thuế ban đầu. Kê khai thuế ban đầu là bao gồm các nội dung sau đây.

Kê khai, nộp tờ khai lệ phí thuế môn bài cho doanh nghiệp

Kê khai mở tờ khai làm báo cáo Bc 26, báo cáo thuế hàng tháng, 01/GTGT

Thực hiện nộp tờ khai 05 QT, 05 KK

Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý kê khai thuế ban đầu

Soạn thảo quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiêm kế toán trưởng

Danh sách thành viên công ty

Số vốn góp của các thành viên công ty

Thông báo mở tài khoản ngân hàng

Đăng ký các hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn

Đăng ký phương pháp trích khấu hao

Đăng ký chương trình mở sổ bằng máy vi tính

Đơn xin mua hóa đơn

Tờ khai thuế môn bài, kê khai thuế ban đầu

Giấy giới thiệu và các giấy tờ khác có liên quan

Đại diện thực hiện các thủ tục   

Tư vấn & hoàn chỉnh hồ sơ tại chi cục thuế

Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế

Kiểm tra, theo dõi tiến trình kịp thời thông báo cho doanh nghiệp

Tiến hành nộp, theo dõi hồ sơ mua hóa đơn, kê khai thuế ban đầu

Các nội dung khác có liên quan.

Đối tượng phải đăng ký thuế

– Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế thông qua cơ chế một cửa liên thông bao gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

Hồ sơ cần chuẩn bị để kê khai thuế ban đầu

Các anh chị kế toán cần chuẩn bị giấy tờ sau:

Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn

Quyết định bổ nhiệm kế toán

Bản đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

Quyết định bổ nhiệm giám đốc

Phiếu đăng ký thông tin doanh nghiệp (tùy thuộc vào từng quận có yêu cầu không)

Tờ khai lệ phí môn bài (tùy từng quận)

Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy ủy quyền (dùng trong trường hợp cá nhân đại diện đi nộp hồ sơ)

Công văn đăng ký hình thức kế toán

Hồ sơ cần chuẩn bị 2 bản, nội dung văn bản gồm: Loại hóa đơn sử dụng, chế độ kế toán áp dụng, phương pháp kế toán, hình thức ghi sổ kế toán, hình thức nhập xuất hàng hóa, hình thức kế toán.

Công văn đăng ký chế độ kế toán áp dụng

Chuẩn bị 2 bản, chế độ kế toán mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ áp dụng được quy định tại thông tư 133/2016/TT-BTC. Tuy nhiên một số kế toán khi học trên lý thuyết, hệ thống tài khoản lại không theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Vì vậy, doanh nghiệp có thể làm công văn đăng ký chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC để thuận lợi hơn cho công việc. Ngoài ra, doanh nghiệp phải cam kết về việc trong vòng 2 năm sử dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Doanh nghiệp sẽ dựa vào thông tư 45/2013/TT-BTC để đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế. Hiện nay, các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định phổ biến: Khấu theo theo số dư giảm dần có điều chỉnh, khấu hao theo đường thẳng, khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm…

Giấy ủy quyền

Hãy chuẩn bị một tờ giấy ủy quyền trước khi đến nộp hồ sơ đăng ký thuế ban đầu nếu bạn không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện kê khai thuế ban đầu theo dịch vụ kê khai thuế ban đầu

Quy trình thủ tục thực hiện khai thuế ban đầu theo dịch vụ kê khai thuế ban đầu bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số 

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp muốn nộp hồ sơ khai thuế điện tử phải có chữ ký số để kê khai qua mạng điện tử. Hay doanh nghiệp nộp thuế điện tử cho Chi cục thuế cũng phải có tài khoản ngân hàng.

Kế toán viên của doanh nghiệp có thể liên hệ với ngân hàng mà doanh nghiệp lựa chọn làm việc để tiến hành mở tài khoản ngân hàng. Sau khi được ngân hàng cung cấp tài khoản, doanh nghiệp đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư hoặc qua website dangkyquamang.dkkd.gov.vn trong vòng 10 ngày. Lưu ý, nếu quá thời hạn phát sinh vẫn chưa đăng ký, doanh nghiệp đó sẽ bị phạt.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dịch vụ cung cấp chữ ký số hoặc chứng thư số chất lượng. Quý khách hàng có thể tham khảo Luật Trần và Liên danh – Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số được nhiều tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn.

dịch vụ kê khai thuế ban đầu
dịch vụ kê khai thuế ban đầu

Bước 2: Tiến hành kê khai và nộp lệ phí môn bài theo dịch vụ kê khai thuế ban đầu

Khi doanh nghiệp đã có tài khoản ngân hàng và chữ ký số, bước tiếp theo doanh nghiệp cần làm đó chính là kê khai và nộp tiền phí môn bài. 

Các kế toán viên của doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai để tiến hành kê khai phí môn bài. Sau đó kết xuất XML tờ khai và nộp qua mạng. Hoặc kế toán cũng có thể thực hiện việc kê khai thuế điện tử. Khi tờ khai thuế môn bài được thông báo nộp thành công, doanh nghiệp cần phải nộp lệ phí môn bài ngay lập tức, tránh xảy ra trường hợp nộp muộn và bị phạt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý thời hạn nộp lệ phí môn bài. Thời hạn chậm nhất để doanh nghiệp có thể nộp đó là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu bước vào hoạt động kinh doanh.

Bước 3: Lựa chọn phương pháp kê khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và hóa đơn 

Hiện nay có hai phương pháp kê khai thuế thu nhập cá nhân đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp phù hợp với hai kỳ kê khai là theo tháng hoặc theo quý. Với những doanh nghiệp mới thành lập sẽ lựa chọn hình thức kê khai theo quý. Ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo là hạn nộp thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

Đối với kê khai hóa đơn, nếu là hóa đơn điện tử, ngay sau khi đăng ký thành công và được cung cấp hóa đơn, trước khi sử dụng, doanh nghiệp cần phải thông báo phát hành hóa đơn. Trong trường hợp doanh nghiệp tự ý sử dụng hóa đơn điện tử mà không thông báo phát hành sẽ bị phạt.

Nếu doanh nghiệp sử dụng các loại hóa đơn bán hàng hay hóa đơn kê khai trực tiếp, kế toán viên có thể lên Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp để làm thủ tục mua.

Các doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có lãi, kế toán có thể dựa vào kết quả và số liệu thống kê kinh doanh để tự tạm tính và nộp lên Chi cục Thuế.

Bước 4: Lựa chọn hình thức kế toán và khấu hao tài sản cố định theo dịch vụ kê khai thuế ban đầu

Căn cứ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC quy định:

“Doanh nghiệp có thể tự quyết định phương pháp và thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này và thông báo với các cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện.”

Có thể hiểu đơn giản là các doanh nghiệp cần phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu tiến hành trích khấu hao tài sản cố định.

Để xác định phù hợp hình thức chế độ kế toán cần phụ thuộc vào quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó:

Đối với các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đối với các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh siêu nhỏ, nhỏ và vừa, áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng qua dịch vụ kê khai thuế ban đầu

Đăng ký lần đầu đối với Người nộp thuế (NNT) thực hiện hồ sơ khai thuế qua mạng internet:

Người nộp thuế thực hiện lập hồ sơ đăng ký nộp thuế qua mạng internet gồm: tờ khai đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet theo mẫu. Thông tin kê khai đăng ký bao gồm: mã số thuế đã cấp, tên NNT, thời điểm bắt đầu thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, địa chỉ thư điện tử của NNT, bản sao có công chứng Chứng thư số do tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

Nộp hồ sơ đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của NNT, cơ quan thuế quản lý trực tiếp cấp Thông báo về việc đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet cho NNT.

Tiếp đó, cơ quan thuế thông báo cho NNT số tài khoản iHTKK (là mã đăng nhập cổng thông tin điện tử trên trang thông tin điện tử ngành thuế) và mật khẩu đăng nhập lần đầu qua địa chỉ thư điện tử của NNT.

Cách đăng ký tài khoản nộp hồ sơ khai thuế qua mạng:

 Sau khi nhận được thông báo chấp nhận nộp hồ sơ khai thuế qua mạng và trước khi thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet, NNT đăng nhập vào cổng thông tin điện tử trên trang thông tin điện tử ngành thuế để khai báo tài khoản nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet (gọi tắt là iHTKK) và đăng ký các thông tin sau: tên người sử dụng, mật khẩu, loại tờ khai thuế nộp qua mạng.

NNT trong quá trình thực hiện hồ sơ khai thuế qua mạng, nếu có thay đổi thông tin về loại tờ khai thuế nộp qua mạng (bổ sung, chấm dứt nghĩa vụ kê khai thuế) và địa chỉ thư điện tử phải thực hiện truy cập tài khoản, đăng nhập tên và mật khẩu để thực hiện khai báo các thông tin thay đổi bổ sung.

Hệ thống iHTKK sẽ tự động gửi thông báo xác nhận khai báo thông tin đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet qua hệ thống thư điện tử cho NNT.

NNT nếu muốn ngừng đăng ký ngừng thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet phải thực hiên khai báo tài khoản iHTKK về thời điểm chấm dứt và lý do chấm dứt thông qua cổng thông tin điện tử ngành thuế.

Trên đây là bài viết tư vấn về dịch vụ kê khai thuế ban đầu của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139