Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Khi quy mô hoạt động của doanh nghiệp ngày càng phát triển nhanh thì việc thành lập địa điểm kinh doanh công ty là một nhu cầu tất yếu. Việc này thúc đẩy quá trình phát triển của doanh nghiệp, giúp mở rộng nguồn khách hàng và tạo vị thế cạnh tranh của mình trên thị trường. Đối với việc thành lập chi nhánh công ty thì thành lập địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính thì có phần đơn giản hơn đối với doanh nghiệp. Vậy, Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc của Luật Trần và Liên danh gồm những gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc – Thành lập địa điểm kinh doanh:

Khác với chi nhánh, thành lập địa điểm kinh doanh chỉ cần gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và phải tuân thủ quy định về địa điểm kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày quyết định thành lập. Nội dung thông báo gồm:

– Mã số doanh nghiệp;

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

– Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cách đặt tên địa điểm kinh doanh:

– Tên địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được.

– Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh.

– Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thụ lý giải quyết: Doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập địa điểm kinh doanh

03 – 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc – Thông báo lập địa điểm kinh doanh trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh

Phụ lục II-7.docx

Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, kèm theo bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp

 

Bản chính: 0 – Bản sao: 1

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc – Thông báo lập địa điểm kinh doanh trường hợp doanh nghiệp là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh

Phụ lục II-7.docx

Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Trường hợp doanh nghiệp là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, kèm theo bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

 

Bản chính: 0 – Bản sao: 1

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc – Thông báo lập địa điểm kinh doanh trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp xã hội

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh

Phụ lục II-7.docx

Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp xã hội, hồ sơ phải có thêm Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

Phụ lục II-26.docx

Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc
Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc – Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Bước 1: Tìm hiểu các vấn đề pháp lý

Tìm hiểu các vấn đề pháp lý về việc thành lập địa điểm kinh doanh như: Việc đặt tên địa điểm kinh doanh, về ngành nghề hoạt động của địa điểm kinh doanh,mức thuế cần đóng, cách thức kê khai thuế để địa điểm đi vào hoạt động.

Bước 2: Tài liệu pháp lý cần chuẩn bị

Bản sao có chứng thực đối với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty mẹ. Giấy tờ chứng minh địa điểm thuê (Khu tầng 1 của các trung cư) được phép hoạt động kinh doanh (Bản sao cấp phép xây dựng).

Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

a) Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Nội dung thông báo gồm: Tên doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh; Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

– Thông tin của địa điểm kinh doanh dự định thành lập bao gồm: Tên địa điểm kinh doanh ty dự định thành lập: Tên địa điểm kinh doanh bằng tiếng Việt; Tên địa điểm kinh doanh bằng tiếng nước ngoài; Tên địa điểm kinh doanh viết tắt; Địa chỉ trụ sở địa điểm kiinh doanh và Thông tin về số điện thoại, Email, Website, Fax (nếu có).

Chú ý: Ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh: Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Thông tin người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Họ, tên; Giới tính; Ngày, tháng, năm sinh; Thông tin về Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân khác; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; Chỗ ở hiện tại của cá nhân; và Chức danh của người đứng đầu Văn phòng đại diện.

– Chi nhánh chủ quản đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh công ty.

– Thông tin đăng ký thuế, bao gồm: Địa chỉ nhận thông báo thuế; Ngày bắt đầu hoạt động; Hình thức hoạch toán; Năm tài chính; Tổng số lao động; Đăng ký xuất nhập khẩu; Thông tin về tài khoản ngân hàng, tài khoản kho bạc; Thông tin các loại thuế phải nộp và Nội dung hoạt động chính của địa điểm kinh doanh;

–  Họ và tên, chức danh, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

b) Hợp đồng dịch vụ tư vấn:Trường hợp doanh nghiệp thuê các đơn vị tư vấn thực hiện; nếu là nhân viên công ty đi thực hiện thì chuẩn bị chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu của công ty.

Bước 4: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa củ Sở kế hoạch đầu tư: Hồ sơ được lập thành 01 bộ không viết tay vào các biểu mẫu. Hồ sơ được đánh máy, ký tên đóng dấu đầy đủ. Giấy tờ kèm theo phải có bản sao chứng thực không nộp bản photo copy.

Sau 3 ngày chuyên viên tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ trả kết quả cho doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ ra thông báo yêu cầu sửa đổi bồ sung hồ sơ. Doanh nghiệp sửa theo thông báo và bổ sung hồ sơ để chuyên viên có cơ sở thẩm xét tiếp.

– Hồ sơ nộp theo hình thức online: Hồ sơ được chuẩn bị như đối với hồ sơ nộp bản giấy. Sau khi chuẩn bị xong doanh nghiệp scan các chứng từ có định dạng PDF hoặc file ảnh đính kèm tệp tin như hướng dẫn và thực hiện các thao tác lưu hồ sơ.

Hồ sơ được tiếp nhận phân chuyên viên thụ lý. Nếu hồ sơ hợp lệ hệ thống sẽ trả ra thông báo về hồ sơ đã hợp lệ doanh nghiệp in thông báo kèm theo hồ sơ bản cứng nộp lên sở kế hoạch để được cấp Giấy phép thành lập địa điểm kinh doanh.

**Lưu ý: Sau khi nhận Giấy phép thành lập địa điểm kinh doanh. Doanh nghiệp kiểm tra đầy đủ các thông tin trên Giấy chứng nhận. Nếu phát hiện có sau sót phải thực hiện công văn yêu cầu hiệu đính gấp để Giấy phép hợp lệ (Trường hợp sai do lỗi cơ quan đăng ký kinh doanh). Thực hiện thủ tục thay đổi các thông tin chưa chính xác (Nếu lỗi do người thực hiện thủ tục thành chính).

Một số câu hỏi liên quan đến Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc

Câu hỏi 01: Có thể đăng ký kinh doanh thuộc tỉnh khác không?

Đáp: Có, khác với quy định trước đây, hiện nay địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc địa điểm kinh doanh của chi nhánh ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh mà doanh nghiệp, chi nhánh đặt trụ sở chính.

Câu hỏi 02: Có được miễn thuế môn bài khi đăng ký mở địa điểm kinh doanh đăng ký không?

Đáp: Theo quy định, mọi doanh nghiệp thành lập thêm địa điểm kinh doanh sẽ được miễn thuế môn bài đối với tất cả các địa điểm kinh doanh mới thành lập.

Câu hỏi 03: Một doanh nghiệp được đăng ký thành lập tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Đáp: Pháp luật hiện hành không hạn chế số lượng địa điểm kinh doanh được đăng ký thành lập cho 01 công ty.

Câu hỏi 04: Địa điểm kinh doanh khi thành lập có phải mua chữ ký số riêng không?

Đáp: Trong trường hợp tại địa điểm kinh doanh của công ty phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa thì cần phải mua chữ ký số riêng. Tuy nhiên, nếu không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thì không cần mua chữ ký số.

Câu hỏi 05: Địa điểm kinh doanh sau khi đăng ký có phải kê khai thuế hàng quý không?

Đáp: Trong trường hợp địa điểm kinh doanh không phát sinh hoạt động kinh doanh thì không phải kê khai thuế. Tuy nhiên, công ty cần thực hiện việc đăng ký cam kết sẽ không phát sinh hoạt động kinh doanh khác tỉnh.

Trong trường hợp địa điểm kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh cần phải sử dụng chung mẫu hóa đơn của doanh nghiệp, chi nhánh chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh. Đồng thời, cần thực hiện việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng tại cơ quan thuế nơi địa điểm kinh doanh đặt địa chỉ.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc tại Luật Trần và Liên danh

Về thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh chúng tôi hướng dẫn đã rõ ràng và vấn đề mà Quý Khách hàng quan tâm đó là có nên tự mình soạn thảo lập địa điểm kinh doanh của Công ty và Tự nộp trực tuyến cũng như nộp bản giấy hay sử dụng Dịch vụ tư vấn lập địa điểm kinh doanh của Luật Trần và Liên danh. Chúng tôi xin trình bày lý do hay lợi ích của việc sử dụng Dịch vụ tư vấn Lập địa điểm kinh doanh của Văn phòng luật sư để Quý Khách cân nhắc lựa chọn:

– Thủ tục đơn giản: Quý khách chỉ cần cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa điểm kinh doanh (theo mẫu) và ký hồ sơ. Mọi việc còn lại như soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả do chúng tôi thực hiện.

– Không mất thời gian: Thay vì phải đăng ký, nộp và theo dõi kết quả trực tuyến, nộp hoặc cử nhân viên nộp trực tiếp hồ sơ (bản giấy) nhận kết quả. Hãy dành thời gian quý báo để tập trung vào kinh doanh mọi việc chúng tôi thực hiện.

– Được Luật sư nhiều năm kinh nghiệm Tư vấn, Giải đáp miễn phí các thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp liên quan đến vốn, tỉ lệ góp vốn, ngành nghề kinh doanh, các vấn đề về lao động, tiền lương..

Nếu được Quý Khách tin tưởng lựa chọn Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc, chúng tôi sẽ:

– Tư vấn quy định về địa điểm kinh doanh

– Tư vấn hồ sơ và thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

– Soạn thảo hồ lập địa điểm kinh doanh

– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng ĐKKD

– Tư vấn thủ tục về thuế của địa điểm kinh doanh sau thành lập

– Gửi hồ sơ, tài liệu cần thiết để doanh nghiệp lưu giữ nội bộ

Trên đây là bài viết tư vấn về Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Vĩnh Phúc của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí.­­

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139