Thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái

Thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái

Để sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh cần thực hiện thủ tục xin giấy cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Giấy chứng nhận có thể bị mất hoặc hỏng, cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh, thay đổi tên cơ sở hay thay thay đổi chủ sở hữu. Khi đó, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong bài viết dưới đây, Luật Trần và Liên Danh sẽ hướng dẫn Quý khách hàng thành phần hồ sơ cũng như Thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

– Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010;

– Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm;

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP;

– Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

– Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương;

– Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm.

Trường hợp nào phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm tại Yên Bái

Căn cứ Điều 34 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định như sau:

Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này;

+ Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Căn cứ Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về những đối tượng không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

Các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

+ Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;

+ Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;

+ Sơ chế nhỏ lẻ;

+ Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

+ Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;

+ Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

+ Nhà hàng trong khách sạn;

+ Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

+ Kinh doanh thức ăn đường phố;

+ Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Như vậy từ những căn cứ trên, nếu bạn thuộc một trong những đối tượng được quy định tại Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP đã nêu trên thì không được cấp giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái gồm những gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định về thành phần hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

+ Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

+ Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Trình tự, thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái

Căn cứ khoản 2 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định trình tự như sau:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

– Bước 2: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Sở y tế.

– Bước 3: Khi hồ sơ hợp lệ, Chi cụ An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức đoàn thẩm định cơ sở. Kết quả thẩm định cơ sở ghi vào biên bản Thẩm định cơ sở. Sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ và biên bản cho Chi cục trưởng hoặc Cục trưởng cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Bước 4: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức;

Lưu ý: Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa 3 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái

Căn cứ Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận như sau:

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với:

– Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế:

+ Rượu: Từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

+ Bia: Từ 50 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

+ Nước giải khát: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

+ Sữa chế biến: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên;

+ Dầu thực vật: Từ 50 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;

+ Bánh kẹo: Từ 20 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;

+ Bột và tinh bột: Từ 100 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên;

– Chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm (trừ chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật); Cơ sở bán buôn thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

– Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT.

– Cơ sở kinh doanh thực phẩm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT và có sản xuất thực phẩm với công suất thiết kế nhỏ hơn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT này.

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định 15/2018/NĐ-CP có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp cấp Giấy chứng nhận hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công, phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp Giấy chứng nhận đối với:

– Cơ sở sản xuất các sản phẩm thực phẩm có công suất thiết kế nhỏ hơn các cơ sở quy định tại điểm a khoản 1 Điều Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT;

– Cơ sở bán buôn, bán lẻ thực phẩm (bao gồm cả thực phẩm tổng hợp) của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini theo quy định của pháp luật;

– Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh tại cùng một địa điểm có công suất thiết kế theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều loại sản phẩm thuộc quy định tại khoản 8 và khoản 10 Điều 36 Nghị định 15/2018/NĐ-CP có quy mô sản xuất sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT.

Thời hạn của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái là bao lâu?

Căn cứ Điều 37 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định như sau:

“Điều 37. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong thời gian 03 năm.

Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật này.”

Theo đó:

Thứ nhất, Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm chỉ có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày cấp. Đây là khoảng thời gian đủ dài để các chủ thể thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, đồng thời ngăn chặn trường hợp quá 03 năm chủ thể này không còn hoạt động liên quan đến ẩm thực, thực phẩm trên thực tế. Vì vậy, pháp luật quy định thời hạn này là hợp lý.

Thứ hai, sau khi Giấy phép hết hiệu lực thì Chủ thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể thực hiện lại gia hạn Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thời gian quy định việc gia hạn: Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái
Thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm tại Yên Bái

Căn cứ Điều 18 Nghị Định 115/2018/NĐ-CP về Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ có các mức xử phạt không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm như sau:

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo lộ trình quy định của pháp luật.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

b) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy thực phẩm đối với vi phạm quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm, mức phí cấp Giấy chứng nhận như sau:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP lần đầu: 150.000 đồng/lần

Lệ phí cấp lại (gia hạn) cho cơ sở: 150.000 đồng/lần

Lệ phí cấp giấy xác nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/chứng chỉ

Ngoài ra cơ sở còn cần nộp phí thẩm định cơ sở, phí thẩm xét hồ sơ, phí kiểm tra định kỳ… trong và sau khi xin cấp giấy phép.

Theo đó, từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020 mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm giảm 10% so với quy định hiện hành tại Thông tư 279/2016/TT-BTC, cụ thể:

Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 900.000 đồng/lần/cơ sở.

Thẩm định cơ sở kinh doanh ăn uống:

Phục vụ dưới 200 suất ăn: 630.000 đồng/lần/cơ sở.

Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 900.000 đồng/lần/cơ sở.

Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn thực hành tốt (GMP): 20.250.000 đồng/lần/cơ sở…

Phí kiểm tra cơ sở đủ điều kiện VSATTP định kỳ:

Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đồng/lần/cơ sở

Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu từ 100 triệu đồng/tháng trở xuống: 1 triệu đồng/lần/cơ sở

Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng trở lên: 1,5 triệu đồng/lần/cơ sở

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 500.000 đồng/lần/cơ sở

Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: 200.000 đồng/lần/cơ sở

Lưu ý khi xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái

Đối với cơ sở sắp đi vào hoạt động

Đăng ký xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là việc đầu tiên cần làm. Khi cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ bị phạt từ hành chính hoặc phạt tù nếu tính chất nguy hiểm và ảnh hưởng đến nhiều người.

Đối với cơ sở đã có giấy phép an toàn thực phẩm

Trước 6 tháng giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hết hạn thì cá nhân, tổ chức cần phải nộp hồ sơ để xin cấp lại giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trên đây là những thủ tục liên quan đến việc xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá nhân hay các tổ chức kinh doanh về thực phẩm, ăn uống…

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì Giấy chứng nhận này vô cùng quan trọng. Do đó, các bạn hãy cẩn thận trong việc tìm kiếm nhà hàng, khách sạn kinh doanh ăn uống để thưởng thức.

Dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại Yên Bái

Xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh trong thời điểm hiện tại không chỉ là điều kiện theo quy định của pháp luật mà còn là điều nên và phải làm với các chủ cơ sở kinh doanh. Các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng nâng cao và sự gia tăng kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước đặt ra yêu cầu băt buộc phải xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh.

Để có thể hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ cơ sở, Công ty Luật Trần và Liên danh cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhanh chóng, trọn gói không phát sinh cho Quý khách hàng.

Các công việc chúng tôi sẽ thực hiện gồm:

Tư vấn, hỗ trợ chủ cơ sở hoàn thiện toàn bộ Hồ sơ để đăng ký xin giấy phép: Đơn đề nghị, các hồ sơ, tài liệu cần phải chuẩn bị để có thể xin giấy phép trong thời gian nhanh nhất theo quy định của pháp luật.

Khảo sát, tư vấn điều kiện cơ sở vật chất, quy trình một chiều theo đúng quy định, tránh những rủi ro, thiệt hại do việc thiết kế không đúng với yêu cầu.

Đại diện chủ cơ sở thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ quan có thẩm quyền để xin giấy phép.

Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở và đại diện thực hiện toàn bộ các công việc liên quan để xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định trong thời gian nhanh nhất.

Bạn sẽ không phải đi lại, không phải đợi chờ cũng như không phải chịu những thiệt hại không đáng có vì cơ sở thiết kế chưa phù hợp với điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi cam kết phí dịch vụ là trọn gói, không phát sinh thêm chi phí.

Trong trường hợp bạn có thắc mắc hay cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139