Thành lập công ty có vốn nước ngoài chi tiết

thành lập công ty vốn nước ngoài

Trong quá trình tiếp nhận thông tin và tư vấn cho khách hàng nước ngoài có nhu cầu đầu tư, thành lập công ty tại Việt Nam, quan bài viết này, Luật Trần và Liên Danh tổng hợp những nội dung liên quan đến việc thành lập công ty có vốn nước ngoài chi tiết tại Việt Nam mà nhà đầu tư cần quan tâm theo dạng hỏi đáp nhằm hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận nội dung pháp lý này một cách đơn giản nhất.

Nội dung chính bài viết

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam cần cung cấp nội dung gì để được tư vấn?

Để có thông tin tư vấn cụ thể cho nhà đầu tư thực hiện thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư cần cung cấp cho luật sư các thông tin để được tư vấn:

Thứ nhất, cần cung cấp ngành nghề dự kiến kinh doanh tại Việt Nam

Đây là thông tin quan trọng quyết định điều kiện cũng như hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, trên cơ sở ngành nghề quý khách hàng cung cấp Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn cho khách hàng điều kiện kinh doanh của ngành nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết WTO cũng như điều kiện theo quy định tại hiệp định thương mại liên quan (nếu có).

Thứ hai, cung cấp thông tin liên quan đến quốc tịch của nhà đầu tư

Quốc tịch của nhà đầu tư tại quốc gia nào ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện đầu tư tại Việt Nam. Thông thường nhà đầu tư là thành viên WTO hoặc có ký kết hiệp định thương mại với Việt Nam thì sẽ thuận lợi trong việc đầu tư tại Việt Nam

Thứ ba, nhà đầu tư định góp vốn điều lệ bao nhiêu khi thành lập công ty tại Việt Nam?

Tùy ngành nghề như yêu cầu đầu tiên, sẽ có quy định tương ứng với yêu cầu về vốn pháp định đối với nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, đối với các ngành nghề không yêu cầu vốn pháp định hoặc mức vốn cụ thể thì nhà đầu tư muốn được cấp phép đầu tư cũng cần đầu tư vốn tối thiểu là 50.000 USD. Trường hợp nhà đầu tư muốn đến làm việc, sinh sống tại Việt Nam mà không phải xin giấy phép lao động cần đầu tư mức vốn tối thiểu là 3 tỷ đồng Việt Nam.

Thứ tư, cần cung cấp địa điểm thành lập công ty tại tỉnh nào của Việt Nam?

Theo thông tin khách hàng cung cấp Luật Trần và Liên Danh sẽ cử luật sư tư vấn hỗ trợ khách hàng trọn gói và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thành lập cũng như hoạt động tại Việt Nam.

Thứ năm, nhà đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam là cá nhân hay công ty nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam?

Nhà đầu tư là tổ chức hay cá nhân có liên quan đến điều kiện đầu tư và hồ sơ cần chuẩn bị. Chủ thể thành lập công ty của bạn là ai? Là cá nhân hay tổ chức? Về vấn đề này Luật Trần và Liên Danh xin gửi tới khách hàng hướng dẫn sau:

Nhà đầu tư có thể là cá nhân (do cá nhân, các cá nhân người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam) hay là tổ chức (do công ty có trụ sở tại nước ngoài góp vốn, đầu tư vốn thành lập công ty tại Việt Nam). Ví dụ, một số ngành nghề chỉ cho nhà đầu tư là công ty được phép thành lập tại Việt Nam như: xây dựng, thiết kế,…

Đối với mỗi chủ thể hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần những tài liệu khác nhau.

Hồ sơ để thành lập công ty vốn nước ngoài cần chuẩn bị những gì?

Tùy vào ngành nghề kinh doanh mà pháp luật Việt Nam sẽ yêu cầu các điều kiện và hồ sơ khác nhau. Tuy nhiên, đối với các ngành nghề không có điều kiện đặc biệt nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam cần chuẩn bị các hồ sơ cơ bản như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị đối của nhà đầu tư cá nhân thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Hộ chiếu (Bản sao dịch công chứng);

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng số tiền đầu tư vào Việt Nam (Bản gốc và được dịch công chứng), thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhcó chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Hồ sơ cần chuẩn bị đối của nhà đầu tư công ty/pháp nhân thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Phải hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng);

Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng số tiền đầu tư vào Việt Nam (Bản gốc, dịch công chứng) hoặc báo cáo tài chính có lãi tương ứng với số vốn góp tại công ty được thành lập tại Việt Nam (Phải hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng);

Điều lệ hoạt động của công ty mẹ bên nước ngoài (Phải hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng);

Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương).

Hộ chiếu của người đại diện pháp luật, quản lý phần vốn góp – Giám đốc của công ty tại Việt Nam (Bản sao dịch công chứng);

Tôi muốn thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài thủ tục như thế nào?

Trước hết khi muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài nhà đầu tư cần lưu ý các vấn đề sau:

Thứ nhất: Đối với ngành nghề không có điều kiện cụ thể

Nếu đó là các ngành nghề không có điều kiện thì thủ tục như sau:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Khắc dấu

Giấy phép kinh doanh đối với công ty bán lẻ hàng hóa trực tiếp tới người tiêu dùng, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hoặc Giấy phép chuyên ngành của Bộ theo các lĩnh vực hoạt động đặc thù như: Đào tạo, Lữ hành, Kiểm toán, pháp lý, Y tế….

Kê khai và nộp thuế;

Góp vốn điều lệ theo thời hạn cam kết góp vào tài khoản vốn đầu tư.

Tuy nhiên, đối với từng ngành nghề kinh doanh thì bạn chỉ cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không phải cấp Giấy phép kinh doanh.

Thứ hai, về hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty của từng loại hình doanh nghiệp khác nhau, và phải đáp ứng đủ các tài liệu mà Luật doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn quy định.

Đối với công ty TNHH

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

thành lập công ty vốn nước ngoài
thành lập công ty vốn nước ngoài

Đối với công ty Cổ phần

Hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có)

Bản sao các giấy tờ sau đây:

Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự,Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tôi muốn hỏi các bước tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp là gì? và mất thời gian bao lâu?

Muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam sau khi đáp ứng đủ các điều kiện theo pháp luật Việt Nam quy định thì công ty thực hiện các bước như sau:

Bước 1:  Đăng ký chủ trương đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Cụ thể dự án bạn định đầu tư ở Việt Nam là gì? Sau đó phải xác định rõ dự án đầu tư của bạn liệu có thuộc trường hợp có phải đăng ký chủ trương đầu tư hay không? Nếu có thì nhà đầu tư phải đăng ký chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? Tuy từng dự án, lĩnh vực kinh doanh mà công ty Luật Trần và Liên Danh sẽ tư vấn cho bạn về hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị những giấy tờ gì.

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký đầu tư

Thời gian: Từ 15-20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khánh hàng lưu ý, công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối bán lẻ hàng hóa tới người tiêu dùng hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa ngoài trụ sở chính, khi nhà đầu tư nước ngoài mua phần vốn góp của công ty chiếm từ 1%-100% vốn điều lệ chỉ cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh.

Thời gian:

Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 15 – 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ

Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

Bước 3: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp. Bạn có thể liên hệ công ty Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn và giúp đỡ chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan nộp hồ sơ: Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

Ngành, nghề kinh doanh;

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Cơ quan thực hiện: Bộ phận đăng bố cáo của Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 5: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Những lưu ý đặc biệt gì khi tôi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam?

Pháp luật Việt Nam cho phép người nước ngoài sở hữu từ 1-100% vốn tại Việt Nam.

Dù luật không cso quy định vốn tối thiểu nhưng nhà đầu tư nên kê khai mức vốn tối thiểu từ 50.000 USD trở lên mới có khả năng được cấp phép đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam;

Địa chỉ công ty không là nhà chung cư, tập thể và phải có hợp đồng thuê mượn văn phòng và giấy tờ nhà đất của bên cho thuê nộp kèm;

Giám đốc, người đại diện quản lý phần vốn góp công ty vốn nước ngoài có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài;

Công ty vốn đầu tư nước ngoài ngay khi thành lập phải xin giấy chứng nhận đầu tư (IRC);

Việc xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) thực hiện tương tự như đối với công ty Việt Nam;

Công ty vốn nước ngoài thực hiện kê khai và nộp thuế tương tự như công ty Việt Nam nhưng cuối năm phải kiểm toán báo cáo tài chính.

Công ty vốn nước ngoài phải thực hiện góp vốn qua tài khoản chuyển vốn và đúng thời hạn không buộc phải thực hiện gia hạn thời hạn góp vốn và có thể bị phạt.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp các loại thuế nào?

Tương tự như công ty vốn Việt Nam công ty vốn nước ngoài cần nộp các loại thuế như sau:

Thuế môn bài (theo mức vốn điều lệ đăng ký), vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng nộp 2tr/năm, từ 10 tỷ trở lên là 3tr/năm;

Thuế giá trị gia tăng (theo cân đối đầu ra, đầu vào của công ty);

Thuế thu nhập doanh nghiệp (chỉ phải nộp khi công ty có lãi, 20% lợi nhuận công ty);

Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có hoạt động xuất nhập khẩu);

Thuế tài nguyên (nếu có sử dụng tài nguyên);

Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu kinh doanh ngành nghề đặc biệt hạn chế kinh doanh).

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline  Công ty luật để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139