Quy định về xóa án tích là gì

Quy định về xóa án tích là gì

Quy định về xóa án tích là gì? xóa án tích là một trong những quy định thể hiện tính nhân văn của Nhà nước đối với những người đã bị kết án hình sự, giúp họ làm lại cuộc đời, hòa nhập với cộng đồng, tạo điều kiện cho họ tháo bỏ những mặc cảm về những lỗi lầm trong quá khứ và quyết tâm phục thiện với một lý lịch tư pháp trong sạch. Bài viết sau đây Luật Trần và Liên Danh sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về về án tích, xóa án tích, điều kiện, thủ tục để được xóa án tích như sau:

Án tích, xóa án tích là gì?

Án tích là gì?

Án tích là đặc điểm xấu (hậu quả) về nhân thân của người bị kết án và áp dụng hình phạt được ghi và lưu lại trong lí lịch tư pháp trong thời gian luật định.

Xóa án tích là gì?

Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 có quy định về xóa án tích như sau:

Điều 69. Xóa án tích

Người bị kết án được xóa án tích theo quy định tại các điều từ Điều 70 đến Điều 73 của Bộ luật này.”

Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án.”

Kết luận lại xóa án tích là việc một người đã bị kết án về một tội phạm, đã chấp hành xong các hình phạt và các điều kiện về xóa án tích thì được xóa án tích theo quy định của luật. Hơn nữa xóa án tích còn được hiểu là xóa bỏ việc mang án tích thể hiện sự công nhận coi như chưa bị kết án đối với người đã bị tòa án xét xử, kết tội.

Các trường hợp được xóa án tích 

Có 03 trường hợp được xóa án tích bao gồm:

– Đương nhiên được xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích là trường hợp xóa án tích khi người đã từng bị kết án mặc nhiên được công nhận là không có án tích mà không cần có quyết định của tòa án về việc này nếu đáp ứng những điều kiện luật định.

– Xóa án tích theo quyết định của Tòa án, Luật sư hình sự giỏi.

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án là trường hợp người đã từng bị kết án khi có đủ những điều kiện luật định và được tiến hành bằng quyết định của tòa án về việc này.

– Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt là trường hợp người đã từng bị kết án được Tòa án quyết định xóa án tích trong thời hạn sớm hơn khi thuộc những trường hợp đặc biệt như lập công lớn, có những tiến bộ rõ rệt,…

Điều kiện để được xóa án tích

Đương nhiên được xóa án tích (Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Người bị kết án đương nhiên được xóa án tích nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Áp dụng đối với người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XIII (Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế) và Chương XXVI (Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh) khi họ đã chấp hành xong hình phạt chính, thời gian thử thách án treo hoặc hết thời hiệu thi hành bản án và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

– Nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
 • 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định như trên thì thời hạn đương nhiên được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

– Nếu từ khi hết thời hiệu thi hành bản án, người đó không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Như vậy, khi đáp ứng một trong ba điều kiện nêu trên thì người bị kết án có thể được đương nhiên xóa án tích.

Xóa án tích theo quyết định của Tòa án (Điều 71 Bộ luật hình sự năm năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Người bị kết án được xóa án tích theo quyết định của Tòa án nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Áp dụng đối với người bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XIII và Chương XXVI của Bộ luật này. Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người bị kết án căn cứ vào tính chất của tội phạm đã thực hiện, thái độ chấp hành pháp luật, thái độ lao động của người bị kết án và các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 71 Bộ luật hình sự năm năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Quy định về xóa án tích là gì
quy định về xóa án tích là gì

– Tòa án quyết định việc xóa án tích, nếu từ khi chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách án treo, người đó đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án và không thực hiện hành vi phạm tội mới trong thời hạn sau đây:

 • 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;
 • 03 năm trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;
 • 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm; tư vấn luật hình sự chi tiết
 • 07 năm trong trường hợp bị phạt tù trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Trường hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt bổ sung là quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn phải chấp hành dài hơn thời hạn quy định tại điểm a khoản này thì thời hạn được xóa án tích sẽ hết vào thời điểm người đó chấp hành xong hình phạt bổ sung.

 – Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu, thì sau 01 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần thứ hai trở đi, thì sau 02 năm kể từ ngày bị Tòa án bác đơn mới được xin xóa án tích.

Như vậy, khi đáp ứng các điều kiện nêu trên thì Người bị kết án được xóa án tích theo quyết định của Tòa án

Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt (Điều 72 Bộ luật luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó cư trú đề nghị, thì Tòa án quyết định việc xóa án tích nếu người đó đã bảo đảm được ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 và khoản 2 Điều 71 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Thủ tục xóa án tích như thế nào?

Thủ tục trong trường hợp đương nhiên xóa án tích

Vì thuộc trường hợp đương nhiên xóa án tích nên nếu người bị kết án đáp ứng các điều kiện nêu trên thì người bị kết án đương nhiên sẽ không còn án tích.

Nếu người này có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích thì gửi hồ sơ yêu cầu đến cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Theo Điều 48 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiện được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày. Trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng thì thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm nhận được yêu cầu.

Thủ tục xóa án tích theo quyết định của tòa án và trong trường hợp đặc biệt

Thẩm quyền

Những trường hợp quy định tại Điều 71 (Xóa án tích theo quyết định của Tòa án) và Điều 72 (Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt) của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2021 thì việc xóa án tích do Tòa án quyết định. Cơ quan Tòa án có thẩm quyền xóa án tích trong trường hợp này là Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. (Căn cứ khoản 2 Điều 369 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2021)

Hồ sơ:

– Đơn yêu cầu xóa án tích kèm theo nhận xét của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi họ cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi họ làm việc, học tập.

 • Giấy xác nhận hoàn thành án phạt.
 • Giấy xác nhận hoàn thành xong nghĩa vụ bồi thường, Luật sư bào chữa hình sự chi tiết. 
 • Giấy chứng nhận không phạm tội mới do công an quận, huyện nơi người bị kết án thường trú cấp.
 • Bản sao hộ khẩu, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân

Sau đó, nộp tại Tòa án xét xử sơ thẩm thông qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Lệ phí xóa án tích

Theo quy định hiện nay, không có văn bản nào yêu cầu xóa án tích phải nộp phí. Do đó, người yêu cầu xóa án tích không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào (trừ trường hợp yêu cầu cấp bản sao quyết định xóa án tích).

Thời hạn giải quyết

– Trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người bị kết án: Tòa án có thẩm quyền chuyển hồ sơ xin xóa án tích cho Viện kiểm sát cùng cấp.Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận tài liệu do Tòa án chuyển đến: Viện kiểm sát cùng cấp có ý kiến bằng văn bản và chuyển lại tài liệu cho Tòa án.

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được tài liệu do Viện kiểm sát chuyển đến: Nếu đủ điều kiện thì Tòa án ra quyết định xóa án tích. Nếu chưa đủ điều kiện thì bác đơn xin xóa án tích.

– Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ra quyết định xóa án tích hoặc bác đơn xóa án tích: Tòa án gửi quyết định cho người bị kết án, Viện kiểm sát cùng cấp, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người bị kết án cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người này làm việc, học tập.

Cách tính thời hạn để xóa án tích

Căn cứ Điều 73 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định về cách tính thời hạn để xóa án tích như sau:

– Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 70 và Điều 71 của Bộ luật trên căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

– Người bị kết án chưa được xóa án tích mà thực hiện hành vi phạm tội mới và bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật thì thời hạn để xóa án tích cũ được tính lại kể từ ngày chấp hành xong hình phạt chính hoặc thời gian thử thách án treo của bản án mới hoặc từ ngày bản án mới hết thời hiệu thi hành.

– Người bị kết án trong trường hợp phạm nhiều tội mà có tội thuộc trường hợp đương nhiên được xóa án tích, có tội thuộc trường hợp xóa án tích theo quyết định của Tòa án thì căn cứ vào thời hạn quy định tại Điều 71 của Bộ luật này Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với người đó.

– Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về điều kiện xóa án tích. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác hãy liên hệ ngay với Công ty luật  Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn tận tình và nhanh chóng nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139