Điều 243 Bộ luật hình sự quy định tội hủy hoại rừng

Điều 243 Bộ luật hình sự quy định tội hủy hoại rừng

Quy định pháp luật Điều 243 Bộ luật hình sự quy định tội hủy hoại rừng như sau: “Điều 243. Tội hủy hoại rừng 1. Người nào đốt, phá rừng trái phép... Read more »
Tội hủy hoại rừng là gì? Mức phạt thế nào.

Tội hủy hoại rừng là gì? Mức phạt thế nào.

Căn cứ pháp lý Điều 243 Bộ luật hình sự quy định tội hủy hoại rừng như sau: “Điều 243. Tội hủy hoại rừng 1. Người nào đốt, phá rừng trái phép... Read more »
Ad Widget
Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 242 BLHS năm 2015

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản quy định tại Điều 242 BLHS năm 2015

Chi tiết điều luật Điều 242 BLHS năm 2015 quy định tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản như sau: “ Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản 1. Người nào... Read more »
Điều 242 Bộ luật hình sự quy định tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

Điều 242 Bộ luật hình sự quy định tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

Chi tiết điều luật Điều 242 Bộ luật hình sự quy định tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản như sau: “ Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản 1. Người... Read more »
Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì? Mức phạt thế nào.

Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản là gì? Mức phạt thế nào.

Căn cứ pháp lý Điều 242 Bộ luật hình sự quy định tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản như sau: “ Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản 1. Người... Read more »
Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật thực vật được quy định tại Điều 241 BLHS năm 2015

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật thực vật được quy định tại Điều 241 BLHS năm 2015

Căn cứ pháp lý Điều 241 BLHS năm 2015 quy định tội làm lâylan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật thực vật như sau: “Điều 241. Tội làm lây lan dịch... Read more »
Điều 241 Bộ luật hình sự quy định tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật thực vật

Điều 241 Bộ luật hình sự quy định tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật thực vật

Chi tiết điều luật Điều 241 Bộ luật hình sự quy định tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật thực vật như sau: “Điều 241. Tội làm lây... Read more »
Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật thực vật là gì? Mức phạt thế nào.

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật thực vật là gì? Mức phạt thế nào.

Căn cứ pháp lý Điều 241 Bộ luật hình sự quy định tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật thực vật như sau: “Điều 241. Tội làm lây... Read more »
Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại Điều 240 BLHS năm 2015

Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại Điều 240 BLHS năm 2015

Chi tiết điều luật Điều 240 BLHS năm 2015 quy định tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người như sau: “Điều 240. Tội làm lây lan dịch... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234