Giáo viên xúc phạm danh dự học sinh

giao vien xuc pham danh du hoc sinh

Giáo viên xúc phạm danh dự học sinh có thể bị phạt đến 5 triệu đồng được quy định cụ thể tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/03/2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Các mức xử phạt đối với giáo viên xúc phạm danh dự học sinh

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 04/2021/NĐ-CP; các mức xử phạt trong lĩnh vực giáo dục gồm có:

Cảnh cáo.

Phạt tiền.

Ngoài ra, còn có các hình phạt bổ sung như: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; trục xuất; đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người học trong giáo dục

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 04/2021/NĐ-CP; mức phạt tiền cao nhất đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục là:

Đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục: 50.000.000 đồng đối với cá nhân; 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Đối với các hành vi được quy định tại Chương II của nghị định này: mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Mức phạt đối với giáo viên xúc phạm danh dự học sinh

Cụ thể, khoản 1 Điều 28 Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 28. Vi phạm quy định về kỷ luật người học; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; vi phạm quy định về chính sách đối với người học

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành; Luật sư hình sự giỏi.

b) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Mức phạt trên là mức phạt đối với tổ chức, cá nhân có cùng hành vi thì mức phạt tiền bằng 1/2 so với tổ chức. Như vậy, giáo viên có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS thì bị phạt tiền từ 2,5 triệu – 5 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Giáo viên còn bị buộc xin lỗi công khai học sinh bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm đối với hành vi vi phạm trên, trừ trường hợp học sinh bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc người đại diện hợp pháp của học sinh là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.

So với Nghị định 138/2013/NP-CP thì quy định mới đã có biện pháp khắc phục hậu quả cho hành vi trên là buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự.

Thế nào là xúc phạm danh dự, nhân phẩm?

Đây là quy định được đánh giá là tiến bộ, cần thiết và kịp thời trong môi trường giáo dục hiện nay. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu rõ thế nào là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và các quy định liên quan hiện nay ra sao.

Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học thì danh dự là sự coi trọng của dư luận xã hội, dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp. Nhân phẩm là phẩm giá và giá trị con người.

Hiến pháp 2013 và BLDS 2015 quy định mọi người được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm; không bị bất kỳ hình thức đối xử nào xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm. Danh dự, nhân phẩm của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ và là một trong những quyền về nhân thân.

Luật Giáo dục 2019 ghi nhận các quyền và nghĩa vụ của giáo viên và học sinh, trong đó có quyền được tôn trọng và bảo vệ danh dự, nhân phẩm.

Theo luật sư (LS) Nguyễn Sơn Lâm, Đoàn LS TP.HCM, khoản 4 Điều 70 Luật Giáo dục quy định một trong những quyền của nhà giáo là được tôn trọng, bảo vệ danh dự, nhân phẩm. Khi người nào đó (người dân, giáo viên, sinh viên, phụ huynh..) có lời nói hoặc hành động làm tổn thương, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của nhà giáo là vi phạm. Chẳng hạn như nói xấu, chửi mắng, nói không đúng sự thật nhằm mục đích hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm của giáo viên.

Tại Điều 82 luật này quy định người học có nhiệm vụ rèn luyện theo quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục; tôn trọng nhà giáo, cán bộ và người lao động của cơ sở giáo dục. Điều 89 cũng quy định về trách nhiệm của nhà trường phải thực hiện quy tắc ứng xử; chủ động phối hợp với gia đình và xã hội bảo đảm an toàn cho người dạy và người học. Điều 90 quy định trách nhiệm của gia đình là phải tôn trọng nhà giáo, không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự nhà giáo, tư vấn luật hình sự chi tiết

giao vien xuc pham danh du hoc sinh
giáo viên xúc phạm danh dự học sinh

Giáo viên có được chê bai, xúc phạm danh dự nhân phẩm học sinh không?

Căn cứ Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền được bảo vệ danh dự nhân phẩm:

Điều 34. Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín

Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.

Việc bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín có thể được thực hiện sau khi cá nhân chết theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc con thành niên; trường hợp không có những người này thì theo yêu cầu của cha, mẹ của người đã chết, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.

Trường hợp không xác định được người đã đưa tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình thì người bị đưa tin có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố thông tin đó là không đúng.

Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.”

Căn cứ Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thiệt hại do bị xúc phạm danh dự nhân phẩm:

“Điều 592. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;

c) Thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm không quá mười lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Theo đó, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Một cá nhân sẽ bị xúc phạm danh dự nhân phẩm khi có thông tin sai sự thật về bản thân người đó.

Cho nên việc giáo viên xúc phạm bạn, gây ảnh hưởng đến tinh thần và việc học tập của bạn là vi phạm quy định của pháp luật và có thể sẽ phải bồi thường nếu có yêu cầu từ bạn.

Giáo viên xúc phạm danh dự nhân phẩm của học sinh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?

Căn cứ Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi điểm e khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định tội làm nhục người khác:

Điều 155. Tội làm nhục người khác

Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Luật sư bào chữa hình sự chi tiết. 

b) Làm nạn nhân tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo đó nếu mức độ nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mình có thể làm đơn tố cáo đến cơ quan công an tại địa phương để được thụ lý, giải quyết.

Câu hỏi thường gặp

Người học có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giáo viên có thể bị xử lý ra sao?

Người học có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giáo viên có thể bị xử phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Và có thể bị phạt đến 15.000.000 đồng nếu hành vi đó vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 04/2021/NĐ-CP.

Giáo viên xăm mình có phải là hành vi vi phạm pháp luật không?

Pháp luật không có quy định về việc cấm giáo viên xăm mình. Tuy nhiên, nhìn từ vị trí là một giáo viên; là một trong những nhân tố hình thành nên tính cách của học sinh; học sinh có thể bị tác động bởi sự tò mò, và có thể thử xăm mình. Điều này có lẽ là một sự tác động không mấy tích cực đến đời sống của các em.

Giáo viên có được phép thành lập công ty không?

Giáo viên được coi là viên chức. Theo quy định của pháp luật, giáo viên không được phép thành lập công ty.

Với năng lực pháp lý của mình, Luật Trần và Liên Danh cam kết thực hiện việc tư vấn đúng pháp luật và bảo vệ cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật và trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển con người, nâng cấp hệ thống để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn!

Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin và nội dung tư vấn pháp luật của Luật Trần và Liên Danh liên quan đến giáo viên xúc phạm danh dự học sinh. Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline Công ty luật để được giải đáp nhanh chóng, chu đáo và miễn phí!

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139