Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh

Bạn đang có nhu cầu làm thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh, nhưng chưa biết hồ sơ và yêu cầu thành lập như thế nào. Cùng tìm hiểu chi tiết, hướng dẫn đầy đủ về Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh ngay trong bài viết sau đây của chúng tôi nhé!

Khi thành lập địa điểm kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Khi thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh (theo mẫu tại Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hợp người có thẩm quyền thành lập địa điểm kinh doanh ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh thì ngoài hồ sơ nêu trên, người nộp cần có các giấy tờ sau:

Trường hợp ủy quyền cho cá nhân: 

Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục

Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân được ủy quyền.

Trường hợp ủy quyền cho tổ chức: 

Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến thành lập địa điểm kinh doanh 

Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục 

Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân người được giới thiệu.

Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích:

Nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Thông báo lập địa điểm kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên doanh nghiệp và Mã số doanh nghiệp

Tên địa điểm kinh doanh

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn; Xã/Phường/Thị trấn; Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh; Tỉnh/Thành phố.

Ngành, nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh (chỉ đăng ký theo phạm vi hoạt động của doanh nghiệp)

Thông tin liên quan đến người đứng đầu địa điểm kinh doanh (Họ tên, Giấy tờ pháp lý, Địa chỉ thường trú, Địa chỉ liên lạc)

Thông tin về chi nhánh chủ quản trong trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh: Tên chi nhánh, Địa chỉ chi nhánh, Mã số chi nhánh

Thông tin đăng ký thuế

Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp; họ, tên và chữ ký của người đứng đầu chi nhánh nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Thủ tục nộp hồ sơ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp nộp Thông báo lập địa điểm kinh doanh: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Phòng đăng ký kinh doanh xem xét và giải quyết hồ sơ: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Cách thức nộp hồ sơ thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phương thức sau đây:

– Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh

– Nộp qua dịch vụ bưu chính;

– Nộp qua mạng thông tin điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

So sánh giữa địa điểm kinh doanh và chi nhánh:

Tiêu chí

Chi nhánh công ty

Địa điểm kinh doanh

Chức năng

Chức năng kinh doanh

Chức năng đại diện theo ủy quyền

Chức năng kinh doanh

Hình thức hạch toán

Hạch toán phụ thuộc

Hạch toán độc lập

Phụ thuộc vào công ty mẹ

Mã số thuế 

Có mã số thuế riêng

Không có mã số thuế riêng

Hóa đơn GTGT

Có hóa đơn GTGT, tùy theo nhu cầu chi nhánh

Không có hóa đơn GTGT

Con dấu

Được phép khắc con dấu riêng theo nhu cầu, không bắt buộc

Không có con dấu riêng

Ký hợp đồng

Được ký hợp đồng (bởi người đứng đầu/ đại diện pháp luật/ đại diện ủy quyền)

Không được ký hợp đồng

Phạm vi 

thành lập

Có thể thành lập trong phạm vi cùng tỉnh hoặc khác tỉnh

– Nếu phụ thuộc công ty mẹ thì có thể thành lập cùng tỉnh hoặc khác tỉnh

– Nếu phụ thuộc chi nhánh phải thành lập cùng tỉnh với chi nhánh

Hình thức kế toán và kê khai thuế

Hạch toán phụ thuộc:

– Nếu cùng tỉnh: Công ty mẹ chịu trách nhiệm làm báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo thuế hàng quý, hàng năm, sử dụng chữ ký số công ty mẹ để nộp thuế môn bài.

– Nếu khác tỉnh: Chi nhánh sẽ phải khắc con dấu riêng, mua chữ ký số riêng để nộp thuế môn bài, nộp thuế GTGT, làm báo thuế hàng quý nhưng báo cáo tài chính cuối năm công ty mẹ sẽ quyết toán.

Hạch toán độc lập:

Cùng tỉnh hoặc khác tỉnh đều phải mua chữ ký số riêng, làm khai thuế ban đầu, làm báo thuế hàng quý, nộp thuế môn bài, thuế TNDN, thuế GTGT và quyết toán thuế cuối năm (tương tự như doanh nghiệp).

– Nếu cùng tỉnh: Công ty mẹ chịu trách nhiệm khai thuế cho địa điểm kinh doanh như nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài.

– Nếu khác tỉnh: Phải làm thủ tục xin cấp MST, kê khai lệ phí môn bài, , nộp thuế GTGT.

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh
Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh

Một số câu hỏi liên quan đến Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh

Có thể thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh không?

Có. Nếu trước đây địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chỉ có thể thành lập trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh thì hiện nay doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh của công ty hoặc địa điểm kinh doanh của chi nhánh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thành lập địa điểm kinh doanh có được miễn thuế môn bài không?

Khi doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp được miễn thuế môn bài thì địa điểm kinh doanh mới thành lập cũng sẽ được miễn thuế môn bài theo chi nhánh hoặc doanh nghiệp chủ quản. Trường hợp doanh nghiệp đã hoạt động từ các năm trước rồi sau đó mới thành lập địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh thành lập vẫn phải nộp thuế môn bài.

Công ty được thành lập tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

Không hạn chế số lượng địa điểm kinh doanh được lập cho 01 công ty.

Địa điểm kinh doanh có phải mua chữ ký số riêng không?

Nếu địa điểm kinh doanh không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh thì không cần mua chữ ký số, nếu phát sinh mua bán hàng hóa thì cần mua chữ ký số riêng cho địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh có phải kê khai thuế hàng quý không?

Đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh phát sinh hoạt động kinh doanh: địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi địa điểm đặt địa chỉ.

Trường hợp không phát sinh hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh thì không phải kê khai chỉ cần thực hiện: Đăng ký cam kết không phát sinh hoạt động kinh doanh cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

Lưu ý khi sử dụng Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh

Mỗi địa điển kinh doanh của doanh nghiệp dù không phát sinh nghĩa vụ kê khai thuế, mở sổ sách kế toán riêng nhưng phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm (khác với văn phòng đại diện công ty không phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế môn bài).

Đối với địa điểm kinh doanh có địa chỉ cùng với tỉnh, thành phố với doanh nghiệp hoặc chi nhánh chủ quản thì chỉ phải kê khai và đóng thuế môn bài theo địa chỉ của doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

Đối với địa điểm kinh doanh không phát sinh hoạt động kinh doanh thì: Đăng ký cam kết không phát sinh hoạt động kinh doanh;

Đối với địa điểm kinh doanh phát sinh hoạt động kinh doanh: địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh; kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế nơi địa điểm đăng ký hoạt động.

Các bước tiến hành Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh

Sau khi nhận được thông tin về tên, vị trí đặt, số điện thoại của địa điểm kinh doanh, người đứng đầu địa điểm kinh doanh, Luật Trần và Liên danh sẽ soạn hồ sơ và chuyển cho Quý khách hàng ký tên.

Thành phần hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh.

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh

Sau khi nhận được hồ sơ có đầy đủ chữ ký của quý khách hàng, Luật Trần và Liên danh sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh và theo dõi cho tới khi ra được kết quả cho Quý khách.

Kết quả Quý khách hàng nhận được khi thực hiện Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh tại Công ty Luật Trần và Liên danh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ nội bộ để lưu tại văn phòng.

Lưu ý:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh thành phố nơi địa điểm thành lập.

Tên địa điểm kinh doanh phải phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

Thủ tục cần làm sau khi sử dụng Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh

Treo biển hiệu tại địa điểm kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh đóng thuế môn bài là 1.000.000 đồng/năm nếu công ty năm thành lập không được miễn thuế môn bài.

Kê khai, báo cáo thuế tại cơ quan thuế quản lý của địa điểm kinh doanh nếu phát sinh hoạt động kinh doanh (nếu khác tỉnh so với trụ sở chính của công ty mẹ).

Điều Thực Sự Khác Biệt Của Luật Trần Và Liên Danh:

(1) Luật sư tư vấn pháp luật, Tư vấn viên pháp lý sẽ là người trực tiếp tư vấn, trao đổi, xử lý công việc của khách hàng mà mình tiếp nhận. 

(2) Tất cả các chi phí sẽ luôn được thông báo với khách hàng một cách rõ ràng, minh bạch, có hóa đơn chứng từ đầy đủ. 

(3) Luật Trần và Liên danh luôn bám sát công việc đang giải quyết, cập nhật thường xuyên về tiến triển công việc để khách hàng nắm bắt. 

 (4) Các tài liệu mà khách hàng cung cấp, cũng như kết quả sau khi hoàn thành đều được chúng tôi giao tận tay khách hàng và tuyệt đối giữ bí mật thông tin. 

(5) Khách hàng luôn được lắng nghe, thấu hiểu, được tham vấn đưa ra quyết định tối ưu nhất và hài lòng nhất;

(6) Luật Trần và Liên danh có thể cung cấp tư vấn trực tiếp bằng các ngoại ngữ: tiếng Anh.

Ngoài việc cung cấp tư vấn luật đối với những lĩnh vực đã nêu trên, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về luật, pháp luật hình sự, hành chính, tham gia đại diện theo ủy quyền của khách hàng giải quyết các vụ việc với cơ quan Tòa án. Hơn hết chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến vô cùng tiện lợi và hữu ích. 

Trên đây là bài viết tư vấn về Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh tại Bắc Ninh của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234