CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆPjpg

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆPjpg

Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là gì?

Theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005:  Chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.(Khoản 1, Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.(khoản 1, Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ 2005)

Bản chất

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chỉ chuyển giao quyền sử dụng. Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp vẫn là bên chuyển giao. Bên nhận chuyển giao chỉ có quyền sử dụng đối với đối tượng sở hữu công nghiệp.

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu chuyển giao tất cả các quyền của mình sang cho bên nhận chuyển giao. Bên nhận chuyển giao sẽ là chủ sở hữu mới đối với đối tượng sở hữu công nghiệp. Bên chuyển giao sẽ chấm dứt quyền sở hữu đối với đối tượng.

Các dạng của hợp đồng quyền sử dụng và chuyển nhượng đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có các loại hợp đồng sau đây:

Hợp đồng độc quyền.

Hợp đồng không độc quyền.

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp

Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có một dạng hợp đồng duy nhất. Theo đó, bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt quyền sở hữu. Bên nhận chuyển nhượng sẽ là chủ sở hữu mới.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định Luật sở hữu trí tuệ thì Hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp,hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm:

Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;

Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng;

Bản gốc văn bằng bảo hộ đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;

Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu,văn bản giải trình lý do không đồng ý của bất kỳ đồng chủ sở hữu nào về việc chuyển giao quyền nếu quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu chung;

Chứng từ nộp phí,lệ phí;

Giấy uỷ quyền nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện.

Hạn chế việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.

Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba. Trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế.

Chuyển nhượng quyền sử hữu đối tượng sở hữu công nghiệp

Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

Quyền đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng.

Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

Trên đây là bài viết về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về sở hữu trí tuệ hoặc tất cả những dịch vụ khác liên quan. Vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trần và Liên danh theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh

Điện thoại: 024-6292- 6678

Di Động: 0969-078- 234

Email: lienhe@luatsutran.vn

Website: luatsutran.vn

Địa chỉ: Phòng 11.11, Tòa nhà C37 Bộ Công An, Số 17 Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác vui lòng gọi hotline để được tư vấn.

 

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139