Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên

chuyen doi loai hinh doanh nghiep

Chuyển đổi từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp (Công ty mới);
– Danh sách thành viên;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực thành viên là cá nhân (CCCD; CMND; Hộ chiếu) và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác;
– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác;

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139