Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Dịch vụ luật sư bào chữa hình sự tại Quảng Bình

Các bước thành lập công ty TNHH 1 thành viên như thế nào ? Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên là việc không dễ đối với tổ chức/cá nhân lần đầu thành lập. Do đó, việc lựa chọn công ty tư vấn trong trường hợp này là rất cần thiết, Luật Trần và Liên Danh là đơn vị hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH sẽ mang lại cho khách hàng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Nội dung chính bài viết

Công ty tnhh 1 thành viên là gì

Theo quy định tại Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

So sánh công ty tnhh 1 thành viên và công ty tnhh 2 thành viên

Tiêu chí

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Về số lượng thành viên

Chỉ có 1 thành viên tham gia góp vốn và là chủ sở hữu công ty.

Có 2 thành viên đến tối đa 50 thành viên góp vốn và là các chủ sở hữu công ty.

 

Về thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty

Công ty TNHH tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải chuyển đổi thành loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

 • Tăng vốn góp của thành viên;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Công ty có thể giảm vốn bằng cách mua lại phần vốn góp của thành viên.

Về chuyển nhượng vốn góp

Chủ sở hữu công ty có toàn quyền chuyển nhượng và định đoạt toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty.

 

Thành viên của công ty muốn chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác thì phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại.

Các thành viên còn lại có quyền ưu tiên mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày chào bán và sau đó nếu các thành viên còn lại không mua, thành viên đó có quyền chuyển nhượng cho bên thứ ba với cùng điều kiện và điều khoản đã chào bán cho các thành viên còn lại.

Về cơ cấu tổ chức

Không bắt buộc phải có Hội đồng thành viên.

Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

 • Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trách nhiệm đối với vốn góp

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Các thành viên công ty cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.

Các đặc điểm giống nhau giữa công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Cả công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên đều có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên đều có thể là tổ chức hoặc cá nhân là thành viên góp vốn.
 • Thành viên công ty, chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp của mình.
 • Công ty có thể điều chỉnh việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Theo đó việc giảm vốn điều lệ chỉ có thể thực hiện sau 02 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đáp ứng các điều kiện cụ thể (trừ trường hợp thành viên công ty không thanh toán đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty);
 • Không bắt buộc phải thành lập ban kiểm soát;
 • Thủ tục pháp lý về gia nhập thị trường, rút lui thị trường giống nhau: Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục phá sản, thủ tục giải thể công ty.
 • Không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp công ty TNHH chuyển thành công ty cổ phần.
 • Cả hai loại hình công ty đều được phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phí thành lập công ty tnhh một thành viên

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 24, 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP; Thông tư 47/2019/TT-BTC; Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 885/QĐ-BKHĐT; Phụ lục I.2, I.10 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.

Đăng ký thành lập công ty tnhh một thành viên ở đâu

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những yếu tố bắt buộc theo pháp luật hiện hành chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên sẽ tiến hành đăng ký thành lập ở:

– Đối với trường hợp đăng ký trực tiếp: người nộp hồ sơ tiến hành các thủ tục thành lập công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi công ty đặt trụ sở chính.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên công ty yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lâp công ty hoặc công ty đó trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

– Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (online):

+ Nếu doanh nghiệp sử dụng chữ ký số: Người nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục thành lập công ty theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Sau khi hoàn thành người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

+ Nếu doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh: Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện các thủ tục thành lập công ty theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Luật Trần và Liên Danh tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty TNHH một thành viên để khách hàng chuẩn bị.
 • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Luật Trần và Liên Danh luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
 • Nếu khách hàng tự nộp hồ sơ thì vui lòng liên hệ tới Luật Trần và Liên Danh để được cung cấp mẫu giấy đề nghị thành lập công ty miễn phí.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty

 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, ngay khi nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên thì người nộp hồ sơ cũng đồng thời nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cùng hồ sơ thành lập công ty. Do đó, ngay khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cũng đồng thời được công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên
thủ tục thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Bước 4: Thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Khắc con dấu công ty;
 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử thực hiện nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài;
 • In và đặt in hóa đơn;
 • Góp vốn đầy đủ đúng hạn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp đăng ký kinh doanh.

Phương thức nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Các lưu ý sau khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục đăng ký thành lập, chủ doanh nghiệp cần thực hiện thêm một số các hoạt động để đảm bảo cho quá trình hoạt động ở giai đoạn đầu.

Mở tài khoản ngân hàng cho công ty

Người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ tiến hành đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Bản công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (01 bản).
 • Giấy xác thực thông tin cá nhân người đại diện của công ty TNHH (Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân/Thẻ chứng minh nhân dân).

Căn cứ theo Hướng dẫn Đăng ký Doanh nghiệp tại Thông tư số 01/2021/TT- BKHĐT có hiệu lực từ 01/05/2021. Doanh nghiệp không cần phải làm thủ tục kê khai STK ngân hàng với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Đăng ký chữ ký số

Chủ công ty TNHH cần đăng ký nộp thuế điện tử từ ngân hàng mà doanh nghiệp đã thực hiện mở tài khoản.

Kê khai và nộp thuế môn bài

Chiếu theo nội dung quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, công ty trách nhiệm hữu hạn thành lập năm 2021 được miễn thuế môn bài. Tuy vậy, công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế môn bài như quy định.

Làm biển và treo biển tại trụ sở chính

Treo biển công ty tại trụ sở chính là nghiệp vụ bắt buộc thực hiện trong quá trình thành lập. Trên biển treo trụ sở chính cần có các thông tin bắt buộc sau:

 • Tên công ty.
 • Địa chỉ trụ sở.
 • Số điện thoại hoặc email.

Mua chữ ký số điện tử (Token)

Doanh nghiệp vào trang thuế điện tử để mua chữ ký số. Token được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp ký các tài liệu, văn bản điện tử như hợp đồng, các giấy tờ giao dịch.

Phát hành hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp thực hiện hồ sơ phát hành hóa đơn điện tử qua mạng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Quyết định phát hành hóa đơn.
 • Mẫu hóa đơn.

Từ 02 – 03 ngày kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ sẽ tiến hành xem xét hồ sơ. Tuy nhiên một số chi cục thuế sẽ yêu cầu nộp bản gốc của bộ hồ sơ đề nghị phát hành hoá đơn. Cơ quan thuế có thể kiểm tra trụ sở trước/sau khi ra quyết định phát hành hóa đơn.

Dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là một trong những dịch vụ mà Luật Trần và Liên Danh cung cấp tới khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến những gì nhanh chóng và hiệu quả nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ của mình.

Bước 1. Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Luật Trần và Liên Danh tư vấn cho khách hàng hiểu rõ hơn về công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cũng như các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không có quyền phát hành cổ phần. Chỉ được phát hành trái phiếu không chuyển đổi.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Thành viên của công ty là các tổ chức, cá nhân với số lượng từ 2 đến không quá 50 người. Và tất cả đều phải chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi góp vốn. Loại hình doanh nghiệp này không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Bước 2: Ký Hợp đồng và ứng tiền dịch vụ, nhận các thông tin chính xác để soạn hồ sơ từ khách hàng

Bước đầu, khách hàng sẽ phải cung cấp chính xác các thông tin về Tên công ty, Địa chỉ trụ sở công ty, Ngành nghề đăng ký kinh doanh; Tên người đại diện theo pháp luật…

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ và trình khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ

Bước 4: Nộp hồ sơ và tương tác với cơ quan nhà nước

Sau khi chuẩn bị hồ sơ và trình khách hàng ký, Chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ với cơ quan nhà nước. 

Nộp hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ bản mềm lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bản mềm là các giấy tờ tài liệu scan. Sau khi nộp hồ sơ, nhận thông báo sau khoảng thời gian là ba ngày làm việc.

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, Chuyên viên của chúng tôi sẽ nộp hồ sơ bản cứng đến Phòng đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Chuyên viên Phòng đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết giấy biên nhận giao cho người nộp hồ sơ. 

Bước 5: Bàn giao kết quả công việc cho khách hàng.

Trên đây cung cấp thông tin hữu ích giúp bạn thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Nếu còn thắc mắc hoặc muốn sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại công ty luật, vui lòng liên hệ để được hướng dẫn và tư vấn hỗ trợ.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139