THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Cơ sở pháp lý của Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mai:

Luật Thương mại năm 2005.

Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ.

Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/05/2006 của Bộ Thương mại

Đối tượng giải quyết:

Thương nhân có trụ sở chính đóng tại Việt nam.

Thương nhân có dự kiến hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước trừ hoạt động chuyển giao qua ranh giới Khu chế xuất, Khu phi thuế quan hoặc các khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ thủ tục nhượng quyền thương mại:

Hồ sơ đăng ký lần đầu:

Căn cứ vào Điều 19 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như sau:

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại;

Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu (trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là nhượng quyền thứ cấp);

(Chú ý: Nếu các loại giấy tờ tại điểm d và e được thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và được công chứng bởi cơ quan công chứng trong nước)

Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Căn cứ vào Điều 20 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại như sau:

Bên dự kiến nhượng quyền thương mại có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo thủ tục sau đây:

a) Gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó.

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

d) Các thời hạn nêu tại khoản này không kể thời gian Bên dự kiến nhượng quyền sửa đổi; bổ sung hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

đ) Sau khi hết thời hạn quy định tại khoản này; mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

Địa điểm gửi hồ sơ

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp.

Theo quy định trên của pháp luật; cần gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Bộ Công thương nếu công ty nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

Sở Thương mại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty bạn dự kiến nhượng quyền đăng ký kinh doanh nếu công ty bạn nhượng quyền thương mại trong nước.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan nhà nước sẽ thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại; vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. Đồng thời thông báo bằng văn bản cho công ty bạn về việc đăng ký đó.

Trên đây là bài viết về thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại. Nếu có vấn đề cần tư vấn hỗ trợ về dịch vụ pháp luật. Bạn vui lòng liên hệ với Công ty Luật Trần và Liên danh theo thông tin dưới đây:

Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh

Điện thoại: 024-6292- 6678

Di Động: 0969-078- 234

Email: lienhe@luatsutran.vn

Website: luatsutran.vn

Địa chỉ: Phòng 11.11, Tòa nhà C37 Bộ Công An, 17 phố Tố Hữu, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất. Vui lòng gọi hotline để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

 

 

 

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139