gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động đối với người nước ngoài tại Việt Nam được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động có... Read more »
làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hiện nay, Việt Nam đang ngày càng hội nhập, nên nhu cầu sử dụng chuyên gia và lao động nước ngoài của các doanh nghiệp tại Việt Nam đang ngày càng gia... Read more »
Ad Widget
thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Thủ tục xin miễn giấy phép lao động

Người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam, bắt buộc họ phải có 1 trong 2 loại giấy phép sau: Giấy phép lao động Việt Nam hoặc Giấy miễn giấy... Read more »
xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động là văn bản cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trên giấy phép lao động có ghi rõ thông tin về người... Read more »
giấy phép icp

Giấy phép icp

Giấy phép icp là giấy phép cung cấp thông tin trên thiết lập trang tin điện tử trên Internet. Giấy phép này trước đây do cơ quan Bộ Văn hóa Thông tin... Read more »
gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Người nước ngoài có thẻ tạm trú được phép cư trú tại Việt Nam trong một thời gian nhất định. Và trước khi thẻ tạm trú hết hạn, nếu vẫn có nhu... Read more »
hồ sơ xin giấy phép lao động

Hồ sơ xin giấy phép lao động

Để người lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài cần có giấy phép lao động. Hồ sơ xin giấy phép lao động... Read more »
điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân. Để được cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân cần... Read more »
chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng

Chỉ huy trưởng công trình là gì? Điều kiện làm chỉ huy trưởng công trình xây dựng. Để được làm Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng cần phải đáp ứng những... Read more »
Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234