Đòi nợ cho công ty nước ngoài

đòi nợ cho công ty nước ngoài

Doanh nghiệp cần làm gì khi muốn thu hồi nợ phát sinh từ hợp đồng kinh tế, phát sinh từ hoạt động đầu tư kinh doanh? Luật Trần và Liên Danh chia sẻ kinh nghiệm thực hiện thủ tục đòi nợ cho công ty nước ngoài và các phương thức thu hồi nợ xấu doanh nghiệp thường dùng để Quý khách hàng tham khảo.

Quy định về Công nợ của doanh nghiệp và Cách thu hồi công nợ

Công nợ là quá trình ghi nhận và theo dõi các khoản phải thu khách hàng khi doanh nghiệp thực hiện cung cấp sản phẩm hay hàng hóa dịch vụ, hoặc có thể là các khoản phải trả khách hàng phát sinh khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu, sản phẩm, hàng hóa dịch vụ từ doanh nghiệp khác.

Đối với các khoản công nợ của doanh nghiệp được phân thành công nợ phải trả và công nợ phải thu.

Công nợ phải thu: Là các khoản phải thu của doanh nghiệp bao gồm tiền bán sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, đối tác mà chưa thu được, các khoản cho vay, đầu tư..

Công nợ phải trả bao gồm: khoản phải trả cho nhà cung cấp về vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp chưa thanh toán cho đơn vị liên quan. Công nợ phải trả được kế toán công nợ theo dõi theo từng đối tượng cụ thể.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có các khoản công nợ khác như các khoản phải thu hộ nội bộ, khoản tạm ứng, tiền bồi thường, khoản phải trả cho công nhân viên, phải nộp cho nhà nước… những khoảng này cần phải được kế toán công nợ của Công ty theo dõi.

Điều cần biết khi đòi nợ

Giá trị pháp lý của thỏa thuận vay mượn tiền

Bạn chỉ có quyền thực hiện việc yêu cầu trả nợ khi nghĩa vụ trả nợ được tạo lập từ khoản vay mượn, từ nghĩa vụ thực hiện việc hoàn trả tiền, tài sản hợp pháp. Do đó điều đầu tiên cần nghĩ đến khi thu hồi nợ đó là đánh giá tính pháp lý của các tài liệu hiện có của bạn, cụ thể:

Đánh giá xem giấy vay mượn tiền có nội dung gì trái luật không (Thông thường điều khoản trái luật phổ biến là mức lãi suất).

Đánh giá thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả nợ và thời hiệu khởi kiện đòi nợ để xác định các biện pháp có thể áp dụng khi đòi nợ.

Đánh giá các chứng từ giao nhận tiền có hợp pháp không.

Đánh giá lại số tiền yêu cầu hoàn trả có đúng không.

Xác minh đối tượng thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Có hai vấn đề bạn cần xác minh để đánh giá tính khả thi của từng phương pháp thu hồi nợ, cụ thể

Xác minh khả năng trả nợ của đối tượng vay nợ. Việc xác minh này hiện không quá phức tạp bởi trên cổng thông tin điện tử quốc gia có đăng tải đầy đủ báo cáo tài chính các năm của một doanh nghiệp. Hoặc bạn có thể xác minh dựa trên các thông tin thực tế.

Xác định số đối tượng đòi nợ: Nhiều trường hợp có nhiều chủ nợ đòi nợ một doanh nghiệp cùng một thời điểm, do đó rất dễ xảy ra trường hợp có người yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản doanh nghiệp vay nợ, khi đó mặc dù đóng án phí nhưng Tòa án sẽ đình chỉ giải quyết vụ án của bạn.

Cách thu hồi công nợ cho doanh nghiệp

Để thực hiện tốt việc thu hồi công nợ, doanh nghiệp cần phải theo dõi thường xuyên công nợ Doanh nghiệp, định kỳ đối chiếu công nợ. Để thực hiện tốt quá trình thu hồi công nợ hiệu quả, ngoài những kỹ năng và bản lĩnh cần có của người thu hồi nợ, các doanh nghiệp cần có cách thu hồi công nợ theo quy trình và lộ trình cụ thể thu hồi công nợ hợp lý.

Để giúp doanh nghiệp thu hồi Công nợ hiệu quả, sau đây chúng tôi sẽ đưa ra cách thu hồi công nợ cơ bản để thu hồi công nợ cho doanh nghiệp cụ thể như sau:

Cách thu hồi công nợ bằng việc xác minh hồ sơ Công nợ đến hạn của Khách hàng khi thu hồi công nợ

+ Xác minh tính pháp lý hồ sơ nợ là xem xét đối chiếu lại toàn bộ chứng từ nợ của khách hàng cung cấp có đủ cơ sở pháp lý hay không.

+ Xác minh thông tin của Bên nợ, nếu là Tổ chức thì kiểm tra trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp về trình trạng hoạt động của doanh nghiệp, xác minh thông tin trên sở kế hoạch và đầu tư về thông tin của Doanh nghiệp, về số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Nếu là cá nhân thì xác minh địa chỉ thường trú, chỗ ở hiện tại của họ.

+ Xác minh sơ bộ về khả năng thanh toán nợ của người nợ của Khách hàng, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Ví dụ: Nếu bên nợ là doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó có nhiều tài sản hay không, có mắc nợ nhiều người hay không, có rơi vào tình trạng phá sản hay không? Có thể xác minh thêm về tài khoản ngân hàng của công ty. Nếu là cá nhân thì cá nhân đó có tài sản xe, nhà cửa gì không, cá nhân đang đứng tên sở hữu bất động sản hay tài sản nào không? có đang làm việc tại đâu có nguồn thu nhập hay không?

Cách thu hồi công nợ bằng việc tiếp cận thương lượng thu hồi nợ

+ Qua quá trình xác minh hồ sơ nợ thấy hợp lệ và có căn cứ pháp lý để thu hồi.

Doanh nghiệp sẽ soạn thông báo về việc yêu cầu thanh toán công nợ, trong thông báo đó thể hiện số Công nợ cần thanh toán, căn cứ pháp lý, các tài liệu cứ kèm theo và ấn định thời gian để thanh toán, và thông tin liên hệ cần thiết khi cần trao đổi. Trong thời gian này nếu người nợ có thiện chí hợp tác trả nợ thì Doanh nghiệp sẽ thu hồi nợ theo phương thức thỏa thuận.

+ Ngược lại trong thời gian Doanh nghiệp thông báo tiếp cận bên nợ, mà người nợ tỏ thái độ không thiện chí trả nợ thì Doanh nghiệp sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết kiện người nợ ra cơ quan pháp luật: Cụ thể tùy từng hồ sơ thu hồi công nợ cụ thể mà đưa ra hướng giải quyết, có thể là áp dụng thủ tục khởi kiện theo hướng yêu cầu thanh toán công nợ hoạch áp dụng hình thức khởi kiện đề nghị tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp.

Cách thu hồi công nợ bằng việc khởi kiện đòi nợ

Sau khi tiếp cận bên nợ để thương lượng thu hồi nợ mà người nợ không có thiện chí hợp tác giải quyết nợ thì Doanh nghiệp nhờ Văn phòng luật sư/ Công ty Luật chúng tôi sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý khởi kiện bên nợ ra pháp luật giải quyết như:

+ Làm đơn khởi kiện thu nợ hoặc đề nghị Tòa án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đang nợ.

+ Soạn thảo thông báo khởi kiện gửi đến bên nợ;

+ Nộp đơn khởi kiện;

+ Làm đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để tránh bên nợ tẩu tán tài sản.

+ Tham gia vụ kiện, trình bày ý kiến để bảo vệ quyền lợi của khách hàng ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm khi có giấy triệu tập của tòa án;

+ Hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án khi có bản án có hiệu lực pháp luật.

+ Khách hàng phải tự chi phí cho vụ kiện như: (án phí, phí, lệ phí khác nếu có).

+ Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ cử Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại cơ quan tiến hành tố tụng.

đòi nợ cho công ty nước ngoài
đòi nợ cho công ty nước ngoài

Thù lao luật sư khi thu hồi công nợ cho khách hàng

+ Chi phí đi lại của Luật sư để giúp khách thu hồi công nợ.

+ Thù lao trích thưởng của khách hàng khi Luật sư thu hồi nợ cho Khách hàng: Thỏa thuận đòi được nợ thì tiền thù lao sẽ được tính: 10% đến 25% trên tổng giá trị nợ thu được. Tùy theo tính phức tạp của một hồ sơ và thời gian Công sức của Luật sư bỏ ra để thực hiện thu hồi công nợ.

Dịch vụ tư vấn cách đòi nợ cho công ty nước ngoài của Công ty TNHH Luật Trần và Liên Danh

Những ai cần Luật sư tư vấn pháp luật?

Pháp luật điều chỉnh mọi quan hệ xã hội, do vậy, bất cứ người dân nào cũng đều có thể có nhu cầu tư vấn pháp luật. Phần lớn người dân đều không nắm được các quy định pháp luật nên khi gặp bất cứ vướng mắc nào hay khó khăn trong quá trình thủ tục, giải quyết các vụ việc đều rất lúng túng.

Trong những trường hợp này, ngoài việc tham khảo các tin tức, bài viết pháp luật của các trang báo, trang luật chính thống thì cách tốt nhất cho người dân là liên hệ tới các công ty luật uy tín, điển hình như Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc, tình huống pháp lý trực tuyến một cách nhanh chóng nhất.

Sứ mệnh lớn nhất của Luật Trần và Liên Danh là làm cho pháp luật đến gần nhất với người dân Việt Nam. Về tầm nhìn, Luật Trần và Liên Danh hướng đến trở thành một tổ chức hành nghề Luật sư vươn mình ra thế giới với đội ngũ Luật sư, Chuyên gia tài đức vẹn toàn, hiện đại, chuyên nghiệp, thích ứng cao.

Hiện nay khách hàng có thể liên hệ cho Luật Trần và Liên Danh qua rất nhiều cách thức khác nhau để được tư vấn pháp luật:

Tư vấn pháp luật qua Hotline.

Hình thức kết nối nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất là đặt câu hỏi tư vấn pháp luật qua Tổng đài tư vấn pháp luật online 24/24 của Luật Trần và Liên Danh.

Với phương thức này, bạn chỉ cần gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại và đặt các câu hỏi, yêu cầu tư vấn pháp luật của mình cho Luật sư, chuyên viên tư vấn, Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư;

Đây là phương thức được nhiều người lựa chọn nhất bởi bạn sẽ không phải di chuyển đi đâu cả, dù bạn đang ở bất cứ nơi nào, ở đâu trên phạm vi lãnh thổ, chỉ cần nhấc máy lên và bấm gọi ngay cho Tổng đài, các thành viên của Luật Trần và Liên Danh luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho bạn.

Vì vậy, để bất cứ khi nào gặp vướng mắc pháp lý cần Luật sư tư vấn đều có thể được hỗ trợ nhanh nhất, bạn hãy lưu ngay số của Luật Trần và Liên Danh vào danh bạ ngay lúc này!

Bạn lưu ý, giờ làm việc của Tổng đài là từ 07h45 đến hết 21h30 đêm vào tất cả các ngày trong tuần (Cả thứ 7 và Chủ nhật). Chỉ cần các bạn có nhu cầu, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn hỗ trợ giải đáp thắc mắc của bạn!

Tư vấn pháp luật qua trang mạng xã hội

Ngoài phương thức tư vấn pháp luật miễn phí điện thoại, bạn cũng có thể liên hệ với Luật Trần và Liên Danh qua một số cách khác như gửi thắc mắc, vấn đề vướng mắc

của mình qua Zalo, Facebook, Google Map,… của Luật Trần và Liên Danh để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Tuy nhiên, điểm hạn chế của việc tư vấn pháp luật qua những kênh này là nó chỉ phù hợp để phục vụ hỗ trợ tư vấn những vấn đề pháp lý đơn giản, tốc độ phản hồi của Luật sư không nhanh chóng như phương thức liên hệ trực tiếp qua Tổng đài. Lý do là bởi số lượng cuộc gọi qua Tổng đài rất lớn, các Luật sư phải ưu tiên giải đáp thắc mắc qua điện thoại và cả trực tiếp tại văn phòng.

Tư vấn pháp luật qua Email

Một cách thức khác để nhận được tư vấn chi tiết, cụ thể từ Luật sư là tư vấn pháp lý qua hòm thư Email. Với phương thức này, bạn chỉ cần gửi thắc mắc của mình cho chúng tôi, chúng tôi sẽ soạn thư tư vấn chi tiết cho bạn bao gồm cả hướng dẫn giải quyết vụ việc và cả các cơ sở pháp lý dành riêng cho trường hợp của bạn.

Bạn có thể đọc đi đọc lại để hiểu kỹ và sử dụng làm tài liệu để giải quyết vụ việc thì tư vấn pháp luật qua email là một dịch vụ tuyệt vời dành cho bạn!

Tư vấn pháp luật trực tiếp

Bên cạnh việc tư vấn, hỗ trợ qua Tổng đài hay các trang thông tin chính thống của mình, các Luật sư của Luật Trần và Liên Danh còn thường xuyên hỗ trợ cho người dân trực tiếp tại địa chỉ công ty và cả địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng.

Ưu điểm của phương thức tư vấn này là bạn có thể trao đổi trực tiếp với Luật sư của Luật Trần và Liên Danh, bạn có thể trò chuyện, hỏi đáp các vấn đề pháp lý liên tục tùy vào nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, có một bất cập là bạn sẽ phải đặt lịch hẹn trước với Luật sư và bạn hoặc Luật sư của chúng tôi sẽ phải mất thời gian di chuyển.

Dù là với phương thức tư vấn pháp luật nào, Luật Trần và Liên Danh cũng sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn cho bạn, chúng tôi cam kết sẽ đưa ra tư vấn tốt nhất riêng biệt cho trường hợp của bạn, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người dân.

Tuy nhiên, nếu trường hợp của bạn không quá phức tạp, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ vào Tổng đài để được tư vấn một cách nhanh chóng nhất, đảm bảo quyền lợi tối đa mà vẫn tiết kiệm chi phí, không mất công đi lại.

Tư vấn pháp luật tại Luật Trần và Liên Danh có gì khác biệt với các công ty luật khác?

Khác với những công ly luật khác, khi bạn đến với Luật Trần và Liên Danh, bạn sẽ không cần phải thực hiện bất cứ thủ tục quy trình đăng ký tư vấn nào với tiếp tân. Ví thử sau khi bạn gọi qua tổng đài, bạn sẽ được gặp trực tiếp chuyên viên tư vấn giải đáp mọi vấn đề pháp lý cho bạn một cách tường minh nhất.

Đây có thể coi là một trong những đặc điểm riêng biệt của Luật Trần và Liên Danh với những công ty, văn phòng luật khác.

Ngoài ra, mọi vấn đề bạn trao đổi với Luật sư, chuyên gia tư vấn đều sẽ được bảo mật tuyệt đối. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của Luật Trần và Liên Danh trong hoạt động tư vấn, cũng là tiêu chí hành nghề luật của chúng tôi. Trừ trường hợp, khách hàng có yêu cầu, phản ánh về chất lượng cuộc gọi tư vấn, hội đồng quản lý của chúng tôi sẽ xem xét lại cuộc tư vấn để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Vì vậy, đừng ngần ngại nếu bạn đang có nhu cầu cần Luật sư, chuyên gia pháp luật hỗ trợ.

Trải qua nhiều năm hỗ trợ khách hàng trong khắp cả nước, chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị đã và đang là người bạn tâm giao luôn sẵn sàng dành tất cả sự

cố gắng và tri thức Chúng tôi có để tư vấn pháp lý cho bà con Đồng bào khắp mọi nẻo đường Tổ quốc.

Với sự tư vấn nhiệt tình của các Luật sư, các Chuyên gia pháp lý của các trường Đại học, các Chuyên viên pháp lý được đào tạo bài bản. Đây là lý do vì sao Luật Trần và Liên Danh đã âm thầm đứng sau giúp đỡ cho hàng triệu người dân dễ dàng tiếp cận, có hướng đi phù hợp với các vấn đề pháp lý mà họ vướng phải.

Với phương châm “Luật sư của mọi nhà”, Tổng đài tư vấn nói riêng và Luật Trần và Liên Danh nói chung luôn cố gắng trở thành một cầu nối tin cậy giữa người dân và pháp luật nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty luật. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về cách đòi nợ cho công ty nước ngoài Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139