Thủ tục thực hiện dự án đầu tư đối với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Thủ tục thực hiện dự án đầu tưKhi nhà đầu tư nước ngoài muốn triển khai một dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam, ngoài việc đáp ứng các điều kiện được đề ra với nhà đầu tư nước ngoài, thông thường nhà đầu tư còn cần phải xem xét xem dự án của mình có thuộc trường hợp cần xin quyết định chủ trương đầu tư hay thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không để hoàn thiện thủ tục về mặt pháp lý trước khi tiến hành triển khai dự án trên thực tế.

Thủ tục xin Quyết định chủ trương đầu tư

Trước khi thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư.  Tùy thuộc vào dự án của nhà đầu tư, mà sẽ cần thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư phù hợp với quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền.

Quốc hội có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, chuyển mục đích sử dụng đất lớn, có tác động lớn đến dân cư, kinh tế và xã hội nên cần được cơ quan có quyền lực cao nhất phê duyệt được quy định tại Điều 30 Luật đầu tư 2014.

Thủ tướng chính phủ có quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với những dự án có mức tác động tuy không lớn như các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định đến kinh tế – xã hội như: Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác; Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không; Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia; Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino; Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế; Xây dựng và kinh doanh sân gôn … quy định tại Điều 31 Luật đầu tư 2014.

Cuối cùng, Ủy ban nhân dân được quyết định chủ trương đầu tư với những dự án có ảnh hưởng thấp hơn đến kinh tế xã hội quy định tại Điều 32 Luật đầu tư 2014.

Đối với các dự án đầu tư không thuộc quy định tại Điều 30, Điều 31 và Điều 32 Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài sẽ không phải thực hiện thủ tục xin Quyết định chủ trương đầu tư.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau:

  1.  Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
  2. Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  3. Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: Nhà đầu tư nộp một bộ hồ sơ như đối với trường hợp hồ sơ cần xin quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp:

Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành thành lập doanh nghiệp theo quy định tại luật doanh nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài tự do lựa chọn mô hình doanh nghiệp. Mỗi loại hình sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau cũng như thành phần hồ sơ khác nhau. Trình tự thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp.

Bài viết người khác cùng quan tâm:

Một số vấn đề cần lưu ý khi thành lập Công ty Nước Ngoài

Dịch vụ điều chỉnh giấy phép đầu tư

Thủ tục thành lập Công ty  có Vốn Nước Ngoài

Trên đây là thông tin tư vấn của Công ty Luật TNHH Trần và Liên danh về thủ tục thực hiện dự án đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. Nội dung và các văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, bạn vui lòng gọi hotline: 0969078234 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139