Giấy phép bán lẻ rượu 2

Giấy phép Bán Lẻ Rượu

Posted on Leave a commentPosted in Giấy phép

Giấy phép bán lẻ rượu là điều kiện bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh  muốn bán lẻ rượu tại các địa điểm, cửa hàng kinh doanh rượu. Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu Là doanh nghiệp, […]