Luật sư tranh chấp đất đai

blog img3

Tranh chấp về đất đai là một trong những tranh chấp phức tạp. Tranh chấp đất đai có thể là những tranh chấp liên quan đến thừa kế, chuyển nhượng , cầm cố đất và các tài sản gắn liền với đất hoặc những tranh chấp khác liên quan đến việc sử dụng, định đoạt đất và các tài sản gắn liền với đất…Hãy liên hệ với các luật sư tranh chấp đất đai hoặc văn phòng luật sư tư vấn đất đai để được hỗ trợ.

Những vụ tranh chấp đất đai thường có nhiều tình tiết cần phải xác minh làm rõ để từ đó có thể đưa ra một chiến lược giải quyết phù hợp.  Không ít trường hợp đó là những tranh chấp đất đai làm ảnh hưởng đến quan hệ huyết thống anh em, họ hàng…

Những tranh chấp đất đai thường gặp hiện nay như:

– Tranh chấp đất đai liên quan đến chia di sản thừa kế;

– Tranh chấp đất đai liên quan đến chuyển nhượng nhà đất;

– Tranh chấp đất đai liên quan đến cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất;

– Tranh chấp đất đai là liên quan đến chia tài sản khi ly hôn giữa vợ chồng;

– Tranh chấp đất đai đã cho mượn nhưng không trả lại…

Khi bạn có vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai – nhà ở hoặc có thắc mắc liên quan đến đất đai, hãy liên hệ với các văn phòng luật sư, công ty luật để được hỗ trợ.

 

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139