Đóng thuế môn bài ở đâu

đóng thuế môn bài ở đâu

Thuế môn bài là loại thuế quan trọng được xếp vào thuế trực thu sẽ nộp theo năm dựa trên vốn điều lệ của doanh nghiệp. Còn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì nộp thuế dựa theo thu nhập hàng tháng. Việc nộp thuế môn bài là bắt buộc tuy nhiên hiện nay nhiều chủ thể vẫn còn thắc mắc về địa điểm cũng như phương thức nộp thuế môn bài dẫn đến những ảnh hưởng trực tiếp về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình. Bài viết dưới đây Luật Trần và Liên Danh sẽ giúp người đọc tìm hiểu địa điểm nộp thuế môn bài cũng như phương thức nộp thuế môn bài?

Khái quát về thuế môn bài:

Thuế môn bài được hiểu như sau:

Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài cho năm đầu tiên hoạt động. Chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài nếu được thành lập trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài. Vậy từ năm thứ hai hoạt động, doanh nghiệp sẽ nộp lệ phí môn bài cho cơ quan nào?

Hiểu một cách đơn giản thì thuê hay còn gọi là lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thông thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Hiểu cách khác, đây là mức thuế doanh nghiệp/công ty phải nộp hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký; doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia/địa phương.

Theo Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC thì các đối tượng nộp thuế môn bài bao gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sau đây:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Các tổ chức được thành lập theo quy định của hợp tác xã.

– Các đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức kinh tế thuộc tổ chức chính trị hoặc tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

– Các tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các đối tượng nêu trên.

– Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các đối tượng được miễn phí môn bài bao gồm:

– Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định, không thường xuyên.

– Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu trở xuống.

– Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình làm công việc sản xuất muối.

– Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các dịch vụ hậu cần của nghề cá.

– Hợp tác xã, liên hiệp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

– Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí.

– Quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân thuộc miền núi.

– Miễn lệ phí môn bài cho các đối tượng trong năm đầu thành lập (từ 1/1/ – 31/12) đối với:

+ Tổ chức thành lập mới.

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Như vậy, các cá nhân hay tổ chức được nêu trên theo quy định pháp luật cần nộp thuế môn bài theo đúng quy định của pháp luật. Việc các chủ thể nộp thuế môn bài đóng vai trò quan trọng đối với ngân sách quốc gia và hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Thời hạn nộp thuế môn bài:

Theo Khoản 9, Điều 18, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài của năm 2021 chậm nhất là ngày 30/1/2021. Một số trường hợp đặc biệt thì sẽ có quy định riêng cụ thể như dưới đây:

– Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài theo quy định thì thời hạn nộp lệ phí môn bài được xác định như sau:

+ Nếu thời gian kết thúc miễn nộp lệ phí môn bài nằm ở 6 tháng đầu năm: Hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/7 của năm kết thúc thời gian miễn.

+ Nếu thời gian kết thúc miễn nộp lệ phí môn bài nằm ở 6 tháng cuối năm: Hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/1 năm kế tiếp của năm kết thúc thời gian miễn.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trở lại sau thời gian ngưng hoạt động:

+ Nếu quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/7 của năm kết thúc thời gian miễn.

+ Nếu quay trở lại hoạt động trong 6 tháng cuối năm: Hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/1 năm kế tiếp của năm kết thúc thời gian miễn.

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài:

Theo Khoản 1, Điều 10, Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài được quy định như sau:

– Những đối tượng là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

– Đối tượng nộp lệ phí môn bài mới thành lập hoặc có thêm các đối tượng phụ thuộc, địa điểm kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh: Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1 của năm liền kề năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện nay, một số chi cục thuế tại địa phương sẽ yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế. Vì thế việc mở tài khoản ngân hàng công ty và mua chữ ký số là cần thiết đối với các doanh nghiệp.

Trên đây là các quy định chi tiết và mới nhất về thuế môn bài năm 2021. Nộp thuế môn bài là trách nhiệm của doanh nghiệp khi kinh doanh tại Việt Nam. Vì vậy, các đối tượng doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh cần nắm rõ các thông tin để tuân thủ đúng luật.

Địa điểm và phương thức nộp thuế môn bài:

Căn cứ theo Điều 17 của Thông tư 156/2013/TT- BTC quy định về khai thuế môn bài thì các doanh nghiệp nộp tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác… nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

Khi doanh nghiệp đã sử dụng chữ kí số (Khai thuế qua mạng) thì có thể nộp tờ khai thuế thông qua phần mền kê khai thuế qua mạng (KTKK).

đóng thuế môn bài ở đâu
đóng thuế môn bài ở đâu

Căn cứ theo Điều 28 của của Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về địa điểm nộp thuế:

a) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật.

b) Tại Kho bạc Nhà nước;

c) Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế;

d) Thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế;

Điều 45, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy định địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

“Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp”

Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài cho KBNN thuộc cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Khoản 1, Điều 11, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định:

“1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.”

Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh cho KBNN thuộc cơ quan quản lý thuế nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Thủ tục nộp thuế:

–  Người nộp thuế có thể nộp thuế bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

–  Cơ quan thuế cấp chứng từ và hướng dẫn cách lập chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cho người nộp thuế đối với từng hình thức nộp tiền. Người nộp thuế phải ghi đầy đủ, chi tiết các thông tin trên chứng từ nộp tiền thuế do Bộ Tài chính quy định.

Các quy định xử phạt chậm nộp lệ phí môn bài và tờ khai lệ phí môn bài:

Theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính Phủ được ban hành ngày 19/10/2020 quy định mức phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế như sau:

– Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định cụ thể được nêu bên trên.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày;

– Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày.

+ Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

– Trong trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn thời hạn thì mức phạt nộp chậm đối với các chủ thể đó được tính theo công thức như sau:

Số tiền chậm nộp = Mức lệ phí môn bài x 0.03% x Số ngày chậm nộp.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về thắc mắc đóng thuế môn bài ở đâu? Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234