Thuế thu nhập cá nhân online

thuế thu nhập cá nhân online

Hiện nay nộp thuế là nghĩa vụ phải thực hiện của các chủ thể thuộc đối tượng đóng thuế theo quy định. Vậy đóng thuế thu nhập cá nhân online có nhanh không? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp đến bạn đọc một số thông tin liên quan đến thuế tncn online.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hiện nay chưa có quy định ban hành cụ thể nào đề cập đến khái niệm quyết toán thuế TNCN là gì? Tuy nhiên căn cứ theo tính chất thực tế khi thực hiện quyết toán thuế bạn có thể hiểu:

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là việc cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương và tiền công tự quyết toán hoặc ủy quyền quyết toán cho nơi trả thu nhập tiến hành kê khai số thuế TNCN trong một năm tính thuế với cơ quan Thuế về các vấn đề bao gồm: số thuế cần phải nộp thêm, hoàn trả số thuế đã nộp thừa và bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Chú ý: Trong trường hợp cá nhân không thực hiện quyết toán thuế TNCN có thể gặp các rắc rối sau:

Xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân phải nộp thêm thuế những không thực hiện kê khai đúng thời hạn mà bị cơ quan Thuế phát hiện.

Trường hợp cá nhân nộp thừa tiền thuế mà không thực hiện kê khai quyết toán đúng thời hạn sẽ không được hoàn trả lại số thuế đã nộp thừa và không được bù trừ thuế vào kỳ tiếp theo.

Đối tượng nộp thuế TNCN 

Theo quy định tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi bổ sung 2012, đối tượng nộp thuế TNCN bao gồm:

Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng các điều kiện sau:

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;

– Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Quy trình nộp thuế thu nhập cá nhân online

Người nộp thuế thuộc diện phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế (không được ủy quyền) có thể khai thuế online theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập tại địa chỉ https://canhan.gdt.gov.vn/

Bước 2: Nhập thông tin mã số thuế, nhập mã kiểm tra để đăng nhập.

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế”, Chọn “kê khai trực tuyến”.

Bước 4:  Chọn thông tin tờ khai.

– Tên người nộp thuế: điền họ tên của người tự quyết toán

– Địa chỉ liên hệ: Nhập địa chỉ thường trú hoặc tạm trú

– Điện thoại liên lạc: điền số điện thoại của người tự quyết toán

– Địa chỉ email: điền email của cá nhân tự quyết toán

– Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT80/2021)

– Chọn cơ quan quyết toán thuế: Nội dung này hệ thống sẽ tự động hiển thị dựa trên thông tin kê khai của người nộp thuế.

Ví dụ hình trên minh họa cho trường hợp trong năm 2021, người nộp thuế không trực tiếp kê khai trong năm mà chỉ có nguồn thu nhập thuộc diện khấu trừ tại nguồn qua tổ chức chi trả thu nhập.

Tại thời điểm kê khai, người nộp thuế không làm việc cho bất kỳ tổ chức chi trả nào, chọn quyết toán tại nơi tạm trú hoặc thường trú, khi đó hệ thống tự động nhân diện cơ quan quyết toán thuế.

– Trường hợp quyết toán: Chọn Quyết toán theo năm dương lịch.

– Loại tờ khai, năm kê khai: Hệ thống tự động nhập là Tờ khai chính thức, năm quyết toán 2021 (tức quyết toán với những khoản thu nhập phát sinh trong năm 2021).

Bước 5: Chọn “Tiếp tục” và Nhập dữ liệu tờ khai

[01] đến [06]: Hệ thống tự động nhập

[07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 (lưu ý chọn theo địa chỉ thường trú)

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. (Bắt buộc điền)

[12] đến [19]: Thông tin đại lý thuế nếu không có thì bỏ qua.

[20] Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ ([20]=[21]+[23])

[21]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Thu nhập phát sinh ở đâu thì cơ quan chi trả thu nhập xuất chứng từ cho cá nhân, cá nhân lấy thông tin về thu nhập trên các chứng từ đó nhập vào tờ khai.

thuế thu nhập cá nhân online
thuế thu nhập cá nhân online

Ví dụ: Trong năm 2021, Anh A làm công ty X từ tháng 1 đến tháng 6 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 60 triệu, làm công ty Y từ tháng 7 đến tháng 12 có tổng thu nhập chịu thuế theo chứng từ là 100 triệu, vậy chỉ tiêu [21], anh A sẽ nhập 160.000.000 đồng.

[22] Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam được miễn giảm theo Hiệp định (nếu có)

[23] Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam (nếu có thì nhập)       

[24] Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

Trường hợp có người phụ thuộc thì để kê khai người phụ thuộc thì bạn kéo xuống cuối trang, chọn “02-1/BK-QTT-TNCN” để kê khai

[25] Các khoản giảm trừ ([25]= [26] + [27] + [28] + [29] + [30]

[26], [27]: Hệ thống sẽ tự động nhập dựa trên số người phụ thuộc đã kê khai.

[28] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Nhập theo thông tin chứng từ mà cơ quan chi trả thu nhập đã xuất cho người nộp thuế.

[29] Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: Nhập theo thông tin chứng từ mà cơ quan chi trả thu nhập đã xuất cho người nộp thuế,

[31] Tổng thu nhập tính thuế ([31]=[20]-[22]-[25]): hệ thống tự động tính

[32] Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ: Số thuế chính xác phải nộp cho tổng thu nhập phát sinh trong năm 2021.

Nếu NNT đã điền các thông từ [20] đến [30] sẽ cho ra kết quả tại ô [31], [32]

[33] Tổng số thuế đã nộp trong kỳ ([33]=[34]+[35]+[36]-[37]-[38])

[34] Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức chi trả thu nhập: Tống số thuê thu nhập cá nhân đã tạm nộp trong năm, điền theo chứng từ đã được tổ chức chi trả thu nhập cấp cho người nộp thuế.

[35], [36], [37], [38] Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập; Số thuế đã nộp ở nước ngoài được trừ (nếu có); Số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng do quyết toán vắt năm; Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trùng do quyết toán vắt năm: Điền nếu có.

[39] Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [39]=[40]+[41]        

[40] Số thuế phải nộp trùng do quyết toán vắt năm        

[41] Tổng số thuế TNCN được giảm khác

[42] Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ ([42]=([32]-[33]-[39])>0)

[43] Số thuế được miễn do cá nhân có số tiền thuế phải nộp sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống (0<[42]<=50.000 đồng)

[44] Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ ([44]=([32]-[33]-[39])<0)

[45] Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [45]=[46]+[47]          

[46] Số thuế hoàn trả cho người nộp thuế          

[47] Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác           

[48] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau ([48]=[44]-[45])

Người kê khai nhập từ [20] đến [44], hệ thống sẽ tự động tính toán và hiện mục [48] , nếu không muốn bù trừ cho phát sinh kỳ sau mà muốn nhận tiền hoàn thuế thì nhập con số tại mục [48] vào mục [46].

Trường hợp không muốn hoàn tiền mà muộn bù trừ cho các khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác thì nhập con số tại mục [48] vào mục [47].

Khi muốn hoàn vào tài khoản thì nhập thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin để nhận tiền mặt.

Bước 6: Tích chọn Cam kết số liệu đã kê khai là đúng và Chọn “Hoàn thành kê khai”.

Bước 7: Chọn kết xuất XML

Bước 8: Chọn Nộp tờ khai, nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai và chọn Tiếp tục.

Bước 9: In tờ khai

Sau khi chọn “kết xuất XML’, hệ thống sẽ gửi về người kê khai file tờ khai theo định dạng XML. Sử dụng máy tính có cài itax viewer để mở file tờ khai theo định dạng XML>> In >> Ký tên người khai thuế.

Với ai chưa có ứng dụng có thể tải về ứng dựng đọc hồ sơ thuế XML- itax viewer tại địa chỉ https://canhan.gdt.gov.vn/, cài đặt như như các ứng dụng thông thường. Sau khi đã cài đặt thì bạn có thể mở file “kết xuất XML” như bình thường và chọn in 2 bản.

Bước 10:  Người nộp thuế cầm theo CMND/CCCD, chứng từ khấu trừ thuế thuế, Tờ khai thuế vừa in đến nộp tại Bộ phận một của của Cơ quan thuế đã nộp tờ khai. Với ai nộp tại cơ quan thuế nơi cư trú cần có thêm xác nhận cư trú.

Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định về mức giảm trừ gia cảnh như sau:

“1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng”.

Như vậy, căn cứ theo cách tính thuế theo quy định pháp luật và quy định về mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có thể kết luận:

Các cá nhân có thu nhập từ 11.000.000đ/tháng trở lên có thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước.

Các cá nhân có thu nhập dưới 11.000.000đ/tháng thì chắc chắn không cần phải đóng thế thu nhập cá nhân.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Trong cách tính thuế thu nhập cá nhân thì Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra các công thức để Khách hàng dễ tính khỏan thuế thu nhập của mình nhất.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế theo quy định  x Thuế suất theo áp dụng lũy tiến từng phần.

Trong đó:

– Thu nhập tính thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ.

Ví dụ: Các khoản giảm trừ bao gồm giảm trừ gia cảnh, khoản tiền tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

– Thu nhập chịu thuế được tính dựa trên Tổng thu nhập nhận của người nộp thuế trừ đi các khoản miễn thuế/không chịu thuế.

Ví dụ: Tiền ăn trưa, tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc tiền làm việc vào ban đêm được tính lương cao hơn…

Kỳ tính thuế Thu nhập cá nhân

Kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú được quy định như sau:

a) Kỳ tính thuế theo năm áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công;

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn, trừ thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ thừa kế; thu nhập từ quà tặng;

c) Kỳ tính thuế theo từng lần chuyển nhượng hoặc theo năm đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Trường hợp cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế.

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về quy trình đóng thuế thu nhập cá nhân online Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn 0969 078 234 của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139