Thuế thu nhập cá nhân là thuế gì?

thuế thu nhập cá nhân là thuế gì

Thuế thu nhập cá nhân là gì? thuế thu nhập cá nhân là thuế gì? Thuế thu nhập cá nhân tính như thế nào? Thuế thu nhập cá nhân ai đóng? Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi trên, là tổng hợp tất cả những quy định thuế thu nhập cá nhân mới nhất.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu tức là việc tính thuế dựa trên thu nhập của người nộp thuế khi đã trừ đi các khoản thu nhập được tính vào miễn thuế và các khoản được giảm trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân cùng các văn bản, hướng dẫn liên quan.

Đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân?

Nhắc đến đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân chúng ta có thể nhắc tới các đặc điểm nổi trội như:

– Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh lên tất cả cá nhân trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam có thu nhập chịu thuế. Chính vì thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu nên người có nghĩa vụ nộp thuế này không thể chuyển các khoản thuế của mình cho người khác.

Vì vậy đôi khi khi phải thực hiện tính thuế và quyết toán thuế một tâm lý chung của người chịu thuế thu nhập cá nhân là thường nặng nề, cảm thấy không vui vẻ so với việc nộp theo các loại thuế gián thu.

– Thuế thu nhập cá nhân luôn gắn với chính sách xã hội, việc nộp thuế là để phục vụ cho ngân sách nhà nước, để đóng góp vào các chính sách an sinh xã hội cũng như vì các mục đích công cộng…

– Việc đánh thuế thu nhập cá nhân thường áp dụng theo nguyên tắc lũy tiến từng phần và sẽ có biểu phí tính thuế riêng với từng mức chi trả thu nhập cụ thể của người nộp thuế với các đối tượng khác nhau.

– Việc quản lý thuế; thu thuế đòi hỏi người thực hiện cần có trình độ chuyên môn; kỹ thuật cao; chi phí quản lý thuế lớn.

Bởi bản chất của loại thuế thu nhập cá nhân là một lọai thuế phức tạp nên trong quá trình quản lý thì Cơ quan thuế phải nắm được các nguồn thu nhập chính của người chịu thuế, tình trạng cư trú… để tránh các trường hợp trốn thuế, nợ thuế…

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú là khác nhau cụ thể như sau:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Trường hợp 1: cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và có nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Các công thức áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân

(1): Thuế thu nhập cá nhân cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

(2): Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế – các khoản giảm trừ.

(3): Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được – Các khoản được miễn thuế.

Bạn áp dụng các công thức tính số (1),(2),(3), để tính mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo các bước như sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập (tiền lương) nhận được.

Bước 2: Tính các khoản được miễn thuế  

Các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có) từ tiền lương tiền công gồm:

Khoản tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với tiền lương làm việc trong thời gian hành chính.

Thu nhập của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế hoặc hãng tàu của nước ngoài.

Bước 3: Tính thu nhập phải chịu thuế áp dụng công thức số (3)

Bước 4: Tính các khoản giảm trừ 

Các khoản giảm trừ bao gồm

Giảm trừ gia cảnh đối với bản thân người nộp thuế là 132 triệu đồng/năm tương đương 11 triệu/ tháng và đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Giảm trừ các khoản đóng bảo hiểm, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo và quỹ hưu trí tự nguyện.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)

Để tính thuế suất bạn áp dụng bảng biểu thuế lũy tiến từng phần ( theo Điều 22, Luật Thuế TNCN 2007)

Bảng: Biểu thuế luỹ tiến từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Các bậc tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Như vậy bạn căn cứ theo phần thu nhập tính thuế/tháng/năm của mình để xác định mức thuế suất tương ứng

Áp dụng công thức (1) khi bạn đã biết được thu nhập tính thuế và thuế suất bạn sẽ tính ra được thuế thu nhập cá nhân cần nộp.

Như vậy khi đã biết được “thu nhập tính thuế” và “thuế suất” sẽ có 2 phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân cần nộp như sau:

Phương pháp lũy tiến bằng cách tính số thuế phải nộp theo từng bậc thuế, sau đó cộng lại theo theo bảng thuế lũy tiến

Phương pháp rút gọn bạn tính thu nhập tính thuế và áp dụng bảng dưới đây để tính ra số thuế TNCN phải nộp:

Bảng: Cách tính số thuế TNCN phải nộp theo phương pháp tối giản

Bậc 

Thu nhập tính thuế 

Thuế suất

Cách tính số thuế TNCN phải nộp

Cách tính 1

Cách tính 2

1

Đến 5 triệu 

5%

0 triệu + 5% thu nhập tính thuế 

5% thu nhập tính thuế

2

Trên 5 triệu – 10 triệu

10%

0,25 triệu + 10% thu nhập tính thuế trên 5 triệu

10% thu nhập tính thuế – 0,25 triệu

3

Trên 10 triệu – 18 triệu

15%

0,75 triệu + 15% thu nhập tính thuế trên 10 triệu

15% thu nhập tính thuế – 0,75 triệu

4

Trên 18 triệu – 32 triệu

20%

1,95 triệu + 20% thu nhập tính thuế trên 18 triệu

20% thu nhập tính thuế – 1,65 triệu

5

Trên 32 triệu – 52 triệu

25%

4,75 triệu + 25% thu nhập tính thuế trên 32 triệu

25% thu nhập tính thuế – 3,25 triệu

6

Trên 52 triệu – 80 triệu

30%

9,75 triệu + 30% thu nhập tính thuế trên 52 triệu

30 % thu nhập tính thuế – 5,85 triệu

7

Trên 80 triệu

35%

18,15 triệu + 35% TNTT trên 80 triệu

35% TNTT – 9,85 triệu

Trường hợp 2: Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

“Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động mà có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập (khấu trừ luôn trước khi trả tiền)”.

thuế thu nhập cá nhân là thuế gì
thuế thu nhập cá nhân là thuế gì

Lưu ý: Trừ các trường hợp làm cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN nếu đủ điều kiện trên.

Công thức tính thuế TNCN phải nộp áp dụng như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi trả

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Theo quy định thì các cá nhân không cư trú sẽ không được tính khoản giảm trừ gia cảnh nên chỉ cần có thu nhập chịu thuế >0 sẽ phải nộp thuế thu nhập với mức thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế;

Các khoản được giảm trừ gồm: khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp khuyến học, nhân đạo, làm từ thiện.

Cách tính thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định số thuế TNCN phải nộp đối với cá nhân không cư trú sẽ được tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 20% x Thu nhập chịu thuế

Trong đó, thu nhập chịu thuế bằng tổng tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác mà cá nhân nộp thế nhận được trong kỳ tính thuế và được xác định như thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú.

Hướng dẫn kiểm tra đóng thuế thu nhập cá nhân

Có rất nhiều cách để kiểm tra các khoản thuế mình đã nộp vào ngân sách của nhà nước là đúng hay chưa. Bạn có thể thông qua các hình thức kiểm tra khác nhau nhằm phục vụ cho việc tra cứu dễ hơn. Dưới đây bạn có thể tiến hành kiểm tra với cách hình thức dễ làm nhất.

Tra cứu tiền thuế đã nộp bằng hóa đơn

Đây có thể được coi là một hình thức truyền thống nếu như bạn không muốn các thao tác quá phức tạp và rườm rà. Hình thức kiểm tra này bạn có thể thực hiện tại chi cục thuế hoặc nhận trực tiếp từ người thu những khoản thuế bạn đã nộp.

Cũng như những khoản thu khác, sau khi nộp xong sẽ có một biên lai thu tiền hoặc biên nhận tiền của bên thu và bên nộp mỗi bên giữ lại một bản để đối chiếu làm minh chứng nếu có sai sót.

Dựa vào tờ biên lại bạn có thể kiểm tra bằng cách xem lại những khoản thuế họ trừ từ mục đầu tiên đến mục cuối cùng xem đã chính xác chưa. Các khoản thuế đã đúng với thu nhập cá nhân mình khi lao động. Với hình thức này bạn cũng có thể nhận thông qua hình thức điện tử. Bên thu thuế sẽ gửi lại thông tin cho bạn bằng cách chuyển toàn bộ thông tin qua hóa đơn điện tử. Khách hàng đến nộp thuế hoàn toàn không phải ngồi đợi mất thời gian hoặc cũng có thể nhận hóa đơn tại nhà bằng hệ thống điện tử đã đăng ký. Không mất nhiều thời gian mà cũng thuận tiện hơn rất nhiều, có thể giám sát và kiểm tra những khoản thuế mình đã nộp.

Hình thức tra cứu thuế thu nhập cá nhân bằng hệ thống website

Bên cạnh việc nhân hóa đơn từ nhân viên thu thuế bạn cũng có thể tự mình tìm cách kiểm tra lại những khoản thuế của cá nhân mình nộp trong thời gian vừa qua. Cách làm được tiến hành trên website rất dễ dàng và đơn giản. Vài bước thực hiện là việc kê khai, kiểm tra thuế là bạn có thể thành công hơn rồi.

Các cách làm bạn có thể làm theo vài cách rất dễ thực hiện. Trước tiên hãy tiến thành công đoạn ban đầu trong tất cả các bước đó là kiểm tra quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại tờ khai đăng ký thuế, tra cứu tiền thuế đã nộp chính xác,…

Bước 1. Khâu đầu tiên để kiểm tra thuế thu nhập cá nhân đã nộp bạn cần làm đó là nhập vào một thiết bị có kết nối Internet sau đó truy cập vào trang website của Thuế điện tử Việt Nam. Tại hệ thống này nhập địa chỉ: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ để nhận tờ khai về những khoản thuế mình vừa nộp.

Bước 2. Nếu bạn đang làm cho doanh nghiệp hãy đăng nhập vào vào hệ thống hoặc địa chỉ của doanh nghiệp với mã đăng nhập, mật khẩu do doanh nghiệp cung cấp. Chọn đối tượng là người nộp thuế.  Đăng nhập vào để tra cứu những khoản thuế mình cần nộp là bao nhiêu và các khoản thuế mình đã nộp rồi.

Bước 3. Chọn vào phần kê khai trực tuyến để có những thông tin khi đã nộp thuế rồi.

Nếu bạn đăng nhập thành công vào hệ thống, Một hệ thống mới sẽ hiện lên, bạn chọn “Kê khai trực tuyến” để lấy những thông tin trực tiếp từ khoản thu nhập cá nhân và các khoản thuế của mình.

Mục đầu tiên bạn cần điền là tờ khai. Loại tờ khai bạn cần tìm kiếm là gì, điền vào đó để lấy tờ khai theo ý muốn

Mục thứ hai cần điền là cơ quan thuế. Cơ quan chủ quản bạn thường nộp thuế ở đơn vị nào, tìm kiếm và nhập dữ liệu vào đó.

Loại tờ khai bạn nên điền là tờ khai chính thức, sau đó đến các mục kỳ kê khai, thời gian bạn muốn tra cứu là từ tháng mấy… Sau đó bấm tiếp tục để thực hiện các thao tác tiếp theo.

Bước 4. Các dữ liệu bạn mong muốn sẽ hiện lên

Sau khi bạn chọn kết thúc các công đoạn trên bạn sẽ nhận được những kết quả trả về theo những yêu cầu mà mình vừa nhập. Trước hết hãy kiểm tra xem các khoản mình đã nộp trong thời gian vừa qua đã đúng hay chưa. Như thế đã đủ hay đang bị thiếu?,… Nếu như đúng rồi bạn có thể hoàn tác tắt trang web đi hoặc nếu chưa thấy đúng bạn có thể tải về và in về máy để đối chiếu kết quả.

Bước 5. Lưu lại và tải kết quả

Như đã nói ở trên nếu bạn thấy những thông tin của mình chưa đúng hoặc nếu đúng rồi bạn vẫn muốn lưu lại kết quả. Hãy tiến hành lưu lại tờ khai. Tuy nhiên đối với bản PDF nhiều khi sẽ khó khăn cho bạn trong việc lưu về máy.

Bước 6. Lưu lại và ký tên

Bước này rất đơn giản và dễ làm bạn có thể lưu lại dưới những hình thức khác nhau hoặc ký tên để gửi đến chi cục thuế nếu nhận thấy vấn đề trong việc nộp thuế bị sai chẳng hạn.

Có hai hình thức ký cho bạn là ký trực tiếp bằng tay khi đã in ra hoặc ký bằng hình thức thư điện tử. Dù hình thức nào thi bạn cũng có thể thực hiện rất đơn giản đấy nhé.

Kiểm tra thuế thu nhập cá nhân qua chứng minh thư

Đây cũng là một cách kiểm tra mã số thuế cá nhân rất tiện lợi cho những người có ít thời gian rảnh.

Để tra cứu kiểm tra những khoản thuế đã nộp bạn cần chuẩn bị những thông tin liên quan đến chứng minh thư và thẻ căn cước của bản thân. Chuẩn bị sẵn trên tay để tiến hành thu thập thông tin cho việc kiểm tra thuế thu nhập cá nhân đã nộp nhé.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về thắc mắc thuế thu nhập cá nhân là thuế gì? Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn 0969 078 234 của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234