Mẫu đơn ly hôn tòa án thị xã Sơn Tây

mẫu đơn ly hôn tòa án thị xã Sơn Tây

Thủ tục ly hôn được quy định rất rõ ràng và cụ thể tại Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Tuy nhiên, ở mỗi Quận/huyện sẽ có những sự khác biệt.

Ai cũng biết để làm thủ tục ly hôn thì phải viết đơn ly hôn, tuy nhiên mẫu đơn ra sao không phải ai cũng tìm thấy. Qua bài viết này, Luật Trần và Liên Danh xin gửi đến bạn đọc mẫu đơn ly hôn của tòa án thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội để bạn đọc được nắm rõ, đòng thời giới thiệu một số vấn đề pháp lý về ly hôn tại thị xã Sơn Tây.

Các mẫu đơn ly hôn tòa án thị xã Sơn Tây

 • Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn (Đơn thuận tình) – mẫu đơn ly hôn tòa án thị xã Sơn Tây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây – Thành phồ Hà Nội

Chúng tôi là:

1. Họ và tên: …………………………………………………………….. sinh năm: ………………..

CMND (Hộ chiếu) số: ……………………cấp ngày…..……… tại……………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Họ và tên: ……………………………………………………………. sinh năm: ……………………

CMND (Hộ chiếu) số: ……………………cấp ngày…..……… tại……………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Xin trình bày với quý Tòa như sau:

Hai chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngày……………….. tháng ……… năm ………. tại UBND

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, lý do : ……………

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn.

Về con chung có (chưa có) : ……………….………………………………………

1. Họ và tên ………………………………………….., sinh ngày ……../…../………

2. Họ và tên ……………………………………….….., sinh ngày ……../…../……..

…………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu không có vay nợ ai thì ghi không vay nợ ai và không cho ai vay nợ)

Kinh đề nghị Quý Tòa án xem xét giải quyết.

                                                                                                                  Hà Nội, ngày … tháng …. năm …

Họ và tên chồng

(ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

Họ và tên vợ

(ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

mẫu đơn ly hôn tòa án thị xã Sơn Tây
mẫu đơn ly hôn tòa án thị xã Sơn Tây
 • Đơn khởi kiện ly hôn (Đơn đơn phương) – mẫu đơn ly hôn tòa án thị xã Sơn Tây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………


ĐƠN KHỞI KIỆN

(v/v: Ly hôn)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN thị xã Sơn Tây THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Người khởi kiện:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người bị kiện:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………..

Địa chỉ……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Yêu cầu Toà án nhân dân (1)………… giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1.Về quan hệ hôn nhân: (2) ………………………………………………………………………..

 1. Về con chung: (3) ……………………………………………………………………………………

3 – Về tài sản : (4) ………………………………………………………………………………………

4 –Về công nợ: (5) ………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

 1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
 2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
 3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
 4. Đăng ký kết hôn
 5. Một số giấy tờ khác có liên quan

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) …………………………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI KHỞI KIỆN

 Chú thích:

 1. Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào

Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Nam Định) và địa chỉ của Toà án đó.

 1. Trình bày lý do, yêu cầu về việc giải quyết ly hôn đơn phương và kết quả của cuộc hôn nhân là: “tình cảm vợ chồng đã không còn, đời sống chung cũng đã mất, mục đích hôn nhân không đạt được”.
 2. Trình bày rõ hai vợ chồng có mấy người con, yêu cầu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với từng người con, nhu cầu và quyết định của người con (nếu theo luật phải hỏi ý kiến của cháu bé)….
 3. Khi có tài sản chung, muốn phân chia tài sản như thế nào thì ghi rõ đề nghị tại mục này. Còn nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.
 4. Nếu trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng có công nợ chung gì nếu muốn Tòa án phân chia thì cũng nêu rõ. Nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.
 5. Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

Ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…

Khi nào sẽ tiến hành ly hôn tại Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây và cần mẫu đơn ly hôn tòa án thị xã Sơn Tây

Có hai trường hợp sẽ được tiến hành tại Tòa án thị xã Sơn Tây:

 • Vợ hoặc chồng hoặc cả hai sinh sống và có hộ khẩu (thường trú) tại thị xã Sơn Tây muốn ly hôn thuận tình tại thị xã Sơn Tây
 • Vợ (chồng) muốn ly hôn đơn phương chồng (vợ) có hộ khẩu (thường trú) tại thị xã Sơn Tây. Về nguyên tắc phải nộp đơn ly hôn tại nơi bị đơn cư trú (Thị xã Sơn Tây).

Quy trình thực hiện thủ tục ly hôn tại Thị xã Sơn Tây

Bước 1: Hoàn thiện đơn ly hôn

 • Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây sẽ cung cấp 2 mẫu đơn ly hôn và yêu cầu người khởi kiện phải điền hoặc viết tay, đánh máy theo mẫu này:
  • Mua đơn tại Tầng 1, phòng bán đơn nằm cạnh phòng Hành chính – Tư pháp (đi vào Tòa rẽ phải)
  • Giá mua đơn: 10.000 đồng/1 mẫu đơn 
  • Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn (Đơn thuận tình)
  • Đơn khởi kiện ly hôn (Đơn đơn phương)

Bước 2: Sau khi hoàn thiện được mẫu đơn ly hôn, cần hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Tòa (được đính kèm khi mua đơn)

 • Hồ sơ thuận tình ly hôn, gồm:

  • Đơn xin ly hôn (theo mẫu)
  • Bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Nếu mất phải có bản sao của UBND nơi đăng ký
  • Đơn xin Thị xã Sơn Tây xác nhận nơi cư trú của vợ hoặc chồng
  • Bản sao công chứng giấy khai sinh của các con chung
  • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu của 2 vợ chồng
  • Bản sao có công chứng giấy chứng minh thư (2 bản của 2 bên đương sự Vợ + Chồng)
  • Các tài liệu có liên quan như giấy tờ về nhà đất, giấy tờ chứng minh tài sản,…
 • Hồ sơ đơn phương ly hôn, gồm:

  • Đơn xin ly hôn (theo mẫu)
  • Bản chính giấy chứng nhận kết hôn. Nếu mất phải có bản sao của UBND nơi đăng ký
  • Đơn xin Thị xã Sơn Tây xác nhận nơi cư trú của bị đơn
  • Bản sao công chứng giấy khai sinh của các con chung
  • Bản sao công chứng sổ hộ khẩu của 2 vợ chồng
  • Bản sao có công chứng giấy chứng minh thư (2 bản của 2 bên đương sự Vợ + Chồng)
  • Các tài liệu có liên quan như giấy tờ về nhà đất, giấy tờ chứng minh tài sản,…

Lưu ý:

 • Tòa án Thị xã Sơn Tây chỉ nhận đơn vào các buổi sáng trong tuần làm việc
 • Trong mẫu đơn có kèm theo đơn xin Thị xã Sơn Tây xác nhận nơi cư trú

Bước 3: Nộp hồ sơ ly hôn

Sau khi hoàn thiện hồ sơ ly hôn và nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, Quý khách phải tiến hành nộp tạm ứng án phí, lệ phí , nguyên tắc án phí:

 • Án phí ly hôn mặc định là 300.000đ
 • Tranh chấp tài sản càng nhiều, án phí càng lớn

Luật Trần và Liên Danh thực hiện:

– Tư vấn điều kiện, thủ tục kết hôn, Kết hôn có yếu tố nước ngoài tại thị xã Sơn Tây

– Tư vấn trình tự, thủ tục, các quy định để giải quyết vụ án ly hôn tại thị xã Sơn Tây

– Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo đơn xin ly hôn theo quy định tại thị xã Sơn Tây

– Tư vấn về việc chia tài sản khi ly hôn tại thị xã Sơn Tây

– Tư vấn về việc giải quyết tranh chấp nuôi con sau ly hôn tại thị xã Sơn Tây

– Cử Luật sư tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ án ly hôn tại thị xã Sơn Tây

Câu hỏi thường gặp

Mất giấy đăng ký kết hôn có lý hôn được không?

Nếu bị mất giấy chứng nhân đăng ký kết hôn bản chính. Bạn có thể thực hiện thủ tục xin cấp trích lục bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại UBND nơi trước đây đã thực hiện việc đăng ký kết hôn. Nêu rõ trong hồ sơ ly hôn lý do không có giấy đăng ký kết hôn gốc.
Khi đi xin trích lục bản sao, bạn cần mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND/CCCD, sổ hộ khẩu) để chứng minh nhân thân.

Có được nhờ người viết đơn ly hôn hộ hay không?

Theo quy định của pháp luật, không bắt buộc người viết đơn ly hôn phải tự tay viết đơn nên bạn có thể nhờ người khác viết đơn ly hôn cho mình. Tuy nhiên phần tên người xin ly hôn và chữ ký trong đơn ly hôn phải do bạn ký thì đơn ly hôn với hợp lệ.

Nhờ cha mẹ đi nộp đơn ly hôn hộ có được không?

Theo quy định của pháp luật, việc bạn nhờ người khác nộp đơn ly hôn thay là hoàn toàn được theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin ly hôn cực chi tiết được dựa trên thực tiễn Thị xã Sơn Tây xử lý và công tác của Luật Trần và Liên Danh và mẫu đơn ly hôn tòa án thị xã Sơn Tây. Hi vọng Quý khách có thể sử dụng và thực thi hiệu quả, nếu có bất kỳ thắc mắc hay có vấn đề cần giải đáp xung quanh đơn ly hôn và thủ tục ly hôn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139