Mẫu di chúc thừa kế

Thủ tục ly hôn nhanh gọn

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người có tài sản nhằm định đoạt khối tài sản của mình khi qua đời: Chia cho ai ? Chia như thế nào ?… mẫu di chúc thừa kế? Theo quy định của pháp luật dân sự chỉ khi không có di chúc thì mới chia khối tài sản này theo quy định của pháp luật dân sự.

Hiểu thế nào là di chúc?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc là người thành niên, phải đảm bảo còn minh mẫn; sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa,cưỡng ép thì có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Điều kiện lập di chúc thừa kế hợp pháp bao gồm:

Người lập di chúc phải có năng lực chủ thể: Người lập di chúc là người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi (người cố năng lực hành vi một phần) có thể lập di chúc nhưng với điều kiện “lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý”. Sự đổng ý ở đây là sự đồng ý cho họ lập di chúc. Còn về nội dung di chúc, họ được toàn quyền quyết định. Người lập di chúc minh mẫm, sáng suốt trong khi lập di chúc.

Người lập di chúc tự nguyện: Người lập di chúc phải tự nguyện khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Tự nguyện của người lập di chúc là sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí của họ. Sự thống nhất trên chính là sự thống nhất giữa mong muốn chủ quan – mong muốn bên trong của người lập di chúc với hình thức thể hiện ra bên ngoài sự mong muốn đó.

Nội dung của di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Nội dung di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tàu sản của mình cho những người thừa kế. Người lập di chúc chỉ định người thừa kế, giao nghĩa vụ cho người thừa kế, phân định di sản thừa kế…Ý chí của người lập di chúc phải phù hợp với ý chí của nhà nước, đạo đức xã hội, tuân thủ các quy định tại điểm 3, Điều 8 BLHS. Vi phạm các điều đó di chúc sẽ bị vô hiệu.

Hình thức của di chúc không trái quy định của pháp luật: Di chúc viết tay được coi là một dạng di chúc lập dạng văn bản nên chia làm các loại sau: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có công chứng; di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Về nguyên tắc, dù thuộc loại văn bản nào thì di chúc phải thể hiện rõ các nội dung sau: ngày, tháng, năm lập di chúc; họ tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản hoặc xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản; việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ. Đồng thời, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Đối với mỗi loại di chúc bằng văn bản được nêu ở trên, còn phải đáp ứng những điều kiện riêng biệt khác phù hợp với hình thức đó theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015.

Quy định về hiệu lực của di chúc Theo điều 643 Bộ luật dân sự năm 2015

Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Xem xét cụ thể yêu cầu đối với từng loại di chúc thì cần phải đáp ứng được quy định của pháp luật để đảm bảo di chúc được thực hiện trong thực tế đáp ứng ý chí nguyện vọng của người thể hiện di chúc.

Mẫu di chúc viết tay mới nhất

* Căn cứ vào Điều 628 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về di chúc bằng văn bản gồm :

– Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

– Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

– Di chúc bằng văn bản có công chứng.

– Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

* Nội dung của di chúc

– Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Ngày, tháng, năm lập di chúc.

+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.

+ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản.

+ Di sản để lại và nơi có di sản.

Mẫu di chúc thừa kế
mẫu di chúc thừa kế

–  Di chúc có thể có các nội dung khác.

– Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

– Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Căn cứ vào quy định nêu trên người lập di chúc có thể viết tay đều là dạng văn bản. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu di chúc viết tay dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày 10 tháng 2 năm 2023 vào lúc 8h30 phút sáng, tại địa chỉ nhà riêng của tôi là số 560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

 Họ và tên tôi là: Nguyễn Hưu H, sinh ngày 4/7/1969

Căn cước công dân số:…..Cục cảnh cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 6/5/2021.

Địa chỉ thường trú:  560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Căn cứ vào hồ sơ khám sức khỏe ngày 1/2/2023 tại Bệnh viện Bạch Mai xác định sức khỏe bình thường, không bị tâm thần. Nay trong tình trạng minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập di chúc này để định đoạt toàn bộ tài sản của mình, cụ thể như sau:

Một mảnh đất diện tích 200 m2, loại đất ở đô thị, thửa đất 80, tờ bản đồ số 34, địa chỉ  560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Một mảnh đất diện tích 1000 m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa đất 90, tờ bản đồ số 56, địa chỉ thôn Tân Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Một mảnh đất diện tích 3000 m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa đất 80, tờ bản đồ số 74, địa chỉ thôn B, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Một xe ô tô mang biển số 30B-F1-78999.

Một xe máy mang biển số 30A-B1-87898.

Một sổ tiết kiệm trị giá 1.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

Một sổ tiết kiệm trị giá 2.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

5 cây vàng SCJ được cất trong két sắt.

Một khoản tiền mặt là 100.000.000 đồng được cất trong két sắt.

Một sổ tiết kiệm trị giá 2.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi chết đi thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi (di sản) tại di chúc này sẽ thuộc về những người có tên dưới đây:

Bà Lê Thu Thủy (vợ hợp pháp ) , sinh ngày 8/8/1970, địa chỉ thường trú số 560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ thừa hưởng những tài sản sau:

– Một mảnh đất diện tích 200 m2, loại đất ở đô thị, thửa đất 80, tờ bản đồ số 34, địa chỉ 560 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

– Một mảnh đất diện tích 1000 m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa đất 90, tờ bản đồ số 56, địa chỉ thôn Tân Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

– Một mảnh đất diện tích 3000 m2, loại đất trồng cây lâu năm, thửa đất 80, tờ bản đồ số 74, địa chỉ thôn B, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

– Một xe ô tô mang biển số 30B-F1-78999.

– Một xe máy mang biển số 30A-B1-87898.

Nguyễn Đức Chung ( con đẻ ), sinh ngày 1/2/1995, địa chỉ thường trú số 560 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ thừa hưởng một sổ tiết kiệm trị giá 2.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Nguyễn Thu Hương ( con đẻ ) , sinh ngày 4/5/1998, địa chỉ thường trú số 560 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ thừa hưởng một sổ tiết kiệm trị giá 1.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam.

Nguyễn Đức Mạnh ( con đẻ ), sinh ngày 1/2/2000,  địa chỉ thường trú số 560 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ thừa hưởng một sổ tiết kiệm trị giá 2.000.000.000 đồng mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam.

Nguyễn Đức Mạnh ( cháu nội), sinh ngày 1/1/2022,  địa chỉ thường trú số 560 Đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ hưởng 5 cây vàng SCJ được cất trong két sắt và một khoản tiền mặt là 100.000.000 đồng được cất trong két sắt.

Di chúc đã được lập xong hồi 11 giờ ngày 10 tháng 2 năm 2023. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành 2 bản, mỗi bản 3 trang.

Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về mẫu di chúc thừa kế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác hãy liên hệ ngay với Công ty luật uy tín Luật Trần và Liên Danh để được tư vấn tận tình và nhanh chóng nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139