Dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang

dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang

Hoạt động kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của thị trường vốn, thị trường tài chính. Chất lượng của kiểm toán độc lập là yếu tố sống còn để các nhà đầu tư, cổ đông, nhà hoạch định chính sách và các đối tượng khác tin tưởng vào quy trình lập báo cáo tài chính cũng như việc công bố các thông tin của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, các kiểm toán viên khi được trang bị những kiến thức đầy đủ về kế toán, tài chính, kỹ thuật kiểm toán cao, và có được những hoài nghi mang tính nghề nghiệp sẽ là cơ sở để tạo nên dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang tối ưu.

Khái niệm kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là công việc được thực hiện bởi các kiểm toán viên cùng trợ lý kiểm toán tiến hành thu thập các thông tin, bằng chứng kiểm toán để đánh giá về báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm mục đích đưa ra các ý kiến về mức độ trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính doanh nghiệp được kiểm toán so với các chuẩn mực đang được áp dụng.

Báo cáo tài chính doanh nghiệp là các thông tin kinh tế, tài chính được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các luồng tiền doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu cho những người sử dụng chúng trong việc đưa ra quyết định về kinh tế.

Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Để đạt mục đích này báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:Tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu, Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi và lỗ, các luồng tiền doanh nghiệp.

Những thông tin được doanh nghiệp cung cấp trong Báo cáo tài chính bao gồm:

Tài sản

Nợ phải trả

Vốn chủ sở hữu

Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác

Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh

Các luồng tiền

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh Báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các Báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp.

Phân loại kiểm toán

Theo loại hình tổ chức kiểm toán

– Kiểm toán Nhà nước: Thông thường đối tượng được kiểm toán là các công ty, doanh nghiệp nhà nước. Loại kiểm toán này do cơ quan nhà nước tiến hành theo luật định và không mất phí.

– Kiểm toán độc lập: Loại hình kiểm toán này thường được thực hiện do các kiểm toán viên tại các công ty độc lập chuyên về dịch vụ này thực hiện. Các kiểm toán viên này có nhiệm vụ phải kiểm tra lại các báo cáo tài chính mà khách hàng đưa ra hoặc thực hiện thêm một số dịch vụ khác tùy theo yêu cầu của khách hàng. Loại hình kiểm toán này thường được nhận sự tin cậy từ các nhà đầu tư hay bên thứ ba vì đảm bảo được tính xác thực của doanh nghiệp.

– Kiểm toán nội bộ: Là loại hình kiểm toán dùng các kiểm toán viên nội bộ của các công ty để thực hiện kiểm toán theo lệnh của các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc. Thường kiểm toán nội bộ chỉ nhận được sự tin cậy của công ty mà không được các nhà đầu tư tin cậy vì các kiểm toán viên chỉ làm việc dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc.

Theo mục đích của kiểm toán

– Kiểm toán tuân thủ: Kiểm toán này nhằm mục đích xem xét, kiểm tra các doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ các quy định mà cơ quan nhà nước hay cấp trên ban hành hay không.

– Kiểm toán hoạt động: Đây là hoạt động kiểm toán nhằm đánh giá hiệu quả của các hoạt động kiểm toán. Cụ thể như sau:

+ Tính kinh tế: Dựa trên việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế đã đề ra giúp doanh nghiệp, đơn vị hay tổ chức tiết kiệm tối đa nguồn lực cho doanh nghiệp của mình.

+ Tính hiệu quả: Dựa vào hiệu quả đạt được của doanh nghiệp với nguồn lực tương xứng.

+ Tính hiệu lực: Xem xét khả năng có thể hoàn thành mục tiêu đề ra của doanh nghiệp hay tổ chức thực hiện kiểm toán.

– Kiểm toán báo cáo tài chính: Đây là hình thức kiểm toán nhằm kiểm tra về tính xác thực của các bản báo cáo tài chính được đưa ra. Một số báo cáo tài chính được kiểm toán như: Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Luật Trần và Liên danh sẽ tiến hành dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang ra sao?

Tổng hợp các vấn đề, nội dung cần trao đổi với Ban Giám đốc và bộ phận có liên quan và đưa ra các bút toán cần bổ sung hoặc điều chỉnh;

Tổng hợp số liệu báo cáo tài chính trước và sau điều chỉnh, lập dự thảo Báo cáo tài chính sau kiểm toán đồng thời có trách nhiệm giải quyết các sự kiện phát sinh sau khi lập Báo cáo kiểm toán;

Tùy theo kết quả, các kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến: Ý kiến chấp nhận toàn phần và Ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán gửi cho khách hàng.

Lập Thư quản lý gửi tới Ban Giám đốc của Công ty, trong đó nêu lên các vấn đề còn tồn đọng, yếu kém cũng như sai sót phát hiện ra trong quá trình kiểm toán và đưa ra các kiến nghị và giải pháp khắc phục.

Sự cam kết với khách hàng về dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang

Trải nghiệm “Sức mạnh từ sự thấu hiểu”

Hoạt động kinh doanh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Thông qua tiến bộ về công nghệ, truyền thông và cơ sở hạ tầng, các rào cản kinh doanh đang dần được dỡ bỏ và chúng ta ngày càng toàn cầu hóa hơn.

Trong môi trường kinh doanh với nhịp độ thay đổi nhanh như vậy, khách hàng cần một nhà tư vấn có tầm nhìn xa và phản ứng nhanh nhạy với yêu cầu đổi mới của tổ chức. Tại Luật Trần và Liên danh, chúng tôi xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ dựa trên hiểu biết sâu sắc về các vấn đề quan trọng nhất của khách hàng.

Phương pháp tiếp cận hợp tác và mạnh mẽ tạo ra sự khác biệt của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng thấu hiểu khách hàng, thấu hiểu chiến lược, nguyện vọng của khách hàng và nỗ lực trở thành Nhà tư vấn được khách hàng tin tưởng lựa chọn.

Bằng cách chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm từ các chuyên gia cao cấp nhất, chúng tôi mang đến cho hoạt động kinh doanh của khách hàng kiến thức và nguồn lực từ các chuyên gia trong nước và quốc tế để khách hàng cảm thấy được thấu hiểu, được hỗ trợ đầy tự tin trong quá trình phát triển kinh doanh.

dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang
dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang

Các bước thành lập công ty/ doanh nghiệp tư vấn pháp luật liên quan đến dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, cùng những thông tin từ khách hàng yêu cầu

Sau khi tiếp nhận yêu cầu tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng đồng thời thu thập những thông tin liên quan đến yêu cầu cần mở lập công ty/ doanh nghiệp chuyển về cho bộ phận chuyên xử lý thành lập hồ sơ.

Bước 2: Đối chiếu phía khách hàng có đủ điều kiện thành lập lập công ty/ doanh nghiệp không?

Những thông tin khách hàng được đối chiếu với những điều kiện được phép thành lập công ty quy định trong Luật doanh nghiệp 2020 nhằm kiểm tra cũng như hỗ trợ bổ xung điều kiện hợp pháp cho bên khách hàng.

Bước 3: Hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập, chuẩn bị những hồ sơ cần hoàn thiện để gửi Cơ quan chức năng

Sau khi chấp nhận và được ủy quyền khách hàng, chuyên viên pháp lý đại diện khách thu thập, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để chuẩn bị nộp hồ sơ thành lập nên cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 4: Ủy quyền đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty/ doanh nghiệp nên cơ quan chức năng cấp tương ứng

Bước 5: Hỗ trợ khắc và công bố dấu công ty/ doanh nghiệp 

Khắc dấu công ty được diễn ra sau khi có giấy chứng nhận thành lập công ty/ doanh nghiệp gửi về. 

Bước 6: Dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau khi có giấy chứng nhận công ty/ doanh nghiệp

Sau khi nhận được chứng nhận thành lập công ty/ doanh nghiệp vẫn còn khá nhiều việc liên quan cần phải thực hiện để công ty/ doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động được, vậy những công việc đó là gì?

Tư vấn hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Mua chữa ký số hợp pháp cho công ty/ doanh nghiệp

Kê khai thuế và các hoạt động thuê giá trị gia tăng của doanh nghiệp

Nộp thuế môn bài tại nơi doanh nghiệp đã mở chi nhanh ngân hàng

Thiết kế, đặt biển công ty tại trụ sở đã đăng ký

Tư vấn pháp luật về dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang tại Luật Trần và Liên Danh có gì khác biệt với các công ty luật khác?

Khác với những công ly luật khác, khi bạn đến với Luật Trần và Liên Danh, bạn sẽ không cần phải thực hiện bất cứ thủ tục quy trình đăng ký tư vấn nào với tiếp tân. Ví thử sau khi bạn gọi vào Tổng đài 0969 078 234, bạn sẽ được gặp trực tiếp chuyên viên tư vấn giải đáp mọi vấn đề pháp lý cho bạn một cách tường minh nhất.

Đây có thể coi là một trong những đặc điểm riêng biệt của Luật Trần và Liên Danh với những công ty, văn phòng luật khác.

Ngoài ra, mọi vấn đề bạn trao đổi với Luật sư, chuyên gia tư vấn đều sẽ được bảo mật tuyệt đối. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của Luật Trần và Liên Danh trong hoạt động tư vấn, cũng là tiêu chí hành nghề luật của chúng tôi. Trừ trường hợp, khách hàng có yêu cầu, phản ánh về chất lượng cuộc gọi tư vấn, hội đồng quản lý của chúng tôi sẽ xem xét lại cuộc tư vấn để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Vì vậy, đừng ngần ngại nếu bạn đang có nhu cầu cần Luật sư, chuyên gia pháp luật hỗ trợ, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số điện thoại 0969 078 234.

Trải qua nhiều năm hỗ trợ khách hàng trong khắp cả nước, chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị đã và đang là người bạn tâm giao luôn sẵn sàng dành tất cả sự

cố gắng và tri thức Chúng tôi có để tư vấn pháp lý cho bà con Đồng bào khắp mọi nẻo đường Tổ quốc.

Với sự tư vấn nhiệt tình của các Luật sư, các Chuyên gia pháp lý của các trường Đại học, các Chuyên viên pháp lý được đào tạo bài bản. Đây là lý do vì sao Luật Trần và Liên Danh đã âm thầm đứng sau giúp đỡ cho hàng triệu người dân dễ dàng tiếp cận, có hướng đi phù hợp với các vấn đề pháp lý mà họ vướng phải.

Với phương châm “Luật sư của mọi nhà”, Tổng đài tư vấn 0969 078 234 nói riêng và Luật Trần và Liên Danh nói chung luôn cố gắng trở thành một cầu nối tin cậy giữa người dân và pháp luật nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Trên đây là bài viết tư vấn về dịch vụ kiểm toán tại Tuyên Quang của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.

Recommended For You

About the Author:

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234