Đăng ký thuế ban đầu

đăng ký thuế ban đầu

Doanh nghiệp mới thành lập cần làm những gì? Hồ sơ khai thuế ban đầu 2022, thủ tục đăng ký thuế ban đầu như nào? Luật Trần và Liên danh xin hướng dẫn thủ tục đăng ký thuế ban đầu cho Công ty mới thành lập.

Kê khai và nộp thuế môn bài

Các trường hợp miễn thuế môn bài:

– Doanh nghiệp thành lập năm 2021 được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với:

+ Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thời hạn khai thuế môn bài:

– Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

– Sau khi hết thời gian được miễn nộp lệ phí môn bài, hàng năm doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

– Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo nghị định 139/2016/NĐ-CP

– Doanh nghiệp có thể thực hiện kê khai thuế Môn bài qua mạng trên trangnhantokhai.gdt.gov.vnhoặc  https://thuedientu.gdt.gov.vn

Quy định về hồ sơ khai thuế ban đầu

Sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì các đơn vị kinh doanh bắt buộc phải thực hiện các thủ tục khai thuế ban đầu, trong đó có hồ sơ khai thuế ban đầu.
Thông thường, các doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải lập một bộ hồ sơ khai thuế lần đầu để gửi lên cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các yêu cầu sau:
– Tờ khai đăng ký hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 02 bản tờ khai đăng ký hình thức kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. Nội dung của tờ khai này sẽ bao gồm các thông tin cơ bản sau: Hình thức kế toán, hình thức nhập xuất hàng hóa, hình thức ghi sổ kế toán, phương pháp kế toán, chế độ kế toán áp dụng và loại hóa đơn sử dụng.
– Công văn đăng ký chế độ kế toán áp dụng
Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 02 bản công văn đăng ký chế độ kế toán doanh nghiệp chọn áp dụng.
Căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC. Hoặc, các doanh nghiệp có thể chọn áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.
Bởi, tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã chỉ định Thông tư này được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
– Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
Căn cứ vào Thông tư số 45/2013/TT-BTC, các doanh nghiệp phải lập bản đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế.
Theo đó, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 02 bản đăng ký bổ sung vào hồ sơ khai thuế lần đầu.
– Giấy ủy quyền
Với những trường hợp người nộp hồ sơ khai thuế lần đầu không phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thì cần chuẩn bị thêm 01 bản giấy ủy quyền để có thể nộp hồ sơ thành công.
Trên đây là 04 yêu cầu cơ bản đối với một bộ hồ sơ khai thuế lần đầu cho các doanh nghiệp mới thành lập.
Tuy nhiên, tùy từng chi cục thuế sẽ có những yêu cầu thêm khác đối với hồ sơ khai thuế như: Quyết định bổ nhiệm kế toán, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Thông tin doanh nghiệp, Hợp đồng thuê nhà,… Do đó, để đảm bảo hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định, người nộp hồ sơ nên liên hệ trước với chi cục thuế trực thuộc để được giải đáp chi tiết nhất.

Một số lưu ý khi nộp hồ sơ khai thuế lần đầu

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp của mình, người nộp hồ sơ cần quan tâm đến thời hạn nộp hồ sơ sao cho đúng.
Thời hạn nộp hồ sơ này sẽ là ngày cuối cùng của tháng ghi trên giấy phép kinh doanh, áp dụng với trường hợp doanh nghiệp bắt đầu sản xuất ngay khi nhận được giấy phép kinh doanh.
Hoặc, thời hạn sẽ là 30 ngày, tính từ ngày ghi trên giấy phép kinh doanh, áp dụng với trường hợp doanh nghiệp nhận được giấy phép kinh doanh nhưng chưa đi vào hoạt động.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế

Hiện nay, cơ quan thuế mà doanh nghiệp trực thuộc sẽ có trách nhiệm tiếp quản hồ sơ khai thuế lần đầu của doanh nghiệp.
Nếu doanh nghiệp vẫn thắc mắc về cơ quan thuế này thì thông tin đã có trên phiếu Thông báo về cơ quan thuế quản lý, người nộp hồ sơ chỉ cần xem lại thông báo này và kiểm tra thông tin là xong.

Một số hồ sơ khác cần nộp song song với hồ sơ thuế lần đầu

Khi tiến hành nộp hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp, người nộp thuế cũng nên chú ý chuẩn bị đầy đủ và nộp luôn những hồ sơ sau để đảm bảo tính hoàn chỉnh cho hồ sơ ban đầu của doanh nghiệp mình:
+ Tờ khi đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử. Người nộp thuế cần chuẩn bị 02 bản tờ khai này và nộp tại chi cục thuế trực thuộc.
+ Tờ khai lệ phí môn bài. Tờ khai này người nộp thuế có thể nộp online ngay trên cổng thông tin của Tổng cục thuế. Và cần nộp trước khi nộp hồ sơ khai thuế lần đầu.
+ Nộp tiền lệ phí môn bài. Người nộp hồ sơ có thể dễ dàng nộp lệ phí này qua tài khoản ngân hàng.
Trên đây, bài viết đã hướng dẫn bạn một cách chi tiết nhất về hồ sơ khai thuế lần đầu mà các doanh nghiệp mới thành lập cần phải nộp lên cơ quan thuế trực thuộc.

Nội dung hồ sơ đăng ký thuế ban đầu doanh nghiệp cần chuẩn bị

Hồ sơ khai thuế ban đầu doanh nghiệp cần chuẩn bị

Hồ sơ khai thuế ban đầu doanh nghiệp cần phải nộp bao gồm những giấy tờ sau:

Tờ khai đăng ký thực hiện hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp

Quyết định bổ nhiệm kế toán (trường hợp doanh nghiệp đã có kế toán trưởng)

Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp

Bản đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định (trường hợp doanh đã có tài sản cố định)

Phiếu đăng ký thông tin doanh nghiệp 

Tờ kê khai lệ phí môn bài 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy ủy quyền (trường hợp cá nhân đại diện cho doanh nghiệp đi nộp hồ sơ)

đăng ký thuế ban đầu
đăng ký thuế ban đầu

Những thủ tục doanh nghiệp cần hoàn thành trước khi nộp hồ sơ đăng ký thuế ban đầu

Trước khi nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp cần phải hoàn thành những thủ tục cơ bản như sau:

Treo bảng hiệu doanh nghiệp tại trụ sở: Nội dung cần có trên bảng hiệu bao gồm: địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế công ty, tên công ty,… Người quản lý thuế sẽ tới công ty để kiểm tra xem bảng hiệu đã được chuẩn bị và treo đầy đủ hay chưa và tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.

Mua chữ ký số (token, chứng thư số): Đây là thủ tục bắt buộc hoàn thành của mọi doanh nghiệp khi mới thành lập. Chữ ký số này sẽ được dùng để nộp kê khai lệ phí môn bài trên trang web của Tổng cục Thuế.

Mở tài khoản cho doanh nghiệp và nộp tiền vào tài khoản: Doanh nghiệp sẽ sử dụng chữ ký số để trình tiền trong tài khoản và nộp khoản lệ phí môn bài vào Kho bạc Nhà nước.

Quy trình thực hiện đăng ký thuế ban đầu

Quy trình thủ tục thực hiện khai thuế ban đầu bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số 

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng và mua chữ ký số cho doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp muốn nộp hồ sơ khai thuế điện tử phải có chữ ký số để kê khai qua mạng điện tử. Hay doanh nghiệp nộp thuế điện tử cho Chi cục thuế cũng phải có tài khoản ngân hàng.

Kế toán viên của doanh nghiệp có thể liên hệ với ngân hàng mà doanh nghiệp lựa chọn làm việc để tiến hành mở tài khoản ngân hàng. Sau khi được ngân hàng cung cấp tài khoản, doanh nghiệp đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư hoặc qua website dangkyquamang.dkkd.gov.vn trong vòng 10 ngày. Lưu ý, nếu quá thời hạn phát sinh vẫn chưa đăng ký, doanh nghiệp đó sẽ bị phạt.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dịch vụ cung cấp chữ ký số hoặc chứng thư số chất lượng. Quý khách hàng có thể tham khảo Luật Trần và Liên danh –  Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số được nhiều tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn. 

Bước 2: Tiến hành kê khai và nộp lệ phí môn bài

Khi doanh nghiệp đã có tài khoản ngân hàng và chữ ký số, bước tiếp theo doanh nghiệp cần làm đó chính là kê khai và nộp tiền phí môn bài. 

Các kế toán viên của doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai để tiến hành kê khai phí môn bài. Sau đó kết xuất XML tờ khai và nộp qua mạng. Hoặc kế toán cũng có thể thực hiện việc kê khai thuế điện tử. Khi tờ khai thuế môn bài được thông báo nộp thành công, doanh nghiệp cần phải nộp lệ phí môn bài ngay lập tức, tránh xảy ra trường hợp nộp muộn và bị phạt.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý thời hạn nộp lệ phí môn bài. Thời hạn chậm nhất để doanh nghiệp có thể nộp đó là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu bước vào hoạt động kinh doanh.

Bước 3: Lựa chọn phương pháp kê khai thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và hóa đơn, đăng ký thuế ban đầu

Hiện nay có hai phương pháp kê khai thuế thu nhập cá nhân đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp phù hợp với hai kỳ kê khai là theo tháng hoặc theo quý. Với những doanh nghiệp mới thành lập sẽ lựa chọn hình thức kê khai theo quý. Ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo là hạn nộp thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp.

Đối với kê khai hóa đơn, nếu là hóa đơn điện tử, ngay sau khi đăng ký thành công và được cung cấp hóa đơn, trước khi sử dụng, doanh nghiệp cần phải thông báo phát hành hóa đơn. Trong trường hợp doanh nghiệp tự ý sử dụng hóa đơn điện tử mà không thông báo phát hành sẽ bị phạt.

Nếu doanh nghiệp sử dụng các loại hóa đơn bán hàng hay hóa đơn kê khai trực tiếp, kế toán viên có thể lên Chi cục thuế quản lý doanh nghiệp để làm thủ tục mua.

Các doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có lãi, kế toán có thể dựa vào kết quả và số liệu thống kê kinh doanh để tự tạm tính và nộp lên Chi cục Thuế.

Bước 4: Lựa chọn hình thức kế toán và khấu hao tài sản cố định, đăng ký thuế ban đầu

Căn cứ theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC quy định:

“Doanh nghiệp có thể tự quyết định phương pháp và thời gian trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Thông tư này và thông báo với các cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu thực hiện.”

Có thể hiểu đơn giản là các doanh nghiệp cần phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi bắt đầu tiến hành trích khấu hao tài sản cố định.

Để xác định phù hợp hình thức chế độ kế toán cần phụ thuộc vào quy mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó:

Đối với các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đối với các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh siêu nhỏ, nhỏ và vừa, áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Trên đây là bài viết tư vấn về đăng ký thuế ban đầu của Luật Trần và Liên danh. Nếu có thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi theo số Hotline: 0969 078 234 để được tư vấn miễn phí.­­

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139