Chi phí thuê luật sư hình sự hết bao nhiêu tiền

chi phí thuê luật sư hình sự hết bao nhiêu tiền

Trong một phiên tòa hình sự và đặc biệt là phiên tòa hình sự có tính chất phức tạp thì sự xuất hiện của luật sư bào chữa và luật sư bảo vệ là không thể thiếu. Do vậy chi phí thuê luật sư vụ án hình sự cũng chính là một trong những vấn đề mà bất cứ ai tìm tới luật sư tham gia phiên tòa hình sự đều quan tâm. Luật Trần và Liên Danh sẽ giải đáp thắc mắc chi phí thuê luật sư hình sự hết bao nhiêu tiền cho các độc giả nắm rõ trong bài viết sau đây:

Vai trò của Luật sư hình sự bào chữa hình sự

Trong các vụ án hình sự; vai trò của Luật sư trong việc tham gia giải quyết vụ án là rất cần thiết. Luật sư bào chữa vụ án hình sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ.

Thông thường các bị can, bị cáo hay người nhà của họ sẽ không có đủ các kiến thức pháp luật để nhìn nhận đúng, đủ về tội danh. Lúc này, Luật sư hình sự sẽ là người giúp họ hiểu được các quy định pháp luật liên quan đến tội danh mà họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Từ đó, đưa ra những phân tích, lập luận về hướng giải quyết giúp họ có được cái nhìn tổng quan nhất về vấn đề.

Quyền hạn của luật sư trong quá trình tố tụng hình sự

Khởi tố vụ án hình sự

Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn đầu tiên trong quá trình tố tụng hình sự. Trong giai đoạn này, Luật sư bào chữa có các quyền hạn sau:

Gặp gỡ, trao đổi với người bị buộc tội;

Thu thập, đánh giá các tài liệu, chứng cứ khách quan; Luật sư hình sự giỏi.

Đại diện theo ủy quyền cho người bị buộc tội làm việc với cơ quan điều tra.

Điều tra vụ án hình sự

Điều tra hình sự là giai đoạn quan trọng trong một vụ án hình sự. Theo đó, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm thu thập và nghiên cứu các chứng cứ của vụ án. Trong giai đoạn này, Luật sư bào chữa có các quyền hạn sau:

Gặp gỡ, trao đổi với người bị buộc tội;

Kiến nghị thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra;

Kiến nghị thay đổi người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người dịch thuật;

Có mặt khi lấy lời khai của người bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu được điều tra viên đồng ý thì được hỏi người bị tạm giữ, bị can;

Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói;

Đưa ra chứng cứ, đánh giá chứng cứ, đưa ra yêu cầu để làm rõ sự thật khách quan của vụ án;

Đề nghị cơ quan cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thu thập chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thẩm tra, đánh giá;

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu thập chứng cứ, giám định bổ sung, giám định lại, định giá lại tài sản.

Truy tố vụ án hình sự

Giai đoạn truy tố bắt đầu từ khi Viện kiểm sát nhận được các tài liệu của vụ án hình sự do Cơ quan điều tra chuyển đến và kết thúc bằng việc Viện kiểm sát ra một trong ba quyết định sau: (i) Truy tố bị can trước Toà bằng bản cáo trạng; (ii) Trả lại hồ sơ điều tra bổ sung; (iii) Đình chỉ hay tạm đình chỉ vụ án hình sự. Trong giai đoạn truy tố vụ án hình sư, luật sư bào chữa có các quyền hạn sau:

Tiến hành nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp, xem xét và đánh giá chứng cứ;

Nếu phát hiện có tình tiết chưa được làm rõ gây bất lợi cho bị can, bị cáo, luật sư tiến hành trao đổi và đề xuất với Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án;

Kiến nghị Cơ quan điều tra áp dụng, thay đổi hay hủy bỏ biện pháp ngăn chặn;

Đề nghị Viện kiểm sát ra các quyết định tố tụng cần thiết như Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc Quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án (nếu có chứng cứ),…;

Liên hệ với Viện kiểm sát để được đọc ghi chép hoặc sao chụp bản cáo trạng.

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự là giai đoạn tố tụng hình sự quan trọng và mở đầu trong hoạt động xét xử. Trong giai đoạn này, Luật sư bào có các quyền hạn sau:

Quyền thu thập tài liệu, tình tiết liên quan đến việc bào chữa từ bị cáo, người thân thích của người này hoặc từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của bị cáo nếu không thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác và đưa ra các tài liệu, đồ vật cần để chứng minh sự vô tội hoặc làm giảm nhẹ tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo;

Quyền gặp mặt mặt bị cáo đang bị tạm giam, quyền đọc, ghi chép và sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến bào chữa sau khi kết thúc điều tra theo quy định của pháp luật;

Kiến nghị thay đổi kiểm sát viên, kiểm tra viên, thẩm phán, hội thẩm;

Đề nghị triệu tập người làm chứng, người tham gia tố tụng khác, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng (điều tra viên, cán bộ điều tra,…); yêu cầu đưa thêm vật chứng, tài liệu ra xem xét;

Yêu cầu hoãn phiên tòa nếu có người tham gia tố tụng vắng mặt hoặc tuy có mặt nhưng vì lý do sức khỏe không thể tham gia tố tụng;

Có quyền tham gia hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Phiên toà là cuộc điều tra công khai nhằm kiểm tra tính hợp pháp của các chứng cứ qua việc xét hỏi bị cáo, người làm chứng,… nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án để Hội đồng Xét xử có phán quyết chính xác. Xét hỏi và tranh luận là những hoạt động quan trọng trong quá trình xét xử vụ án tại phiên toà.

Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

Xét xử phúc thẩm là việc Toà án cấp trên trực tiếp của Toà án cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án hoặc xét lại quyết định sơ thẩm mà bản án, quyết định sơ thẩm đối với vụ án đó chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo kháng nghị. Trong giai đoạn này, luật sư bào chữa có quyền hạn sau:

Quyền được ghi chép, sao chụp hồ sơ vụ án, tìm kiếm tài liệu căn cứ phục vụ cho hoạt động bào chữa;

Gặp gỡ trao đổi với bị cáo: Tìm hiểu thêm các tình tiết vụ án và tâm trạng của thân chủ; giải thích cho bị cáo những việc mà luật sư sẽ làm, thống nhất với bị cáo về nội dung kháng cáo;

Trao đổi đề xuất với Tòa án, Viện kiểm sát cấp phúc thẩm: Đề xuất, đánh giá tính hợp pháp của các chứng cứ, việc áp dụng pháp luật liên quan đến tội danh, mức hình phạt và các quyết định khác của bản án sơ thẩm;

Tham gia hỏi, tranh luận tại Tòa.

Thi hành bản án quyết định của Tòa án

Thi hành án là giai đoạn bảo đảm cho bản án và quyết định có hiệu lực của Tòa án được đưa ra thi hành. Vì vậy, quyền hạn luật sư bào chữa trong giai đoạn này:

Đại diện cho đương sự để tham gia giải quyết việc thi hành án;

Theo dõi các bước tổ chức thi hành án của cơ quan thi hành án;

Kiến nghị, đề xuất hoặc khiệu nại nếu phát hiện chấp hành viên thiếu sót, sai phạm (nếu có) của chấp hành viên cơ quan thi hành án, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan khác có liên quan để đảm bảo quá trình tổ chức thi hành án diễn ra khách quan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ.

Giám đốc thẩm, tái thẩm

Khi nhận thấy bản án, quyết định của Tòa án có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong việc giải quyết hoặc có tình tiết mới làm thay đổi nội dung bản án, Luật sư bào chữa thực hiện kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Lợi ích mà luật sư bào chữa hình sự có thể đem đến cho thân chủ

Luật sư tư vấn các quy định pháp luật về hình sự cho thân chủ, phân tích và xác định rõ tình trạng pháp lý của thân chủ. Từ đó, đưa ra những lời khuyên để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ.

Tư vấn và giúp thân chủ tìm chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, các lỗi trong tố tụng hình sự giúp thân chủ minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; tư vấn luật hình sự chi tiết

Tư vấn và giúp thân chủ hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, hướng dẫn thân chủ khai khi bị hỏi cung trước các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên Tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung;

Tư vấn và hướng dẫn thân chủ lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường.

Sự cần thiết phải thuê luật sư trong vụ án hình sự

Trên cương vị là những người được đào tạo chuyên sâu về kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng hành nghề, luật sư mang trong mình sứ mệnh lớn nhất là bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự, cho thân chủ của mình. Và trong số các vị độc giả đang đọc bài viết này chắc hẳn có không ít người đã từng biết đến những vụ án oan sai, những vụ bức cung, dùng nhục hình làm sai lệch tính chất của vụ án, ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của bị can, bị cáo, bị hại và cả những người vô tội khác.

Một số khác thì bị vu oan, bị tố giác vô căn cứ, bị khởi tố với lý do không chính đáng nhưng cũng không biết xử sự thế nào khi phải hầu tòa cho đúng pháp luật. Bởi vậy việc nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư – một người am hiểu tường tận kiến thức pháp lý và có kinh nghiệm trong hoạt động tố tụng là một việc làm chính đáng để bảo vệ quyền lợi cho bản thân, để tránh xảy ra những việc không đáng có.

Cùng với đó, lợi ích mà một luật sư đem lại trong vụ án hình sự là tương đối lớn như đối với bị can, bị cáo, luật sư sẽ đảm bảo tình tiết giảm nhẹ để đi tới khung hình phạt thấp cho khách hàng. Còn đối với bị hại, khi có luật sư họ có thể đảm bảo được quyền lợi tối đa nhất của mình mà không bị yếu thế tại phiên tòa. 

chi phí thuê luật sư hình sự hết bao nhiêu tiền
chi phí thuê luật sư hình sự hết bao nhiêu tiền

Việc thuê luật sư trong các vụ án hình sự ngày nay cũng đã trở nên vô cùng phổ biến và thực sự cần thiết bởi chính tính chất phức tạp của án hình sự đem lại. Tuy nhiên thì về phần chi phí thuê luôn là mối quan tâm lớn mỗi khi khách hàng có nhu cầu tìm đến người bảo vệ quyền lợi cho mình, nhất là chi phí thuê luật sư trong vụ án hình sự thì người dân sẽ thường có suy nghĩ rằng chi phí sẽ cao hơn rất nhiều so với các luật sư trong vụ án dân sự, ly hôn, thừa kế khác… Điều này có đúng hay không và chi phí thực tế như thế nào, mời các độc giả hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Trần và Liên Danh sẽ giúp các độc giả giải đáp mọi thắc mắc: 

Tư cách của luật sư khi tham gia vào vụ án hình sự

Trước hết để thuê luật sư thì chúng ta cần phải hiểu rõ luật sư sẽ tham gia với tư cách gì trong một vụ án hình sự. Theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 hiện hành, trong một vụ án hình sự, luật sư sẽ tham gia với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố hoặc bị hại, các đương sự. Thông thường sẽ được gọi tắt là Luật sư bào chữa và Luật sư bảo vệ. Trong đó cần phân biệt rõ:

+ Luật sư bào chữa: là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp pháp (bào chữa) cho người bị buộc tội (bị can, bị cáo) hay nói cách khác thân chủ của Luật sư bào chữa là những chủ thể nêu trên. Luật sư bào chữa sẽ được tham gia bào chữa từ khi một người bị tạm giữ hình sự, tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Điều này để phân biệt khái niệm giữa luật sư bảo vệ và luật sư bào chữa 

+ Luật sư bảo vệ: là người đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố. Lúc này luật sư bảo vệ có quyền tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thân chủ của mình từ khi người đó bị cơ quan công an triệu tập lấy lời khai do bị tố cáo, do bị kiến nghị khởi tố. Hoặc đứng ra bảo vệ cho phía bị hại hoặc những đương sự khác trong vụ án hình sự (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự) 

Thực tế cho thấy với sự hiểu biết pháp luật chưa rõ ràng thì nhiều người rất khó để phân biệt hai khái niệm hay nói cách khác là tư cách của luật sư nêu trên trong một vụ án hình sự. Thường chúng ta sẽ nghe nhiều hơn đến tư cách bào chữa của luật sư hơn là luật sư bảo vệ. Có thể hiểu một cách đơn giản, tại phiên tòa hình sự, luật sư bào chữa sẽ ở “phe” của bị can, bị cáo, có trách nhiệm bào chữa cho những hành vi của họ và những gì mà họ bị cáo buộc. Còn luật sư bảo vệ thường sẽ xuất hiện bên phía bị hại, là người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho bị hại. 

Pháp luật có quy định việc lựa chọn luật sư bào chữa và luật sư bảo vệ là quyền của các bên. và đã là quyền thì đương nhiên sẽ được lựa chọn dùng hay không dùng đến quyền đó. Tuy nhiên, đối với luật sư bào chữa lại có chút khác biệt trong những trường hợp cụ thể, người bị buộc tội bắt buộc phải có luật sư bào chữa.

Nếu không thể lựa chọn cho mình một luật sư bào chữa vì lý do nào đó hoặc nhiều khi có trường hợp bị can, bị cáo không muốn có người bào chữa cho họ thì khi đó sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng sẽ bắt buộc phải chỉ định cụ thể cho một người bào chữa nếu vụ án thuộc trường hợp sau đây:

+ Bị can, bị cáo về tội trong BLHS mà tội đó có mức phạt cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình; 

+ Người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa (theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự thì họ có quyền tự bào chữa); người có nhược điểm tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi. 

Nếu thuộc một trong 2 trường hợp nêu trên, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền buộc phải chỉ định người bào chữa cho người bị buộc tội dù cho là họ có không cần người bào chữa. 

Chi phí thuê luật sư hình sự hết bao nhiêu tiền?

Chi phí thuê luật sư trong vụ án hình sự sẽ bao gồm thù lao và các chi phí khác có phát sinh khi luật sư nhận tham gia một vụ án hình sự. Thông thường tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì mức phí thuê luật sư hình sự sẽ giao động trong khoảng 60 triệu đồng đến 180 triệu đồng một vụ án (chưa bao gồm các chi phí án phí, lệ phí theo quy định và chi phí khác nếu có). Tuy nhiên thì mức phí sẽ thay đổi trong từng giai đoạn của vụ án và các yêu cầu đặc biệt của thân chủ như về trách nhiệm, hiệu quả thực hiện vụ việc hoặc những yêu cầu đặc biệt khác (nếu có).

Bên cạnh đó mức phí cũng thay đổi tùy thuộc vào vị trí đia lý và giai đoạn tố tụng hình sự mà luật sư tham gia (nếu chỉ tham gia tại giai đoạn xét xử sơ thẩm thì mức phí sẽ thấp hơn so với luật sư tham gia từ giai đoạn khởi tố cho đến xét xử) 

Việc trả thù lao cho luật sư tham gia vào vụ án hình sự sẽ căn cứ theo nhiều tiêu chí nhất định. Theo đó có ba căn cứ cơ bản nhất mà pháp luật quy định để tính thù lao cho luật sư là:

+ Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý: Tất nhiên, với những vụ án hình sự có tình chất phức tạp, khó khăn trong tìm kiếm tài liệu, chứng cứ, hồ sơ rắc rối thì chi phí sẽ thường “nặng nề” hơn so với những vụ án hình sự đơn giản, tình tiết ngắn gọn, chứng cứ rõ ràng, Luật sư bào chữa hình sự chi tiết. 

+ Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý: Thời gian làm việc của luật sư sẽ do luật sư và khách hàng thỏa thuận. Trong đó sẽ bao gồm những khoảng thời gian có thể kể đến như thời gian gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa; thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu; thời gian tham gia phiên tòa; thời gian hợp lý khác để thực hiện việc tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

+ Kinh nghiệm và uy tín của luật sư hoặc văn phòng, công ty luật

Và mức trả thù lao cho luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự cũng được pháp luật quy định cụ thể không được vượt quá mức trần thù lao do Chính phủ quy định:

+ Đối với việc thuê luật sư qua hợp đồng dịch vụ pháp lý: do các bên thỏa thuận theo các căn cứ nêu trên và được tính theo giờ (… vnđ/ tiếng) hoặc tính trọn gói theo vụ việc (vụ việc A… vnđ/vụ việc). Tuy nhiên mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0.3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định

+ Đối với luật sư được chỉ định bởi cơ quan tiến hành tố tụng: mức thù lao được trả cho 01 ngày làm việc của luật sư là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Hiện nay mức lương cơ sở vẫn đang là 1.490.000 đồng/ tháng.

Tuy nhiên thì ngoài khoản thù lao nêu trên thì trong quá trình luật sư làm việc cũng dễ phát sinh những khoản chi phí khác như tàu xe, lưu trú, phí sinh hoạt, phí liên hệ công tác… 

Công ty Luật Trần và Liên danh là một trong những tổ chức hành nghề luật sư cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng hình sự hàng đầu hiện nay. Với vai trò là Luật sư – người bào chữa/bảo vệ quyền lợi cho các bên trong vụ án hình sự, chúng tôi hiểu được những thắc mắc, những lo lắng của chính các bị can, bị cáo, bị hại và thân nhân, gia đình của họ.

Họ có thể sẽ bị án tù, cách ly khỏi xã hội trong một thời gian nhất định, thậm chí họ có thể bị cách ly vĩnh viễn với mức án cao nhất là tử hình. Nhưng luật pháp công minh, tất cả các cá nhân đều phải được hưởng quyền bình đẳng trước pháp luật và các hành vi vi phạm pháp luật phải được xét xử đúng người, đúng tội, phù hợp với sự thật khách quan của vụ án.

Nếu khi bạn/người thân của bạn gặp khó khăn về vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với Công ty luật Trần và Liên Danh để nhận được sự tư vấn hiệu quả nhất từ đội ngũ luật sư chuyên về hình sự của chúng tôi.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139