Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế

thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế

Hiện tại với quy trình liên thông một cửa, khi thành lập doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư là nơi cấp phép và cơ quan thuế là đơn vị hậu kiểm mọi hoạt động của doanh nghiệp.  Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế là gì? Luật Trần sẽ giới thiệu với các bạn trong bài viết sau.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong văn bản điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với loại hình công ty tư nhân; thành viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh; Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn; Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế

Trình tự thủ tục giải thể công ty

Về nguyên tắc, khi giải thể công ty phải thanh toán hết tất cả các khoản nợ của công ty đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan. Mức độ ưu tiên khi giải quyết thủ tục thanh toán nợ khi giải thể doanh nghiệp sẽ như sau:
1. Nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại doanh nghiệp
2. Nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước
3. Các khoản nợ còn lại.
Và với hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoản nợ lương đối với người lao động và các khoản nợ của các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình kinh doanh thường được xác định rõ ràng và đầy đủ. Đa số đã được thanh toán khi doanh nghiệp làm thủ tục xin giải thể công ty. Và phần nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước chỉ được xác định khi cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra hồ sơ kế toán – thuế khi doanh nghiệp bạn tiến hành thủ tục giải thể công ty đối với cơ quan thuế. Vậy thủ tục xin giải thể công ty đối với cơ quan thuế sẽ tiến hành như thế nào?

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp với cơ quan thuế

Bước 1 – Nộp hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế
Và ngay bây giờ, dịch vụ kế toán trọn gói Song Kim sẽ gởi đến các bạn trình tự thủ tục xin giải thể công ty phải nộp cho cơ quan thuế. Bạn cần chuẩn bị:
1. Quyết định giải thể doanh nghiệp (In 2 bản)
Nội dung cơ bản của quyết định giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm:
1.1 Quyết định giải thể công ty
1.2 Lý do giải thể
1.3 Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết
1.4 Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ
1.5 Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lau động
1.6 Việc thanh lý tài sản
1.7 Người thực hiện thủ tục giải thể (đại diện pháp luật)
2.Thông báo giải thể doanh nghiệp (In 2 bản)
Nội dung cơ bản của thông báo giải thể doanh nghiệp bao gồm những thông tin sau:
2.1 Thông tin doanh nghiệp
2.2 Dựa vào quyết định giải thể số…
2.3 Lý do giải thể
2.4 Cam kết thanh toán các khoản nợ phát sinh…
3. Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty (In 2 bản)
Chỉ áp dụng khi bạn làm thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên (biên bản họp hội đồng thành viên) hoặc thủ tục giải thể công ty cổ phần (biên bản họp đại hội đồng cổ đông). Đối với việc giải thể công ty TNHH một thành viên thì không cần biên bản họp.
Tải mẫu biên bản họp mới nhất, tại đây.
4. Giấy ủy quyền làm thủ tục giải thể
Nếu đại diện pháp luật của công ty không trực tiếp tiến hành thủ tục giải thể công ty tại cơ quan thuế thì phải có giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.
Tải mẫu giấy ủy quyền làm thủ tục giải thể công ty mới nhất, tại đây.
Bạn mang bộ hồ sơ xin giải thể doanh nghiệp đã soạn đầy đủ thông tin như bên trên, đến nộp tại bộ phận 1 cửa của cục/chi cục thuế đang quản lý công ty bạn nộp và chờ kế quả trả lời từ cục/chi cục thuế. Chậm nhất 7 ngày, cục/chi cục thuế sẽ có thông báo xác nhận về việc bạn đã nộp hồ sơ. Và trong nội dung thông báo này, sẽ có các yêu cầu cụ thể để bạn tiếp tục chuẩn bị hồ sơ giải thể nộp cho cơ quan thuế. Vậy bộ hồ sơ giải thể bạn cần chuẩn bị tiếp theo là gì?
Bước 2 – Thủ tục giải thể công ty đối với cơ quan thuế sau khi nhận thông báo hồ sơ giải thể công ty đối với cơ quan thuế
Bộ hồ sơ giải thể bạn cần chuẩn bị tiếp theo cơ bản sẽ bao gồm những hồ sơ sau:
1. Bản gốc giấy chứng nhận đăng kí thuế hoặc bản sao giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp
2. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải Quan nếu doanh nghiệp bạn có hoạt động xuất nhập khẩu.
Hoặc
Văn bản cam kết không có các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu đến ngày ký xác nhận nợ thuế của Tổng cục Hải Quan và chịu trách nhiệm trên cam kết này;
3. Biên bản thanh lý tài sản (nếu có)
4. Thông báo kết quả hủy hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể.
Hoặc
Văn bản cam kết chưa sử dụng và chưa phát hành hóa đơn.
5. Báo cáo quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và báo cáo thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đến thời điểm nộp bộ hồ sơ giải thể.
6. Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đến thời điểm nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.
7. Báo cáo tài chính đến thời điểm quyết toán.

Thời hạn giải quyết hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế

Sau khi bạn đã nộp đủ tất cả các loại hồ sơ đã được liệt kê bên trên, thì thời hạn quyết toán thuế để giải thể công ty là ngày thứ bốn mươi lăm (45) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. Vào lúc này, công việc của bạn là chuẩn bị, hoàn thiện sổ sách kế toán để làm việc với đại diện cơ quan thuế.
Nếu công ty bạn không xảy ra sai sót dẫn đến việc vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế thì cơ quan thuế sẽ cung cấp 1 phiếu hoàn tất nghĩa vụ thuế. Và bạn chỉ cần cầm hồ sơ này để nộp lên Sở Kế Hoạch Đầu Tư để trả giấy phép kinh doanh cùng con dấu là hoàn tất việc giải thể công ty.

Nếu các bạn đang cần tìm một công ty tư vấn luật uy tín, nhanh chóng và hiệu quả, vui lòng liên hệ với Luật Sư Trần! để được tư vấn một cách nhanh chóng và tốt nhất!

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139