Thành lập doanh nghiệp chế xuất

thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thành lập doanh nghiệp chế xuất hiện nay không đơn giản và dễ thực hiện như việc các doanh nghiệp thông thường khác. Để thành lập doanh nghiệp chế xuất các cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư buộc phải đáp ứng những điều kiện nhất định trước khi thực hiện dự án đầu tư kinh doanh của mình. Để nắm rõ các quy định của pháp luật về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất, Luật Trần và Liên Danh sẽ đưa ra những thông tin cụ thể và chính xác nhất qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Nghị định 46/2014/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Luật đầu tư 2020;

Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Doanh nghiệp chế xuất là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định 82/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp chế xuất gồm 2 loại:

Loại 1: Doanh nghiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất: là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Loại 2: Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất: là doanh nghiệp được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Theo đó, doanh nghiệp chế xuất là loại hình doanh nghiệp chuyển sản xuất để xuất khẩu. Lưu ý rằng doanh nghiệp chế xuất không phải một loại hình doanh nghiệp. Tên gọi nhằm thể hiện địa điểm đặt doanh nghiệp và tính chất kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp trong khu chế xuất là gì?

Tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP có quy định cụ thể về điều kiện thành lập doanh nghiệp chế xuất như sau:

Doanh nghiệp chế xuất phải được ngăn cách với các doanh nghiệp thường bằng hệ thống hàng rào, lối đi riêng.

Toàn bộ hàng hóa sản xuất phải được xuất khẩu 100% ra nước ngoài.

Đảm bảo điều kiện kiểm tra giám sát của hải quan và các cơ quan chức năng. Hiện nay có nhiều cục hải quan yêu cầu các doanh nghiệp chế xuất phải lắp camera giám sát được kết nối với hải quan.

Phải có văn bản đồng ý của hải quan về việc chấp thuận thành lập doanh nghiệp chế xuất.

Doanh nghiệp chế xuất được mua vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chế xuất, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

thành lập doanh nghiệp chế xuất
thành lập doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục thành lập doanh nghiệp trong khu chế xuất

Có thể nói, doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, không vì thế mà khẳng định, chỉ có nhà đầu tư nước ngoài mới được thành lập doanh nghiệp chế xuất. Do vậy, thành lập doanh nghiệp chế xuất cũng tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác. Dưới đây là thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất cơ bản mà bạn có thể tham khảo. Thủ tục bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký chủ trương đầu tư với Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trường hợp quyết định chủ trương đầu tư Cơ quan Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trong các trường hợp sau, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định như trên nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

Ngành, nghề kinh doanh;

Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Bước 5: Khắc dấu của doanh nghiệp

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đã tiến hành đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu tại một trong những đơn vị khắc dấu được cấp phép. Doanh nghiệp tự quyết định số lượng và hình thức con dấu trong phạm vi pháp luật cho phép.

Bước 6: Công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Việc thành lập doanh nghiệp trong khu chế xuất tại Việt Nam được hưởng ưu đãi gì?

Ưu đãi dành cho doanh nghiệp trong khu chế xuất bao gồm:

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Thì Doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất ưu đãi 17% trong vòng 10 năm (đối với các dự án đầu tư mới từ ngày 1/1/2016).

Bên cạnh đó, theo Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC thì Doanh nghiệp chế xuất còn được miễn thuế 02 năm đầu tiên. Và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo. Trừ trường hợp Doanh nghiệp chế xuất tại quận nội thành của đô thị loại đặc biệt. Đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Ưu đãi tiền sử dụng đất

Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP. Thì dự án đầu tư của Doanh nghiệp chế xuất được miễn tiền thuê đất 07 năm.

Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 thì quan hệ mua bán giữa khu chế xuất với nước ngoài sẽ không phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, các doanh nghiệp chế xuất còn có thể được hưởng các ưu đãi tùy theo chính sách riêng của mỗi tỉnh, thành phố.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp chế xuất

Tại Điều 39 Luật đầu tư 2020 cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Những câu hỏi thường gặp về thành lập doanh nghiệp chế xuất

Câu hỏi 1: Doanh nghiệp chế xuất có được hưởng ưu đãi gì không?

Vì đặc thù của doanh nghiệp chế xuất nên pháp luật quy định doanh nghiệp này được hưởng một số ưu đãi như:

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

Theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 78/2014/TT-BTC, doanh nghiệp chế xuất được hưởng thuế suất ưu đãi 17% trong vòng 10 năm (đối với các dự án đầu tư mới từ ngày 1/1/2016).

Theo Điều 6 Thông tư 151/2014/TT-BTC, doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế 02 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo (không áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất tại quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh)

Ưu đãi tiền sử dụng đất: Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, dự án đầu tư của doanh nghiệp chế xuất được miễn tiền thuê đất 07 năm.

Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu: Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016, doanh nghiệp chế xuất khi nhập khẩu, xuất khẩu mọi hàng hóa/ dịch vụ sẽ được hưởng mức thuế VAT 0%, Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư.

Câu hỏi 2:  Công ty chế xuất có thể được thành lập theo loại hình nào?

Tùy vào mục đích của chủ sở hữu mà có thể thành lập doanh nghiệp chế xuất theo loại hình phù hợp. Mỗi loại hình sẽ có những ưu và nhược điểm riêng, chủ sở hữu nên linh động lựa chọn để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp chế xuất thì không thể thành lập theo mô hình doanh nghiệp tư nhân.

Câu hỏi 3: Không đăng công bố sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất có sao không?

Đây là quy định bắt buộc theo Luật doanh nghiệp 2020. Theo quy định tại khoản 1 điều 26 nghị định số 50/2016/NĐ-CP các hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời gian quy định những nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng. Thêm vào đó, doanh nghiệp còn buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp chế xuất của Luật Trần và Liên Danh

Thành lập doanh nghiệp chế xuất không đơn giản và dễ thực hiện như việc các doanh nghiệp thông thường khác. Qua bài viết, chắc hẳn các bạn đã có cái nhìn tổng quan về các vấn đề pháp lý trong việc thành lập công ty chế xuất. Nếu có bất cứ thắc mắc gì khác liên quan, hãy liên hệ và sử dụng dịch vụ tư vấn của Luật Trần và Liên Danh:

Công ty TNHH Luật Trần và Liên Danh – Đồng hành pháp lý cùng bạn. Với đội ngũ nhân sự đông đảo, giàu kinh nghiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp, tư vấn tận tình và đầy đủ những vướng mắc mà khách hàng gặp phải về các vấn đề pháp lý xung quanh việc thành lập doanh nghiệp chế xuất.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp chế xuất, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ HOTLINE của Công ty luật để được tư vấn hiệu quả nhất.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139