Dịch vụ kế toán tại quận 1

dịch vụ kế toán tại quận 1

Quận 1 là quận trung tâm với cơ sở hạ tầng phát triển vượt trội cùng lực lượng lao động có tay nghề và kinh nghiệm cao nên Quận 1 Tp Hồ Chí Minh tập trung nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bài viết dưới đây Luật Trần xin giới thiệu dịch vụ kế toán tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Dịch vụ kê toán tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ kiểm toán Luật Trần và Liên danh đã cung cấp dịch vụ kế toán tại quận 1 nhiều năm qua với những Chúng tôi tận tuỵ luôn cố gắng mang đến dịch vụ chuyên nghiệp với chi phí dịch vụ kế toán tại quận 1 TPHCM tốt nhất đến với khách hàng.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Một số bước cơ bản đối với dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Công ty Luật TNHH Trần và Liên Danh như sau:

– Bước 1: Tiến hành tiếp nhận hồ sơ; chứng từ đồng thời lưu file. Ở bước này; nhân viên của Luật Trần và Liên Danh sẽ gặp trực tiếp với chủ doanh nghiệp để nhận các giấy tờ, chứng từ, hồ sơ.

– Bước 2: Tiến hành hạch toán; lập hồ sơ báo cáo. Tại bước này công ty chúng tôi sẽ kiểm tra hóa đơn chứng từ. Thực hiện hạch toán thuế vào phần mềm; lập phiếu thu chi, phiếu nhập xuất bảng lương. Ngoài ra; chúng tôi tiến hành lập báo cáo nhập xuất tồn, bảng khấu hao; bảng phân bố, bảng tính giá thành, hồ sơ bảo hiểm xã hội,…theo quy định của Nhà nước.

– Bước 3: Chúng tôi tiến hành trao đổi, bàn giao các chứng từ; hồ sơ hàng tháng. Nhân viên của dịch vụ kế toán tại quận 1 của Luật Trần và Liên danh sẽ trao đổi các vấn đề còn tồn đọng. Đồng thời đưa ra các hướng xử lý chính sách thuế với khách hàng. Khi được khách hàng đồng ý; công ty chúng tôi sẽ nộp báo cáo thuế cho cơ quan Thuế tại địa phương.

Tiến hành khai thuế môn bài hàng năm

– Công ty chúng tôi sẽ tiến hành lập báo cáo thuế hàng tháng để gửi lên cơ quan Thuế.

– Luật Trần và Liên danh tiến hành lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân năm.

– Công ty chúng tôi tiến hành lập báo cáo về quyết toán các loại thuế liên quan.

– Thực hiện lập báo cáo về tài chính.

– Tiến hành thông báo cho doanh nghiệp của khách hàng về số tiền thuế phải nộp nếu có phát sinh.

Dịch vụ báo cáo thuế

Nội dung dịch vụ báo cáo thuế tại dịch vụ thuế tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh của Luật Trần và Liên danh bao gồm:

– Chúng tôi tiến hành thu thập thông tin về hóa đơn; chứng từ, sổ sách của nội bộ doanh nghiệp.

– Chúng tôi tiến hành khảo sát thực tế về quy trình hoạt động động của công ty khách hàng.

– Công ty Luật Trần và Liên danh tiến hành kiểm tra chứng từ kế toán, sắp xếp và phân loại chứng từ kế toán.

– Chúng tôi nhập lại số liệu kế toán theo năm cho doanh nghiệp. Đồng thời; tiến hành phân bố hạch toán theo đúng quy định và lập hệ thống sổ sách kế toán.

– Chúng tôi thực hiện kiểm tra; xử lý và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán nhằm đảm bảo quyết toán thuế như: Kiểm tra; lập lại các loại sổ cái, sổ chi tiết của tài khoản, sổ nhật ký chung.

– Chúng tôi tiến hành thiết lập lại sổ kế toán, lập báo cáo thuế theo quy định của Luật Thuế.

– Chúng tôi tiến hành loại bỏ và điều chỉnh chứng từ không hợp lý. Đồng thời; đại diện của công ty Luật Trần và Liên danh sẽ trao đổi với công ty khách hàng những nghiệp vụ và nội dung có liên quan tới tổng hợp thông tin lập quyết toán thuế.

– Chúng tôi đại diện cho công ty  khách hàng làm việc với cơ quan Thuế. Đồng thời giải trình tất cả các vấn đề do cơ quan Thuế yêu cầu.

Chúng tôi tiến hành thiết lập lại sổ kế toán, lập báo cáo thuế theo quy định của Luật Thuế. 

Dưới đây là một số công việc cơ bản mà Luật Trần và Liên danh làm ở gói dịch vụ kế toán tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

dịch vụ kế toán tại quận 1
dịch vụ kế toán tại quận 1

Dịch vụ quyết toán thuế

Nội dung cơ bản về dịch vụ quyết toán thuế tại Luật Trần và Liên danh bao gồm:

– Tiến hành thu thập thông tin gồm: Sổ sách; hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp của khách hàng.

– Tiến hành khảo sát quy trình hoạt động của công ty khách hàng từ thực tế.

– Tiến hành kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại; sắp xếp chứng từ kế toán cho doanh nghiệp.

– Tiến hành nhập số liệu kế toán năm, phân bố hạch toán và lập toàn bộ hệ thống sổ sách về kế toán.

– Dịch vụ kế toán tại quận 1 của Luật Trần và Liên danh sẽ kiểm tra; xử lý và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán. Nhằm đảm bảo tính quyết toán thuế của doanh nghiệp.

– Chúng tôi tiến hành thiết lập sổ sách kế toán, lập báo cáo thuế theo quy định Luật thuế.

– Chúng tôi tiến hành loại bỏ và điều chỉnh chứng từ không phù hợp. Bên cạnh đó; Luật Trần và Liên danh sẽ trao đổi với khách hàng nội dung và nghiệp vụ liên quan tới quá trình tổng hợp thông tin.

– Chúng tôi đưa ra tư vấn cho công ty khách hàng nội dung liên quan tới quá trình tổng hợp thông tin nhằm quyết toán thuế.

– Luật Trần và Liên danh đại diện cho doanh nghiệp khách hàng để làm việc với cơ quan Thuế. Đồng thời; giải trình toàn bộ vấn đề mà cơ quan Thuế yêu cầu.

Tiến hành tư vấn và giải trình thuế

Luật Trần và Liên danh còn tiến hành tư vấn và giải trình thuế trong gói dịch vụ kế toán tại Hồ Chí Minh như sau:

– Thực hiện hỗ trợ tư vấn về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và lao động.

– Thực hiện tư vấn thuế, kế toán; hóa đơn chứng từ cho các doanh nghiệp trong phạm vi nội dung công việc thực hiện.

– Tiến hành làm việc với cơ quan Thuế nếu có yêu cầu.

– Tiến hành làm việc với công ty kiểm toán; giải trình thuế đối với cơ quan Thuế.

Luật Trần và Liên danh còn tiến hành tư vấn và giải trình thuế trong gói dịch vụ kế toán tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

Những nghiệp vụ kế toán

Một số nghiệp vụ kế toán mà Luật Trần và Liên danh thực hiện trong gói dịch vụ kế toán tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh như sau:

– Thực hiện phân loại, sắp xếp và đóng các chứng từ về kế toán.

– Thực hiện định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh.

– Thực hiện kiểm tra chứng từ đầu ra; đầu vào sao cho phù hợp với quy định Pháp luật.

– Tiến hành hạch toán, ghi sổ sách về các chứng từ.

– Thực hiện việc lập, in các sổ sách kế toán theo quy định của Pháp luật.

– Tiến hành đứng tên chuyên viên kế toán dành cho các doanh nghiệp.

– Thực hiện bổ nhiệm, đồng thời đứng tên kế toán trưởng cho công ty khách  hàng.

Nghiệp vụ kế toán mà Luật Trần và Liên danh thực hiện trong gói dịch vụ kế toán tại quận thành phố Hồ Chí Minh chuyên nghiệp

Tiến hành giao nhận chứng từ, nộp các báo cáo thuế

– Luật Trần và Liên danh thực hiện nhận chứng từ từ doanh nghiệp khách hàng.

– Luật Trần và Liên danh thực hiện nộp báo cáo thuế cho các cơ quan thuế.

– Luật Trần và Liên danh thực hiện báo cáo  quá trình sử dụng hóa đơn.

Nội dung dịch vụ kế toán tại quận 1 TP Hồ Chí Minh

Khảo sát tình hình tài sổ sách kế toán, báo cáo tài chính

Chúng tôi sẽ đến công ty khách hàng khảo sát tình hình sổ sách kế toán của doanh nghiệp những năm trước đó và có những phương án xử lý hiệu quả.

Khảo sát và đối chiếu số liệu đầu kỳ

Nội dung công tác kế toán đầu kỳ

Lập tờ khai thuế môn bài cho công ty, chi nhánh và văn phòng đại diện ( trong tỉnh và ngoài tỉnh)

Nộp thuế môn bài cho công ty, chi nhánh và văn phòng đại diện

Nộp các loạ thuế, phí khác nếu có phát sinh

Nội dung kế toán thuế giá trị gia tăng ( GTGT)

Thu thập hoá đơn mua và và bán ra

Thu thập hợp đồng mua vào – bán ra

Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của hoá đơn

Lập bảng kê mua vào và bán ra trong kỳ khai thuế

Lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Nộp thuế GTGT (nếu có phát sinh thuế phải nộp)

Nội dung kế toán thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân

Hàng quý nhân viên chúng tôi sẽ tạm tính thuế TNCN, Thuế TNDN

Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân ( tạm tính )

Lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp ( tạm tính )

Nộp thuế TNCN, TNDN tạm tính nếu có phát sinh trong kỳ

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán

Kiểm tra và hỗ trợ tư vấn lập quy chế tài chính, bảng lương, hợp đồng lap động

Làm số sách kế toán

Nội dung kế toán cuối năm tài chính

Lập báo cáo tài chính

Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế.

Nộp báo cáo tài chính thống kê, …..

Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp hoàn thuế GTGT

Tư vấn thuế và tư vấn kế toán

In ấn báo cáo tài chính để doanh nghiệp lưu

In sổ sách kế toán để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính, quyết toán thuế

Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế, làm việc với công ty dịch vụ kiểm toán khi kiểm toán cuối năm tài chính.

Cung cấp dịch vụ kế toán quận 1 tại Hồ Chí Minh

Với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế; Luật Trần và Liên danh hiểu ra vấn đề tiên quyết trong dịch vụ kế toán là tính kịp thời và trách nhiệm. Do đó, trong toàn bộ hợp đồng dịch vụ kế toán của chúng tôi luôn cam kết:

– Cam kết thực hiện đúng tiến độ và đầy đủ các công việc: Phân loại chứng từ, sắp xếp; lập và giao sổ sách kế toán cho doanh nghiệp khách hàng.

– Tiến hành soạn thảo tài liệu, văn bản theo yêu cầu của cơ quan Thuế có thẩm quyền.

– Luật Trần và Liên danh sẽ tới trực tiếp trụ sở doanh nghiệp khách hàng để lấy hóa đơn chứng từ.

– Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm ở tất cả chứng từ, báo cáo tài chính; hồ sơ, báo cáo kế toán do Luật Trần và Liên danh thực hiện.

– Luật Trần và Liên danh chịu trách nhiệm giải trình; giải thích nội dung có trong hồ sơ kế toán khi cơ quan Nhà nước yêu cầu. Nếu doanh nghiệp khách hàng bị phát do cơ quan Nhà nước phát hiện sai sót từ hồ sơ chứng từ do Luật Trần và Liên danh thực hiện. Chúng tôi cam kết sẽ chịu toàn bộ chi phí khoản phạt đó.

Dịch vụ kế toán thuế tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh

– Hàng quý, công ty Luật Trần và Liên danh sẽ cho nhân viên tới trực tiếp trụ sở công ty doanh nghiệp để lấy hồ sơ chứng từ. Các vấn đề về kê khai thuế chúng tôi sẽ cấp địa chỉ khách hàng để cơ quan Thuế gửi thông báo trực tiếp về cho khách hàng.

– Cuối cùng, Luật Trần và Liên danh cam kết sẽ chịu trách nhiệm tuyệt đối về tính bảo mật thông tin kế toán cho khách hàng. Ngay cả thời điểm hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán giữa hai công ty Luật Trần và Liên danh với doanh nghiệp bạn đã kết thúc.

Như vậy, với những ưu điểm nổi bật về dịch vụ kế toán tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh của công ty chúng tôi chắc chắn sẽ địa chỉ uy tín cho doanh nghiệp bạn lựa chọn. Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy liên hệ ngay cho công ty Luật Trần và Liên danh để được tư vấn cụ thể hơn về dịch vụ kế toán trọn gói bạn nhé!

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139