Cách kê khai thuế gtgt đầu vào

cách kê khai thuế gtgt đầu vào

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, kê khai hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Vậy tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào hiện nay được quy định như thế nào? Cách kê khai thuế GTGT đầu vào ra làm sao? Bài viết sau đây của Luật Trần và Liên Danh sẽ hướng dẫn bạn cách kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào nhanh chóng nhất.

Tờ khai thuế giá trị gia tăng đầu vào?

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính được áp dụng cho doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ kể từ ngày 01/01/2022;

Tờ khai thuế giá trị gia tăng mới nhất gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi được kê khai đúng quy định, Luật thuế, có ký tên/ký điện tử của người đại diện theo pháp luật.

Lưu ý: Mẫu tờ khai 01/GTGT có nhiều sự thay đổi theo thông tư 80/TT-BTC so với mẫu tờ khai cũ được ban hành trước đó, cụ thể với các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu [01a] được thêm cho phù hợp với quy định khai riêng một số hoạt động theo NĐ 126/2020/NĐ-CP;

Chỉ tiêu [23a], [24a] được thêm để cung cấp thông tin về số thuế giá trị gia tăng đã nộp khi nhập khẩu và đối chiếu với dữ liệu hải quan;

Chỉ tiêu [39a] được thêm với mục tiêu khai riêng thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp cụ thể;

Chỉ tiêu [39] Thuế giá trị gia tăng đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh được loại bỏ theo quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông tư số 80/2021/TT-BTC, với mục tiêu xử lý tình trạng chuyển thuế đã nộp thành số thuế còn được khấu trừ.

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT đầu vào?

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp đều đang sử dụng hình thức báo cáo thuế giá trị gia tăng theo tháng. Dưới đấy là cách kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng trên phần mềm hỗ trợ kê khai (hệ thống kê khai). Cụ thể như sau:

Đăng nhập vào phần mềm hệ thống kê khai?

Trước tiên, người nộp thuế đăng nhập hệ thống hệ thống kê khai bằng mã số thuế của doanh nghiệp. Sau đó bấm chọn mục Thuế giá trị gia tăng rồi chọn “mẫu tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo Mẫu số 01/GTGT).

Tiếp đó, người nộp thuế khai báo thông tin cơ quan quản lý thuế, loại hình kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm:

Chọn loại tờ khai: Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý;

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/quý, năm (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại);

Chọn các phụ lục kê khai nếu có.

Lưu ý: Theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, người nộp thuế cần lựa chọn danh mục ngành nghề khi kê khai, một số ngành nghề sau được phân bổ thuế giá trị gia tăng:

Kinh doanh xổ số điện toán;

Chuyển nhượng bất động sản

Xây dựng theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành;

Đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP;

Nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh (Điều 13, Thông tư số 80/2021/TT-BTC).

Với hoạt động kinh doanh thường thì không phải phân bổ thuế giá trị gia tăng nếu không thuộc các trường hợp của Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Sau khi kê khai xong thông tin, bạn bấm chọn Đồng ý, màn hình lúc sẽ hiện ra tờ khai thuế giá trị gia tăng. Bạn tiến hành thực hiện theo bước tiếp theo chúng tôi đề cập.

Lưu ý: Nếu trong tháng/quý doanh nghiệp bạn không phát sinh hóa đơn đầu ra, đầu vào thì bạn vẫn phải kê khai và nộp tờ khai tháng/quý đó (Tích vào chỉ tiêu 21 trên Tờ khai). Vẫn phải kết xuất rồi nộp qua mạng như bình thường nhé, nếu không nộp mà để quá thời hạn sẽ bị phạt chậm nộp.

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng?

Khi hệ thống hệ thống kê khai hiển thị Tờ khai thuế giá trị gia tăng (Mẫu số 01/GTGT), người nộp thuế sẽ nhập các số liệu vào các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu [21]: Nếu trong kỳ không phát sinh hóa đơn đầu ra, đầu vào bạn click vào đây.

Chỉ tiêu [22]: Số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang, cụ thể:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế giá trị gia tăng kỳ trước;

Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải kiểm tra lại Chỉ tiêu 43 của Tờ khai lần đầu kỳ trước. Nếu phần mềm hệ thống kê khai không nhảy số liệu sang thì bạn phải nhập bằng tay số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào, cụ thể: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ chưa có thuế giá trị gia tăng.

Chỉ tiêu [24]: Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Số liệu ghi vào mã số này là tổng toàn bộ số tiền thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây nhé).

Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ kỳ này: Số liệu ghi vào mã số này là tổng số tiền thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện được khấu trừ). Cách tính để ghi vào chỉ tiêu 25 như sau:

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng riêng cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì sẽ được khấu trừ toàn bộ (ghi vào chỉ tiêu 25);

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng riêng cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì sẽ được không được khấu trừ (tức là sẽ không được ghi vào 25);

Còn số thuế giá trị gia tăng dùng chung, ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ phần trăm doanh thu.

Ví dụ 3: Doanh nghiệp A có hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế và mặt hàng không chịu thuế. Trong quý, doanh nghiệp A có các hóa đơn đầu vào như sau:

Tổng chi phí (hóa đơn đầu vào) là: 450 triệu đồng, thuế giá trị gia tăng là: 45 triệu đồng, trong đó bao gồm:

Hóa đơn dùng riêng cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế là: 200 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng là: 20 triệu đồng;

Hóa đơn dùng riêng cho việc sản xuất kinh doanh mặt hàng không chịu thuế là: 150 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng là: 15 triệu đồng;

Hóa đơn dùng chung cho cả chịu thuế và không chịu thuế là 100 triệu đồng. Thuế giá trị gia tăng là 10 triệu đồng.

Trong quý đó doanh nghiệp A có doanh thu cụ thể như sau: Tổng Doanh thu là: 1 tỷ đồng trong đó:

Doanh thu từ việc bán hàng chịu thuế là 600 triệu đồng;

Doanh thu từ việc bán hàng không chịu thuế là: 400 triệu đồng.

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu 23: 200 triệu đồng + 150 triệu đồng + 100 triệu đồng = 450 triệu đồng;

Chỉ tiêu 24: 20 triệu đồng + 15 triệu đồng + 10 triệu đồng = 45 triệu đồng;

Chỉ tiêu 25: 20 triệu đồng + 6 triệu đồng = 26 triệu đồng.

cách kê khai thuế gtgt đầu vào
cách kê khai thuế gtgt đầu vào

Cách tính để ghi vào chỉ tiêu 25 như sau: Số thuế giá trị gia tăng dùng chung (10 triệu đồng) ta sẽ phân bổ theo tỷ lệ phần trăm doanh thu như sau:

Doanh thu từ mặt hàng chịu thuế là: 600 triệu đồng / 1 tỷ đồng: Chiếm 60% tổng doanh thu;

Doanh thu từ mặt hàng không chịu thuế là: 400 triệu đồng / 1 tỷ đồng: Chiếm 40% tổng doanh thu.

Như vậy, số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 10 triệu đồng x 60% = 6 triệu đồng.

Chỉ tiêu 26: Là tổng doanh thu của việc bán hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Chỉ tiêu 27, 28, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu 29: Tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ với mức thuế suất là 0%.

Chỉ tiêu 30, 31: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ với mức thuế suất là 5% và tiền thuế giá trị gia tăng.

Chỉ tiêu 32, 33: Tổng doanh thu từ hàng hóa, dịch vụ với thuế suất 10% và tiền thuế giá trị gia tăng.

Chỉ tiêu 32a: Là tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai và tiền nộp thuế giá trị gia tăng.

Chỉ tiêu 37, 38: Chỉ tiêu 37 là điều chỉnh giảm và chỉ tiêu 38 là điều chỉnh tăng.

Sau khi hoàn thiện các chỉ tiêu, người nộp thuế cần kết xuất XML online để hoàn tất quy trình khai thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý.

Cuối năm thực hiện tính phân bổ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.

Kê khai chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế?

Cách kê khai Chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế giá trị gia tăng như sau:

Lưu ý: 2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ trước hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:

Sau khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong, nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

Ví dụ:

Hiện tại bạn đang kê khai thuế giá trị gia tăng quý 4/2021, nhưng lại phát hiện kê khai sai hóa đơn đầu ra của quý 1/2021. Do đó, bạn phải vào tờ khai của quý 1/2021 để kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng. Cụ thể như sau:

Sau khi kê khai bổ sung xong thì trên Phụ lục KHBS xuất hiện Chỉ tiêu [43]: (1.000.000) nằm trong ngoặc. Tức là số âm, đồng nghĩa với việc giảm số thuế được khấu trừ chuyển kỳ sau.

Theo đó, bạn sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [37] của quý 4/2021.

Chỉ tiêu [38]: Điều chỉnh tăng:

Thực hiện cũng giống như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại. Cụ thể như sau:

Sau khi kê khai bổ sung xong, nếu xuất hiện Chỉ tiêu [43] trên Phụ lục KHBS là số dương (Tức là: Không nằm trong ngoặc đơn), các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Ví dụ 6:

Hiện tại bạn đang kê khai thuế giá trị gia tăng quý 4/2021, nhưng lại phát hiện kê khai sai hóa đơn đầu ra của quý 1/2021. Do đó, bạn phải vào tờ khai của quý 1/2021 để kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng. Cụ thể như sau:

Sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh xong tờ khai quý 1/2021 thì trên Phụ lục KHBS xuất hiện Chỉ tiêu 43: 1.000.000 không nằm trong ngoặc đơn tức là số dương.

Theo đó, ta sẽ nhập 1.000.000 vào Chỉ tiêu [38] của Tờ khai quý 4/2021.

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT được quy định như sau:

Thời hạn nộp Tờ khai và thời hạn nộp Tiền thuế là cùng ngày (nghĩa là sau khi nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng xong, nếu trên tờ khai có phát sinh tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp thì nộp ngay số Tiền thuế giá trị gia tăng đó theo thời hạn luật định).

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế năm 2019 quy định:

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2021 là ngày 20/1/2022.

Thời hạn nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng quý 4/2021 là ngày 31/01/2022.

Cách nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng lên cơ quan thuế mới?

Sau khi đã hoàn thiện tờ khai thuế giá trị gia tăng và kết xuất lên hệ thống, người nộp thuế cần nộp báo cáo thuế giá trị gia tăng lên cơ quan thuế, với cách nhanh nhất là nộp qua trang web thuedientu.gdt.gov.vn qua các bước sau:

Bước 1: người nộp thuế đăng nhập vào trang website cổng thông tin của Tổng cục Thuế tại: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Bước 2: Tải tờ khai thuế XML lên hệ thống.

Bước 3: Nhấn ký điện tử.

Bước 4: Nhấn nút Nộp tờ khai.

Bước 5: Chọn Tra cứu để kiểm tra xem báo cáo này đã được gửi hay chưa.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty Luật Trần và Liên Danh về cách kê khai thuế gtgt đầu vào. Nếu bạn đọc còn vướng mắc về nội dung tư vấn trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ Hotline để được tư vấn nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 0969 078 234
Tư Vấn Online
Gọi: 0969 078 234