Biểu thuế lũy tiến

Thuế lũy tiến áp dụng một tỷ lệ cao hơn đối với người giàu so với người nghèo. Nó dựa trên thu nhập hoặc sự giàu có của người đóng thuế. Tìm hiểu thuế lũy tiến mang lại lợi ích cho nền kinh tế và giảm bất bình đẳng. Trong bài viết dưới đây hãy cùng Luật Trần và Liên Danh tìm hiểu cách tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến nhé!

Biểu thuế lũy tiến là gì?

Thuế lũy tiến dựa trên khả năng chi trả của người đóng thuế. Nó áp đặt một mức thuế thấp hơn đối với những người có thu nhập thấp hơn là những người có thu nhập cao hơn. Điều này thường đạt được bằng cách tạo khung thuế nhóm những người nộp thuế theo phạm vi thu nhập.

Hệ thống thuế thu nhập ở Hoa Kỳ được coi là một hệ thống lũy ​​tiến, mặc dù nó đang phát triển phẳng hơn trong những thập kỷ gần đây. Đối với năm 2021, chỉ có bảy khung thuế, với thuế suất 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37%. Có 16 khung thuế vào năm 1985.

Thuế lũy tiến áp dụng tỷ lệ phần trăm cao hơn đối với những người nộp thuế có thu nhập cao hơn. Hệ thống thuế thu nhập của Hoa Kỳ là một ví dụ.

Thuế lũy thoái áp dụng một tỷ lệ như nhau đối với tất cả người nộp thuế, bất kể khả năng thanh toán. Thuế bán hàng là một ví dụ. Thuế khoán là một loại thuế thu nhập có tỷ lệ phần trăm thu nhập như nhau cho tất cả mọi người. Thuế trả lương cho An sinh xã hội của Hoa Kỳ sẽ là thuế cố định ngoại trừ thuế có giới hạn trên.

Thuế lũy tiến là loại thuế trong đó thuế suất tăng khi số tiền chịu thuế tăng. Thuật ngữ lũy tiến đề cập đến cách thức thuế suất tăng dần từ thấp đến cao, với kết quả là mức thuế trung bình của người đóng thuế nhỏ hơn mức thuế cận biên của người đó. Thuật ngữ này có thể được áp dụng cho các loại thuế riêng lẻ hoặc cho toàn bộ hệ thống thuế.

Thuế lũy tiến được áp dụng nhằm cố gắng giảm tỷ lệ nộp thuế đối với những người có khả năng chi trả thấp hơn, vì những loại thuế này ngày càng chuyển tỷ lệ này sang những người có khả năng chi trả cao hơn. Đối lập với thuế lũy tiến là thuế lũy thoái, chẳng hạn như thuế doanh thu, trong đó người nghèo phải trả một tỷ lệ thu nhập lớn hơn so với người giàu.

Thuật ngữ này thường được áp dụng liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, trong đó những người có thu nhập thấp hơn phải trả một tỷ lệ phần trăm thu nhập đó trong thuế thấp hơn so với những người có thu nhập cao hơn. Nó cũng có thể áp dụng cho việc điều chỉnh cơ sở thuế bằng cách sử dụng miễn thuế, tín dụng thuế hoặc thuế chọn lọc để tạo ra hiệu ứng phân phối lũy tiến.

Ví dụ, thuế tài sản hoặc tài sản, thuế bán hàng đối với hàng xa xỉ, hoặc miễn thuế bán hàng đối với các nhu yếu phẩm cơ bản, có thể được mô tả là có tác động lũy ​​tiến vì nó làm tăng gánh nặng thuế của các gia đình có thu nhập cao hơn và giảm gia đình có thu nhập thấp hơn.

Đánh thuế lũy tiến thường được đề xuất như một cách để giảm thiểu các tệ nạn xã hội liên quan đến bất bình đẳng thu nhập cao hơn, vì cấu trúc thuế làm giảm bất bình đẳng, nhưng các nhà kinh tế không đồng ý về tác động kinh tế và lâu dài của chính sách thuế. Một nghiên cứu cho thấy đánh thuế lũy tiến có thể liên quan tích cực đến hạnh phúc, phúc lợi chủ quan của các quốc gia và sự hài lòng của người dân đối với hàng hóa công cộng, chẳng hạn như giáo dục và giao thông.

Thuế lũy tiến là khái niệm mà người đóng thuế phải trả thuế cao hơn nếu anh ta kiếm được nhiều thu nhập hơn và thuế thấp hơn nếu anh ta kiếm được ít hơn. Ở Hoa Kỳ, mọi người bị đánh thuế dựa trên khung thuế mà họ rơi vào, với phạm vi thu nhập cao hơn tương ứng với tỷ lệ phần trăm cao hơn. Thuế lũy tiến là công cụ chính được các chính phủ sử dụng để giảm bất bình đẳng thu nhập.

Với thuế lũy tiến, gánh nặng thuế đối với những người giàu có cao hơn so với những người có thu nhập thấp hơn. Loại thuế này giúp các gia đình có thu nhập thấp hơn chi trả cho những thứ cơ bản như chỗ ở, thực phẩm và phương tiện đi lại. Thuế lũy tiến cho phép họ dành một phần thu nhập lớn hơn cho chi phí sinh hoạt.  Hệ thống thuế lũy tiến cũng cải thiện khả năng mua các vật dụng hàng ngày của người nghèo, làm tăng nhu cầu kinh tế. 

Không giống như thuế lũy tiến, thuế khoán hoặc thuế lũy thoái có thể làm giảm khả năng của những người nộp thuế có thu nhập thấp để có được mức sống khá.  Thuế lũy tiến không ảnh hưởng nhiều đến người giàu, bởi vì, ngay cả sau khi đánh thuế, họ vẫn có thể mua được những thứ cơ bản và hơn thế nữa, mặc dù nó có thể làm giảm khả năng đầu tư vào cổ phiếu hoặc mua các mặt hàng xa xỉ của họ.

Biểu thuế lũy tiến từng phần, toàn phần:

Cơ sở lý luận của thuế lũy tiến là thuế tỷ lệ phần trăm cố định sẽ là gánh nặng không tương xứng đối với những người có thu nhập thấp. Số đô la nợ có thể nhỏ hơn, nhưng ảnh hưởng đến sức chi tiêu thực tế của họ lớn hơn.  Mức độ cơ cấu thuế lũy tiến như thế nào phụ thuộc vào mức độ chuyển gánh nặng thuế lên thu nhập cao hơn. Nếu một mã số thuế có mức thuế suất thấp là 10% và mức thuế suất cao là 30% và mã số thuế khác có mức thuế suất từ ​​10% đến 80% thì mã số thuế sau có mức lũy tiến hơn.

Ưu điểm của thuế lũy tiến

Về phía ủng hộ, một hệ thống thuế lũy tiến làm giảm gánh nặng thuế đối với những người ít có khả năng chi trả nhất. Điều đó khiến nhiều tiền hơn trong túi của những người có mức lương thấp, những người có khả năng chi tiêu toàn bộ số tiền đó cho các mặt hàng thiết yếu và kích thích nền kinh tế trong quá trình này.

Hệ thống thuế lũy tiến cũng có xu hướng thu nhiều thuế hơn so với thuế khoán hoặc thuế lũy thoái, vì phần trăm thuế cao nhất được thu từ số tiền cao nhất.

Thuế lũy tiến cũng yêu cầu những người có nhiều nguồn lực nhất phải tài trợ một phần lớn hơn cho các dịch vụ mà tất cả người dân và doanh nghiệp dựa vào, chẳng hạn như bảo trì đường bộ và an toàn công cộng.

Nhược điểm của Thuế lũy tiến

Những người chỉ trích thuế lũy tiến coi chúng là yếu tố không khuyến khích thành công.

Họ cũng phản đối hệ thống này như một phương tiện phân phối lại thu nhập, mà họ tin rằng trừng phạt người giàu, và thậm chí cả tầng lớp trung lưu, một cách bất công. Những người phản đối thuế lũy tiến thường là những người ủng hộ thuế thấp và các dịch vụ chính phủ tối thiểu tương ứng.

Đối lập với thuế lũy tiến, thuế lũy thoái, chiếm một phần lớn thu nhập khả dụng từ những người có mức lương thấp hơn là từ những người có mức lương cao. Thuế bán hàng là một ví dụ về thuế lũy thoái.

biểu thuế lũy tiến
biểu thuế lũy tiến

Nếu hai cá nhân, một người giàu và một người nghèo, cùng mua một túi hàng tạp hóa giống hệt nhau, thì cả hai đều phải trả số thuế bán hàng như nhau. Nhưng người nghèo hơn đã trích ra một tỷ lệ lớn hơn trong thu nhập của mình để có được những món hàng tạp hóa đó.

Một hệ thống thuế thu nhập phẳng đánh thuế theo tỷ lệ phần trăm như nhau đối với tất cả mọi người bất kể thu nhập. Tại Hoa Kỳ, thuế trả lương tài trợ cho An sinh Xã hội và Medicare thường được coi là thuế cố định vì tất cả những người làm công ăn lương đều trả cùng một tỷ lệ phần trăm. Tuy nhiên, thuế này có giới hạn. Đối với năm 2021, thuế trả lương không được áp dụng cho thu nhập trên 142.800 đô la. Những người đóng thuế kiếm được hơn $ 142,800 một năm trả một tỷ lệ phần trăm thu nhập tổng thể của họ thấp hơn trong thuế trả lương. Điều đó làm cho nó trở thành một loại thuế lũy thoái.

Là một chức năng của doanh thu thuế tổng thể, thuế lũy tiến thường chỉ đề cập đến thuế thu nhập và các khoản khấu trừ liên quan và các khoản tín dụng thuế. Trong một hệ thống như vậy, các khoản thuế đánh vào một cá nhân trở nên cao hơn hoặc thấp hơn dần dần tùy thuộc vào thu nhập của người đóng thuế, với các khoản tín dụng và khoản khấu trừ giúp bù đắp khoản thuế hơn bao giờ hết. 

Thuế lũy tiến giảm bớt gánh nặng cho những người có thu nhập thấp hơn để chi trả cho những thứ mà xã hội cần để hoạt động, như đường xá, trường học hoặc các dịch vụ khác của chính phủ.

Điều này giúp giảm bớt tác động của bất bình đẳng thu nhập bằng cách đảm bảo rằng những người kiếm được nhiều hơn sẽ được trả lại nhiều hơn, trong khi những người kiếm được ít hơn giữ một tỷ lệ lớn hơn trong thu nhập của họ trong khi vẫn sử dụng các dịch vụ tương tự. 

Đối với người nộp thuế ở Hoa Kỳ, việc đánh thuế lũy tiến được thực hiện bằng cách đánh thuế từng đô la thu nhập rơi vào một phạm vi nhất định, được gọi là khung thuế cận biên, với mỗi đô la vượt quá phạm vi đó sẽ rơi vào khung thuế cao nhất tiếp theo. Như năm 2017, khung thuế thu nhập cá nhân cao nhất là 39,6%, và thấp nhất là 10%; đối với những người nộp thuế đã kết hôn nộp chung, tỷ lệ vẫn như cũ nhưng ngưỡng thu nhập cao hơn, hứa hẹn nghĩa vụ thuế có khả năng thấp hơn.

Phạm vi thu nhập của mỗi khung thuế được điều chỉnh hàng năm theo lạm phát. Bạn có thể khấu trừ tiền lãi tích lũy trên hạn mức tín dụng sở hữu nhà (HELOC) trên tờ khai thuế của mình. Xem bạn sẽ mất bao lâu để hoàn trả HELOC bằng máy tính của Ngân hàng.

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

– Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế:

+ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

+ Kê khai: Có theo tháng hoặc theo quý (Tùy theo điều kiện của doanh nghiệp).

+ Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập.

+ Tính theo tháng (đối với các lao động hưởng lương tháng) hoặc theo thời điểm chi trả thu nhập (đối với các lao động thời vụ, khoán việc).

– Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân:

Có 03 cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công dành cho 03 đối tượng khác nhau:

+ Đối tượng 1:

Ký hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng trở lên thì tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiền từng phần (từng phần thu nhập sẽ có các mức thuế khác nhau, thu nhập càng cao mức thuế suất tính thuế cũng cao theo).

+ Đối tượng 2:

Ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng bị tính 10% trên tổng thu nhập.

+ Đối tượng 03:

Cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất 20%.

Ví dụ về thuế lũy tiến

Green Hill Zone là một quốc gia mới thành lập ở giữa Thái Bình Dương. Không có công dân nào của nó hiện phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập nào, nhưng chính phủ muốn xây dựng một bệnh viện và cần kinh phí để làm điều đó. Cơ quan lập pháp của Green Hill Zone thông qua thuế thu nhập lũy tiến thiết lập ba khung thuế:

$ 0 – $ 10.000 = 10% thuế.

10.001 – 1.000.000 USD = 20% thuế.

1.000.001 đô la trở lên = 30% thuế.

Miles, một công dân của Green Hill Zone, kiếm được 50.000 USD mỗi năm để sửa máy bay trực thăng. Theo kế hoạch thuế mới, Miles trả 10% thuế cho 10.000 đô la đầu tiên anh ta kiếm được và 20% thuế cho 40.000 đô la còn lại. Tổng gánh nặng thuế của anh ta là 9.000 đô la, hay chỉ bằng 18% thu nhập trung bình của anh ta.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để được tư vấn một cách chi tiết và đầy đủ hơn về cách tính thuế thu nhập theo biểu thuế lũy tiến Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn pháp luật 0969 078 234 của Luật Trần và Liên Danh. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng những vấn đề pháp lý chất lượng hàng đầu trên toàn quốc.

Đánh giá

Đề xuất cho bạn

Thông tin tác giả

Hotline: 034 663 1139
Tư Vấn Online
Gọi: 034 663 1139